İmar Haber

TÜRKİYE ve DÜNYADA VAKA SAYISI
COVID-19 SON DAKİKA HABERLERİ
imarhaber.com Sağlıklı Günler Diler!

Akdeniz Üniversitesi Yaşam Alanı İçerisinde 29 Adet Dükkan Kiraya Verilecek

akdeniz Üniversitesi mülkiyetinde bulunan Yakut Çarşısı Yaşam Alanı içerisinde bulunan toplam 29 adet dükkan işletilmek üzere kiraya verilecek.

İhale, Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A211 nolu toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilece

Akdeniz Üniversitesi Yaşam Alanı İçerisinde 29 Adet Dükkan Kiraya Verilecek
55
27 Ocak 2020 - 17:16

Akdeniz Üniversitesi mülkiyetinde bulunan Yakut Çarşısı bulunan toplam 29 adet dükkan işletilmek üzere kiraya verilecek.

İhale, Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A211 nolu toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KİRALAMA İHALE İLANI

Akdeniz Üniversitesi Mülkiyetinde bulunan, Yakut Çarşısı Yaşam Alanı içerisinde bulunan toplam 29 adet dükkân yerlerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
1) İDARENİN

a) Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA
b) Telefon ve Faks No : 0242 310 16 70 – 0242 227 44 00 (7022) Faks: 0242 310 15 01
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@akdeniz.edu.tr

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği : Kiralama işi
b) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
c) Miktarı : 29 Dükkan yeri
d) Başlama tarihi : İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.
e) Süresi : 10 Yıl

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
b) İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

4) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.
 4. Geçici teminat yatırmış olmak.
 5. İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.

5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

 1. Tebligat için adres beyanı varsa Elektronik tebligat adresi (Kiracıdan sözleşme öncesinde kesinlikle istenecektir) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten, istekli tarafından imzalanmış yazı.
 2. Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
 3. Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
 4. Geçici teminat yatırıldığına dair belge.
 5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 200,00 TL)
 6. İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
 7. İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ( Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)
 8. Vekâleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır. )
 10. Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda, benzer iş yerleri çalıştırmış, yönetmiş olduğuna dair belge.
 11. İş Deneyim Belgesi ( Tahmin Edilen Bedelin En az % 20’ si.)
 12. Teklif Mektubu

6) İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 200,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi TR65 0001 0021 6740 5079 3057 23 İban nolu hesabına yatırılacaktır.
7) İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
8) İhale Komisyonu veya İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
KİRALANACAK YERLERİN LİSTESİ

Sıra NoKiralanacak YerlerDükkan NoKapalı
Alan m²
Açık
Alan m²
Orta
Alan m²
Toplam Alan m²Kira Bedeli Yıllık
(KDV Hariç)
Geçici Teminat Tutarı (%30)İhale Tarihiİhale
Saati
İşin Süresi
1KAFE RESTORAN YERİ1210255,25296,16761,41240.568,8072.170,646.02.202009:3010 YIL
2BANKA YERİ216000160153.600,0046.080,006.02.202010:3010 YIL
3KAFE RESTORAN YERİ310049,9842,96192,9479.728,0023.918,406.02.202011:3010 YIL
4KAFE RESTORAN YERİ4200121,2104,8426167.952,0050.385,606.02.202014:3010 YIL
5BUJİTERİ YERİ54020,97060,9729.032,808.709,846.02.202015:3010 YIL
6KAFE RESTORAN YERİ612058,955233,989.496,0026.848,806.02.202016:3010 YIL
7KAFE RESTORAN YERİ710049,0226,22175,2486.384,4025.915,327.02.202009:3010 YIL
8MARKET YERİ829400294141.120,0042.336,007.02.202010:3010 YIL
9KIRTASİYE YERİ91100011079.200,0023.760,007.02.202011:3010 YIL
10BUTİK YERİ1045004532.400,009.720,007.02.202014:3010 YIL
11KAFE RESTORAN YERİ114513,27058,2735.584,8010.675,447.02.202015:3010 YIL
12KARGO YERİ121700178.160,002.448,007.02.202016:3010 YIL
13PTT ŞUBE YERİ1344004421.600,006.480,0010.02.202009:3010 YIL
14GSM VE BUJİTERİ YERİ1445004521.120,006.336,0010.02.202010:3010 YIL
15BAY KUAFÖR YERİ1523002315.180,004.554,0010.02.202011:3010 YIL
16BAYAN KUAFÖR YERİ1623002315.180,004.554,0010.02.202014:3010 YIL
17KAFE RESTORAN YERİ176160228.160,002.448,0010.02.202015:3010 YIL
18KAFE RESTORAN YERİ18430458836.480,0010.944,0010.02.202016:3010 YIL
19KAFE RESTORAN YERİ19220111,681,22412,82173.403,6052.021,0811.02.202009:3010 YIL
20KAFE RESTORAN YERİ209455,845,06194,8669.502,8020.850,8411.02.202010:3010 YIL
21KAFE RESTORAN YERİ214027,626,7294,3235.433,6010.630,0811.02.202011:3010 YIL
22KAFE RESTORAN YERİ228045,633,1158,764.902,0019.470,6011.02.202014:3010 YIL
23KAFE RESTORAN YERİ238850,442,96181,3672.628,8021.788,6411.02.202015:3010 YIL
24KAFE RESTORAN YERİ24814885,94214,9475.589,2022.676,7611.02.202016:3010 YIL
25KAFE RESTORAN YERİ258149,8139,83270,6385.721,4025.716,4212.02.202009:3010 YIL
26KAFE RESTORAN YERİ26210255,25378,4843,65255.372,0076.611,6012.02.202010:3010 YIL
27BÜFE YERİ276,517,517,541,511.250,003.375,0012.02.202011:3010 YIL
28BÜFE YERİ288,1217,517,543,1212.222,003.666,6012.02.202014:3010 YIL
29DÜKKAN YERİ2985008551.000,0015.300,0012.02.202015:3010 YIL
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları