İmar Haber

TÜRKİYE ve DÜNYADA VAKA SAYISI
COVID-19 SON DAKİKA HABERLERİ
imarhaber.com Sağlıklı Günler Diler!

Adana Yüreğir İlçesine Yeni Yüksek Gerilim Hattı Çekilecek

Adana Büyükşehir Belediyesi TEİAŞ ‘ın dilekçesi doğrultusunda imar planında değişiklik yaparak elektrik direklerinin dikileceği yeni oluşturulan imar planını “Yapı Yaklaşım Mesafesi” işlenmesi şeklinde kabulüne karar verdi. Elektrik direklerinin yerleri şu şekilde:

Adana Yüreğir İlçesine Yeni Yüksek Gerilim Hattı Çekilecek
Google News
26 Şubat 2020 - 15:15

Yüreğir ilçesi Mihmandar, İncirlik, Ceyhan 1 Elektrik İletim Hattı (EİH) projesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı “Kamu Yararı Kararı” alınarak plan notları “Yapı Yaklaşım Mesafesi” işlenmesi şeklinde kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

mihmandar-incirlik-cehan 1 eih

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Gündemi Şubat 2020

 • Ceyhan İlçesi, Türlübaş Mahallesi 499 ada 108 parsel nolu 5.406,17 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hayvan Batım Evi ve müştemilatı olarak kullanılmak üzere Ceyhan Belediyesi adına tahsis edilmesi;

 • Ceyhan İlçesi, Türlübaş Mahallesi 499 ada 72 parsel nolu 73.844,13 m2 yüzölçümlü taşınmazın Ceyhan Atıksu Arıtma Tesisi olarak kullanılmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi;

 • Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi 1529 ada 1 parsel nolu 4.237,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Eğitim Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsisi;

 • Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi 3532 ada 3 parsel nolu 7.511,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Eğitim Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsisi;

 • Seyhan İlçesi, Mestanzade Mahallesi 10 ada 18 parsel nolu 205,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sucuzade Aile Sağlığı Merkezi Binası olarak kullanılmak üzere Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsisi;

 • Seyhan İlçesi, Karalarbucağıyolubağlar Mahallesi 11665 ada11 parsel nolu 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Binası olarak kullanılmak üzere Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tahsisi;

 • Kozan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 46 ada 4 parsel nolu 37.478,10 m2 yüzölçümlü taşınmazın Şantiye Alanı olarak kullanılmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi;

 • Ceyhan İlçesi, Sarımazı Mevkiinde, Toros San. ve Tic. A.Ş.’ nin kullanımında bulunan kıyı yapılarında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak “Liman Alanı, Platform ve 8 adet Boru Hattı ilavesi” ne yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi’ ne ilişkin Kurum görüşü verilmesi teklifi

 • Kozan İlçe Belediyesince hazırlanan Kozan İlçesi Şevkiye Mahallesi sınırları içerisinde 386 ada 207 parselin batısında yer alan park alanı içerisine yapılması planlanan Trafo alanına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi

 • Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1927 ada 231 parsel 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklif

 • Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından 08.11.2019 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanan Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1071 ada 336 parselde 1/1000 ölçekli Trafo alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi;

 • Sarıçam ilçesi, Sofulu Mahallesi, 761 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

 • Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, sınırları içerisinde yer alan 658 ada 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 parsellerde Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 64 sayılı kararı alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi;

 • Sarıçam İlçesi, Sofulu Mahallesi, 737 ada 5 parsele yönelik sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

 • Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2019 tarihli ve 386 sayılı kararı ile onaylanan Çukurova İlçesi Huzurevleri (Tapunun Kurttepe) Mahallesi 11141 Ada 3 Parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 2 adet itiraz dilekçesine ait teklif

 • Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2019 tarihli ve 367 sayılı kararı ile Onaylanan Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 6357 Ada 3 Parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz dilekçesine ait teklif

 • Adana 1.İdare Mahkemesi 2018/431 E. -2018/476 K. sayılı iptal kararı gerekçeleri göz önüne alınarak hazırlatılan, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 11137 ada 2 nolu parsele yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planına ait teklif

 • Adana İdare mahkemelerince alınan iptal kararları doğrultusunda hazırlatılan Bahçeşehir Mahallesi Otogar Alanına yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planına ait teklif

 • Adana 1.İdare Mahkemesi 2018/85 E. -2019/955 K. sayılı iptal kararı gerekçeleri göz önüne alınarak hazırlatılan, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 2941 ada 1 nolu parsele yönelik 1/25.000 ölçekli nazım imar planına ait teklif

 • Seyhan Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 12389 ada 1 parselde hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği teklifi

 • Seyhan Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 10441 ada 2 parselin güneybatısına yönelik hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi

 • Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 2176 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

 • Çukurova ilçesi tarafından sunulan Huzurevleri Mahallesi 5071 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi

 • Kozan İlçesi Kozan Kalesi ve Çevresi 1. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı nazım imar planı teklifi

 • Ceyhan İlçesi, Büyükmangıt Mahallesi, 848 ve 849 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

 • Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Fevzipaşa, Demetevler, Sakarya Mahallelerinde 165 hektar alanda hazırlanan ve İlçe Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporu

 • Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun, Göztepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik Sarıçam İlçe Belediye Meclisince 04.10.2019 tarih ve 52 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine aitkomisyon raporu

 • Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi 7824 ada 4-5 parseller 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporu

 • Sarıçam İlçesi, Yağızlar Mahallesi, 1063 parselde “Sağlık Tesisi Alanı” yapılmasına yönelik Adana İl Sağlık Müdürlüğünce sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın ait komisyon raporu

 • Seyhan İlçesi Ahmet Remzi Yüreğir, Döşeme ve Sakarya Mahallelerinde yaklaşık 62hektar alanda Mahkeme kararlarına istinaden hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına ait komisyon raporu

 • Seyhan İlçesi, Gürselpaşa, Tellidere, Pınar, Fatih, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahallelerinde yaklaşık 275 hektar alanda hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği sınırlarını kapsayan alanda, adaların Ticaret Konut Alanı kullanımına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait komisyon raporu

 • Gürselpaşa Mahallesi 207 ada 2147 nolu parsele (Adana 2.İdare Mahkemesi 2018/80 E. –2018/604 K. sayılı iptal karar gerekçeleri uyarınca) yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait komisyon raporu

 • Kurtuluş Mahallesi 846 ada 2 parsele (846 ada 1 nolu parselin güney batısında Adana 3.İdare Mahkemesi 2018/919 E. – 2019/719 K. sayılı iptal karar gerekçeleri uyarınca) yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait komisyon raporu

 • Sarıçam İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 11230 ada 1 parsel, 11208 ada 1 parsel, 16124 ada 1 parsel, 16125 ada 1 parsel, 16126 ada 1 parsel, 15749 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporu

 • Adana İli, Feke İlçesi, İslam Mahallesi, 264 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 265 ada 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ve 5 ada 855 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporu

 • Karataş İlçesi “Fuar Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporu

 • Adana İli, Yumurtalık İlçesi , Hunutlu Entegre Termik Santralinin ‘‘ İskele , Soğuk Su Alma ve Derin Deniz Deşarjı ’’ na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ait komisyon raporu

 • Karataş ilçesi, Yemişli Mahallesi, 142 ada, 15 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ait komisyon raporu

 • Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi 1486 ada 374 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporu

 • Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 8658 ada 6 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporu

 • Yumurtalık İlçesi, Dervişiye Mahallesi, Emniyet Eğitim Kampüs Alanı batı kısmında 130 ada 4 – 5 – 6 ve 13 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan 7 metre en kesitli yolun iptaline yönelik Yumurtalık İlçe Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 8856 ada 1 parsel doğusunda “Sosyal Tesis Alanı”oluşturulmasına yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Döşeme Mahallesi 10523 ada 3 ve 5 nolu parsellere (Adana 1.İdare Mahkemesi 10523 ada 3 parsel için 2019/507 E. – 2019/793 K. ve 10523 ada 5 parsel 2019/508 E. – 2019/792 K. sayılı iptal karar gerekçeleri uyarınca) yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait komisyon raporu

 • Seyhan Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 2147 ada ve 202 ada civarı için hazırlanan Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Adana 1. İdare Mahkemesi 2018/432 E. – 2018/493 K. sayılı iptal kararı gerekçeleri gözönüne alınarak hazırlanan, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 9088 ada 1 nolu parsele yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Bereket Üretim Enerji A.Ş tarafından sunulan Adana İli Karaisalı İlçesi Karakılıç Mahallesi ve Pozantı İlçesi Belemedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toros Hidroelektrik Santrali için yaklaşık 12 hektar alanda hazırlatılan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Seyhan Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 3218 ada 13 parsele yönelik 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Seyhan Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi 1025 ada 14 parsele yönelik 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Seyhan Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi 2269 – 2272 – 2307 – 2308 no’lu adalara yönelik 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Seyhan Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 1654 ada 28 – 29– 30 – 31 …… no’lu parsellerde hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraza yönelik kararın görüşülmesine ait komisyon raporu

 • Seyhan Belediyesi tarafından sunulan Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi 10105 adaya yönelik 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi Karayolları 57. Şube Şefliği sahasına yönelik 1/5000 Ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait komisyon raporu

 • Pozantı İlçesi, Yenikonacık Mahallesi, 111 ada 6 parsele yönelik 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ait komisyon raporu

 • Sarıçam İlçesi, Müminli Mahallesi, 188 ada 1 parsel ve civarına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait komisyon raporu

 • Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi 2196 ada 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar plan teklifinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22/11/2019 tarih 47647 sayılı olumlu görüşü doğrultusunda değerlendirilmesine yönelik komisyon raporu

 • Kozan İlçesi, Hacımirzalı Mahallesi, 1700 ada 2 no’lu parsele yönelik (Eski parsel no:28 -Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulu) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine komisyon raporu

 • Sarıçam İlçesi, Çınarlı Mahallesi 109 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel, 107 ada 1 parsel ve 101 parsel sayılı taşınmazlara yönelik, Adana 2. İdare Mahkemesin 2018/772 E.- 2019/526 K.sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına ait komisyon raporu

 • Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesinde bulunan Nihat Geven Spor Salonunun Bahçesine Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne Tahsis edilmesine ait komisyon raporu

 • Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesinde bulunan Çukurova İlçe Belediye Hizmet binasınında bulunduğu park içerisine Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne Tahsis edilmesine ait komisyon raporu

Yüreğir İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

Google News