Antalya Balbey Kentsel Yenileme Alanında imar Planı Revizyonu Yapılacaktır

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Balbey kentsel yenileme alanına  İlişkin  1/5000 Ölçekli  1. etap Koruma  Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu yapılmıştır.

 

BALBEY KENTSEL YENİLEME ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU VE 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

1- Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu.
2- Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu.
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ilan panosuna gazete yayın tarihinden itibaren 1 ay süre ile asılacaktır.
İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

[Toplam:3    Ortalama:5/5]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.