İmarhaber

Ağrı Milli Emlak Müdürlüğünce 32 Adet Araç Satışa Çıkarıldı

Ağrı Milli Emlak Müdürlüğünce 32 Adet Araç Satışa Çıkarıldı

Ağrı Milli Emlak Müdürlüğünce 32 Adet Araç Satışa Çıkarıldı
Google News
12 Eylül 2021 - 18:53

1- Aşağıda bulunduğu yerleri ve nitelikleri belirtilen araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacak olan satış ihaleleri; karşılarında belirtilen tarih ve saat de Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonu (Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. NO:257 3. Katta bulunan Konferans Salonunda) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a) Geçici Teminatı yatırmaları, (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk parası, 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları, 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Türk Parası olarak yatırılacak teminatlar, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü Veznesine yatırmaları, Teminat Mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi) vermeleri,
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi verilecek, asllıarı ihale esnasında ibraz edilecektir. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Ağrı Çevre ve Şehricilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir.
4- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
7- Taşınır Malların (Taşıt), satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve Vergiler ise ayrıca tahsil edilecektir.Satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, araç pulu bedeli, sigorta borcu bedeli, muayene borcu bedeli vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir. (Sözkonusu araçların satış bedellerine uygulanacak KDV oranlarında, Vergi Dairesi Müdürlüklerince bildirilen KDV oranları esas alınacakatır.)
8- Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası araçların çalışmaması / çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili konularında idareden ((Ağrı Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü)) herhangi bir talepte bulunulamaz.
9- İhale ilanı, www.milliemlak.gov.tr ve www.agrı.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.

AĞRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN) S.NO PLAKASI MODEL VE MARKA CİNSİ MOTOR VE ŞASE NO FİİLİ DURUMU BULUNDUĞU YER BEDELİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 04 AT 442 2000 model Renault LAGUNA AA Sedan marka Benzinli Otomobil F4PC066202 VF1B5640E22671231 Tamiri Ekonomik Değildir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü AĞRI 19.000,00 5.700,00 22.09.2021 08: 05

2 04 AY 189 2003 model Opel 2.2 Comport Dır Vectra marka Dizel Otomobil Y22DIR17D67261 W0L0ZCF6931023449 Tamiri Ekonomik Değildir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü AĞRI 38.000,00 11.400,00 22.09.2021 08: 25

3 06 BD 4353 2007 Model İveco 35 c 133950 Van marka dizel Kamyonet Kapalı Kasa Minibüs S0FIM814043S44004249 ZCFC3591005616933 Tamiri Ekonomik Değildir Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 8.650,00 2.595,00 22.09.2021 08: 45

4 76 AB 136 2004 model Ford Transit 350 L VAN Mer Kilit marka dizel Minibüs 4B01511 NM0LXXTTFL4B01511 Tamire Ekonomik olmadığı Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 12.000,00 3.600,00 22.09.2021 09: 20

5 65 NZ 733 2003 model Ford Bus 350 L marka dizel Minibüs 2B33618 NM0JXXTTFJ2B33618 Tamiri Ekonomik Değildir Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 9.000,00 2.700,00 22.09.2021 09:50

6 04 AAC 014 2001 model Ford Bus 350 LTransit marka dizel Minibüs 1U00651 WF0JXXTTFJ1U00651 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 9.000,00 2.700,00 22.09.2021 10:10

7 04 D 0302 2003 model Ford FACY 430 ED marka dizel Minibüs 2B33642 NM0JXXTTFJ2B33642 Tamiri Ekonomik Değildir Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 6.000,00 1.800,00 22.09.2021 10:30

8 63 EA 902 2008 model Ford Transit 430 E marka dizel Minibüs 7J71428 NM0DXXTTFD7J71428 Tamiri Ekonomik Değildir Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 12.000,00 3.600,00 22.09.2021 10:50

9 65 AZ 138 2002 model FORD Uzun Şasi 350 L Van marka Dizel Minibüs 2Y10560 WF0LXXTTFL2Y10560 Tamiri Ekonomik Değildir Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 9.000,00 2.700,00 22.09.2021 11:10

10 21 FU 058 2002 model FORD TRANSİT 350 L marka Dizel Minibüs 2J15481 WF0JXXTTFJ2J15481 Tamire Ekonomik olmadığı Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 6.000,00 1.800,00 22.09.2021 14:00

11 34 DD 4342 2005 model Ford Transit 350 L bus marka Dizel Minibüs 5B10448 NM0JXXTTFJ5B10448 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 12.000,00 3.600,00 22.09.2021 14:30


12 76 AT 492 2002 model FORD TRANSİT 350 L marka Dizel nMinibüs EGM4706MOT000008 WFOLXXTTFL2J17402 Tamiri Ekonomik Değildir Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 8.000,00 2.400,00 22.09.2021 15:00


13 65 AD 694 2004 model Ford Transit T 350 marka Dizel Minibüs 3J37112 NM0JXXTTFJ3J37112 Tamiri Ekonomik Değildir Ceymar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 9.000,00 2.700,00 22.09.2021 15:30


14 47 LF 193 2003 model Ford Transit Buz 350 L marka Dizel
Minibüs 2R39264 NMOJXXTTFJ2R39264 Tamire Kısmen Ekonomik olmadığı Ceymar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 9.000,00 2.700,00 22.09.2021 16:00


15 63 B 5688 2005 model Ford Transit 350 L marka Dizel
Minibüs 4S76257 NM0LXXTTFL4S76257 Tamiri Ekonomik Değildir Ceymar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 10.000,00 3.000,00 22.09.2021 16:30


16 04 DD 857 2003 model FORD TRANSİT 330S Van marka Minibüs 3Y12308 NM0LXXTTFL3Y12308 Tamir ile Kullanılır Ceymar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 9.500,00 2.850,00 23.09.2021 8:30


17 04 D 4791 2005 model FORD TRANSİT 350 L marka Dizel
Minibüs 5R24945 NM0LXXTTFL5R24945 Tamir ile Kullanılır Ceymar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 13.000,00 3.900,00 23.09.2021 8:50


18 65 NZ 346 2012 Model CITROEN marka dizel Kamyonet Kapalı Kasa Kamyonet 10JBBU0118351 VF77N9HXCBJ753705 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 20.000,00 6.000,00 23.09.2021 9:10


19 65 AV 507 2007 model Ford Transit marka dizel Minibüs 6M24036 NM01XXTTF16M24036 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 12.000,00 3.600,00 23.09.2021 09:30


20 34 BHD 890 2008 model Renault Mastır Kapalı Kasa marka dizel Kamyonet G9UA754C226884 VF1FDCUL638426947 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 15.000,00 4.500,00 23.09.2021 09:50


21 25 AB 822 2008 model Ford Bus 430 E marka dizel Minibüs 7P45484 NM0DXXTTFD7P45484 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 12.000,00 3.600,00 23.09.2021 10:10


22 10 D 4057 2008 model Ford Transit 300S Van marka dizel Minibüs Kamyonet 8C25441 NM0XXXTTFX8C25441 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 10.000,00 3.000,00 23.09.2021 10:30


23 41 E 5056 2012 model Ford FAD 6 marka dizel Minibüs BT19742 NM0XXXTTFXBT19742 Tamir ile Kullanılır Ceymar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 33.000,00 9.900,00 23.09.2021 10:50


24 42 BL 057 1996 model Toyota Corolla 1.6 XEİ marka Otomobil 4AU192047 AE101R020739 Tamir ile Kullanılır Urartu A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 13.000,00 3.900,00 23.09.2021 11:10


25 44 EM 167 2003 model MAN Mega S 2000 marka Dizel Otobüs 3659719198B181 NMAA320282T003577 Tamir ile Kullanılır Urartu A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 25.000,00 7.500,00 23.09.2021 11:30


26 07 LLA 47 1996 model MITSUBISHI MS 715 da Prenses marka Dizel Otobüs 8DC9436314 TDMS715NN20066 Tamir ile Kullanılır Urartu A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 15.000,00 4.500,00 23.09.2021 13:20


27 34 AGJ 675 2004 model VOKSVVAGEN Cıtyvan 2,5 TDİ marka dizel Kamyonet kapalı kasa Kamyonet AXD014861 WV2ZZZ7HZ4H034817 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 15.000,00 4.500,00 23.09.2021 13:40


28 25 FH 788 2004 model FORD TRANSİT Connect marka dizel Kapalı Kasa Kamyonet 4G30255 NM0UXXTTPU4G30255 Tamir ile Kullanılır Uçar A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 15.000,00 4.500,00 23.09.2021 14:00


29 34 UC 8746 2004 model IVECO Otoyol 35 C 11 V Daıly Van marka dizel Kamyonet 3865772 ZCFC3572005460246 Tamir ile Kullanılır Urartu A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 15.000,00 4.500,00 23.09.2021 14:20


30 49 D 3286 2006 model FORD TRANSİT 350M marka Dizel
Minibüs 6Y04869 NM0AXXTTFA6Y04869 Tamiri Ekonomik Değildir Urartu A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 10.000,00 3.000,00 23.09.2021 14:40


31 27 GC 538 2001 model RENAULT MASTER 2.8 DTİ marka Dizel
Minibüs Y269030 VF1FDCCL523862827 Tamir ile Kullanılır Urartu A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 10.000,00 3.000,00 23.09.2021 15:00


32 76 AP 592 2001 model Peugeot Boxer 350 LH TDİ marka Dizel Minibüs
Minibüs 3168276 VF3233JC214001559 Tamir ile Kullanılır Urartu A-Tipi Antrepo Doğubayazıt/AĞRI 7.000,00 2.100,00 23.09.2021 15:20

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları