İmarhaber

Ankara’da Hazine’ye Ait 55 Arsa Satılacak

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden Satılacak Olan Taşınmazlar

Ankara’da Hazine’ye Ait 55 Arsa Satılacak
Google News
09 Temmuz 2021 - 14:24

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların; karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, Seymen Emlak Müdürlüğü’nce kurulacak komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacaktır.

ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.

İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi geçmesi halinde, 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca; Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir. (TEL: 0312 417 71 71)

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden
Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 06090102074 Akyurt Çınar 2000 1 5.000,00 2.569,00 Konut Alanı 604.000,00 120.800,00 09:00 28.07.2021

2 06090102285 Akyurt Yeşiltepe 1320 10 866,00 Tam Konut Alanı 238.150,00 47.630,00 09:10 28.07.2021

3 06090102276 Akyurt Yeşiltepe 1347 3 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:20 28.07.2021

4 06090102275 Akyurt Yeşiltepe 1347 4 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:30 28.07.2021

5 06090102274 Akyurt Yeşiltepe 1347 5 1.070,00 Tam Konut Alanı 331.700,00 66.340,00 09:40 28.07.2021

6 06090102056 Akyurt Şeyhler 2048 4 1.160,00 Tam Konut Alanı 313.200,00 62.640,00 09:50 28.07.2021

7 06140104124 Çubuk Sünlü 2665 5 1.000,00 990,00 Konut Alanı 400.000,00 80.000,00 10:00 28.07.2021

8 06140111006 Çubuk Esenboğa 190450 6 4.000,00 1.791,00 Konut Alanı 900.000,00 180.000,00 10:10 28.07.2021

9 06140111038 Çubuk Esenboğa 190523 7 3.928,00 2.626,00 Konut Alanı 1.313.000,00 262.600,00 10:20 28.07.2021

10 06140111016 Çubuk Esenboğa 190471 22 3.815,00 2.736,00 Konut Alanı 1.642.000,00 328.400,00 10:30 28.07.2021

11 06140111010 Çubuk Esenboğa 190451 1 2.849,00 Tam Konut + Ticaret Alanı 1.072.000,00 214.400,00 10:40 28.07.2021

12 06200104751 Kahramankazan Kayı 2819 1 5.453,00 Tam Ticari Alan 1.230.000,00 246.000,00 10:50 28.07.2021

14 06200104901 Kahramankazan Saray 3484 1 2.000,00 1.464,00 Sanayi ve Depolama Alanı 732.000,00 146.400,00 11:10 28.07.2021

15 06200104781 Kahramankazan Kayı 2848 3 2.006,00 Tam Gelişme Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:20 28.07.2021

16 06200104782 Kahramankazan Kayı 2848 4 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:30 28.07.2021

17 06200104783 Kahramankazan Kayı 2848 5 2.006,00 Tam Konut Alanı 351.050,00 70.210,00 11:40 28.07.2021

18 06200104718 Kahramankazan Kumpınar 2929 2 2.158,00 1.118,00 Konut Alanı 190.100,00 38.020,00 11:50 28.07.2021

19 06250101385 Pursaklar Saray 98345 4 8.619,57 Tam Gelişme Konut Alanı 5.650.000,00 1.130.000,00 13:30 28.07.2021

20 06250101485 Pursaklar Saray 98417 1 9.729,52 Tam Konut Alanı 5.360.000,00 1.072.000,00 13:40 28.07.2021

21 06250101421 Pursaklar Saray 98362 3 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 190.000,00 38.000,00 13:50 28.07.2021

22 06250101423 Pursaklar Saray 98362 7 1.322,96 1.322,96 Konut Alanı 251.365,00 50.273,00 14:00 28.07.2021

23 06250101424 Pursaklar Saray 98363 3 1.450,00 1.450,00 Konut Alanı 275.500,00 55.100,00 14:10 28.07.2021

24 06250101425 Pursaklar Saray 98363 4 1.448,92 1.448,92 Konut Alanı 275.295,00 55.100,00 14:20 28.07.2021

25 06250101426 Pursaklar Saray 98365 1 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 179.520,00 35.904,00 14:30 28.07.2021

26 06250101427 Pursaklar Saray 98365 2 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 190.080,00 38.016,00 14:40 28.07.2021

27 06250101429 Pursaklar Saray 98365 4 1.055,00 1.055,00 Konut Alanı 189.900,00 37.980,00 14:50 28.07.2021

28 06250101430 Pursaklar Saray 98365 5 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 190.080,00 38.016,00 15:00 28.07.2021

29 06250101432 Pursaklar Saray 98365 10 1.351,97 1.351,97 Konut Alanı 243.355,00 48.671,00 15:10 28.07.2021

30 06250101434 Pursaklar Saray 98365 15 1.077,00 1.077,00 Konut Alanı 193.860,00 38.772,00 15:20 28.07.2021

31 06250101437 Pursaklar Saray 98365 18 1.864,06 1.864,06 Konut Alanı 335.535,00 67.107,00 15:30 28.07.2021

32 06250101438 Pursaklar Saray 98365 21 1.248,94 1.248,94 Konut Alanı 262.280,00 52.456,00 15:40 28.07.2021

33 06250101439 Pursaklar Saray 98365 22 2.256,00 2.256,00 Konut Alanı 428.640,00 85.728,00 15:50 28.07.2021

34 06250101441 Pursaklar Saray 98365 24 1.010,65 1.010,65 Konut Alanı 222.343,00 44.469,00 16:00 28.07.2021

35 06250101447 Pursaklar Saray 98371 1 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 220.000,00 44.000,00 16:10 28.07.2021

36 06250101448 Pursaklar Saray 98371 3 1.343,00 1.343,00 Konut Alanı 268.600,00 53.720,00 16:20 28.07.2021

37 06250101450 Pursaklar Saray 98372 11 1.288,00 1.288,00 Konut Alanı 257.600,00 51.520,00 16:30 28.07.2021

38 06250101460 Pursaklar Saray 98381 3 1.061,91 1.061,91 Konut Alanı 233.621,00 46.725,00 09:00 29.07.2021

39 06250101461 Pursaklar Saray 98381 4 1.169,73 1.169,73 Konut Alanı 257.341,00 51.470,00 09:10 29.07.2021

40 06250101467 Pursaklar Saray 98383 6 1.575,00 1.575,00 Konut Alanı 346.500,00 69.300,00 09:20 29.07.2021

41 06250101468 Pursaklar Saray 98384 5 1.276,42 1.276,42 Konut Alanı 280.820,00 56.164,00 09:30 29.07.2021

42 06250101507 Pursaklar Saray 98448 2 1.174,00 1.174,00 Konut Alanı 164.360,00 32.872,00 09:40 29.07.2021

43 06250101524 Pursaklar Saray 98452 7 1.037,00 1.037,00 Konut Alanı 124.440,00 24.900,00 09:50 29.07.2021

44 06250101525 Pursaklar Saray 98452 8 1.037,00 1.037,00 Konut Alanı 124.440,00 24.900,00 10:00 29.07.2021

45 06250101541 Pursaklar Saray 98459 7 1.370,00 1.370,00 Konut Alanı 205.500,00 41.100,00 10:10 29.07.2021

46 06250101543 Pursaklar Saray 98459 17 1.551,00 1.551,00 Konut Alanı 232.650,00 46.530,00 10:20 29.07.2021

47 06250101564 Pursaklar Saray 98483 2 1.000,00 994,00 Konut Alanı 198.800,00 39.760,00 10:30 29.07.2021

48 06250101490 Pursaklar Saray 98421 12 4.798,64 4.798,64 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 1.920.000,00 384.000,00 10:40 29.07.2021

49 06250101392 Pursaklar Saray 98353 1 5.028,00 5.028,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.017.000,00 603.400,00 10:50 29.07.2021

50 06250101393 Pursaklar Saray 98353 2 5.000,00 5.000,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.000.000,00 600.000,00 11:00 29.07.2021

51 06250101395 Pursaklar Saray 98353 5 7.345,00 7.345,00 Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 4.780.000,00 956.000,00 11:10 29.07.2021

52 06250101839 Pursaklar Saray 98634 1 15.415,00 15.415,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.085.000,00 617.000,00 11:20 29.07.2021

53 06250101840 Pursaklar Saray 98634 2 15.925,00 15.925,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 3.185.000,00 637.000,00 11:30 29.07.2021

54 06250101841 Pursaklar Saray 98634 3 20.470,00 20.470,00 Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 4.094.000,00 818.800,00 11:40 29.07.2021

55 06250101518 Pursaklar Saray 98449 27 1.525,00 1.525,00 Konut Alanı 228.750,00 45.750,00 11:50 29.07.2021

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu