Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Taşınmazlar Satışta

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait Yenimahalle, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Gölbaşı ve Keçiören ilçelerinde bulunan taşınmazlar satışa sunuldu.


Ankara Yenimahalle, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Gölbaşı ve Keçiören ilçelerinde bulunan taşınmazların satış ihalesi, 4 Ekim 2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’teki Belediye Hizmet binasının 18’inci katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni’nce gerçekleştirilecek.

Satışı yapılacak taşınmazlar arasında Orman Çiftliği mahallesinde bulunan 153.618.812 TL muhammen bedelli konut/ticaret alanı nitelikli arsa ile Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesinde bulunan 32.400.000 TL muhammen bedelli konut alanı nitelikli arsa da bulunmaktadır.

Taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun 36’ıncı maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.
Mülkiyetine Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

İLAN METNİ

1-İhale 04.10.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’ deki Belediye hizmet binasının 18.katında bulunan encümen salonunda toplanacak Belediye encümenince yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır.

Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

  • Kimlik ve Yetki Belgeleri
  • İkametgah Belgesi
  • Teklif Mektubu
  • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
  • Yer Görme Belgesi
  • Şartname Alındı Makbuzu
  • Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

İlçesi Mahallesi Ada Parsel Alanı (m2) H.Max Emsal Plan Amacı Muhammen Bedel Geçici Teminat
Yenimahalle Orman Çiftliği 7627 22 ManiaKotu 865m 1,5 Konut Ticaret 153.618.912 4.608.567
Yenimahalle Ergazi 14943/4 10.330 ManiaKotu 884m 1,75 K.S.A 20.661.000 619.830
Yenimahalle Ergazi 14943/5 10.330 ManiaKotu 884m 1,75 K.S.A 21.694.050 650.821
Altındağ Necatibey 840/18 423 1Bodrum +ZeminKat+4Kat(10Daire) Arsa + Daire 1.820.640 54.619
Çankaya Çayyolu 18047/1 5.606 15.50 1,2 Kreş + Temel Eğitim 6.446,900 193.407
Etimesgut Eryaman 19513/1 2.996 Serbest 2.00 Sağlık Alanı 3,295,600 98.868
Mamak Üreğil 51998/1 13.255 Serbest 1 KDKÇA 9.609.875 288.296
Gölbaşı Kızılcaşar 123561/1 16.200 Serbest 1,95 Konut 32.400.000 972.000
Keçiören Bağlarbaşı 33004/3 Mesken 2 2+1 105,2 150.000 4.500
[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.