İmarhaber

Antalya’da 47 Adet Lojman Satışa Çıkıyor

Antalya Aksu Çalkaya Mahallesinde, 6416 m2’lik Arsada, Konut Alanı İmarlı ve Kat Mülkiyeti Bulunan, 47 Adet Kamu Lojmanının Satış İhalesi 28 Haziran 2021 Tarihinde Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce Yapılacak.

Antalya’da 47 Adet Lojman Satışa Çıkıyor
Google News
15 Haziran 2021 - 20:57

Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce 47 adet taşınmazın satış ihalesi Açık Teklif  Usulüyle 28 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

Aşağıda nitelikleri belirtilen  taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığının bulunduğu Antalya Defterdarlığı hizmet binası Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Buvarı No 1 Muratpaşa/ Antalya adresinde  Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılacak olup;   Defterdarlığın 2. katında bulunan Batı Antalya Emlak Müdürlüğü Müdür odasında  yine yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci  maddesine göre,  Açık Teklif  Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2- (1) Taşınmazların öncelikli alım hakkı sahibinin olup olmadığı yukarıda belirtilmiştir.

Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle,

ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

3) İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Ada, parsel ve dairelerinin Bağımsız Bölüm numaralarını belirtir Geçici teminat makbuzu, (tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve katılım Bankalarının Verecekler Süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı ) ve yasal yerleşim yeri (İkametgah İlmuhaberi) ile T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

c) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekâletname,

d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve  imza sirküleri  ile birlikte, İhale saatinde  Defterdarlığın 2. katında bulunan Batı Antalya Emlak Müdürlüğü Müdür odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Batı Emlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.

5)Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.  Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6) İhale Komisyonları gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) Yukarıdaki taşınmaz özelliklerinden Fiili Durumu ve Öncelikli alım sahibi sütunundaki bilgiler ihale anına kadar değişiklik gösterebilir.

8) Satışı yapılan taşınmaz KDV’den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan  ve 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

Satış bedelinin 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) döner sermaye bedeli ayrıca tahsil edilecektir.

SNoAdaParselArsa PayıBlokKatNom2NoDurumÖncelikliBedelTeminat
1254229/16040AZEMİN1127,05Z-1BOŞYOK220.00022.000
22542943/160400A12130,671DOLUVAR240.00024.000
32542943/160400A13130,672BOŞYOK240.00024.000
42542943/160400A24130,673DOLUVAR250.00025.000
52542943/160400A25130,674BOŞYOK250.00025.000
62542943/160400A36130,675BOŞYOK250.00025.000
72542943/160400A48130,677DOLUVAR250.00025.000
82542943/160400A49130,678DOLUVAR250.00025.000
92542943/160400A510130,679DOLUVAR245.00024.500
102542943/160400A511130,6710BOŞYOK245.00024.500
11254229/16040BZEMİN1127,05Z-1BOŞYOK220.00022.000
122542943/160400B12130,671BOŞYOK240.00024.000
132542943/160400B13130,672DOLUVAR240.00024.000
142542943/160400B24130,673DOLUVAR250.00025.000
152542943/160400B25130,674DOLUVAR250.00025.000
162542943/160400B36130,675BOŞYOK250.00025.000
172542943/160400B48130,677DOLUVAR250.00025.000
182542943/160400B49130,678DOLUVAR250.00025.000
192542943/160400B510130,679BOŞYOK245.00024.500
202542943/160400B511130,6710BOŞYOK245.00024.500
21254229/16040CZEMİN1127,05Z-1BOŞYOK220.00022.000
222542943/160400C12130,671BOŞYOK240.00024.000
232542943/160400C13130,672BOŞYOK240.00024.000
242542943/160400C24130,673DOLUVAR250.00025.000
252542943/160400C25130,674DOLUVAR250.00025.000
262542943/160400C36130,675BOŞYOK250.00025.000
272542943/160400C37130,676BOŞYOK250.00025.000
282542943/160400C510130,679DOLUVAR245.00024.500
292542943/160400C511130,6710DOLUVAR245.00024.500
30254229/16040DZEMİN1127,05Z-1BOŞYOK220.00022.000
312542943/160400D12130,671BOŞYOK240.00024.000
322542943/160400D13130,672DOLUVAR240.00024.000
332542943/160400D24130,673DOLUVAR250.00025.000
342542943/160400D25130,674DOLUVAR250.00025.000
352542943/160400D36130,675BOŞYOK250.00025.000
362542943/160400D48130,677BOŞYOK250.00025.000
372542943/160400D49130,678DOLUVAR250.00025.000
382542943/160400D510130,679DOLUVAR245.00024.500
392542943/160400E12130,671BOŞYOK240.00024.000
402542943/160400E13130,672DOLUVAR240.00024.000
412542943/160400E24130,673BOŞYOK250.00025.000
422542943/160400E25130,674BOŞYOK250.00025.000
432542943/160400E36130,675DOLUVAR250.00025.000
442542943/160400E48130,677BOŞYOK250.00025.000
452542943/160400E49130,678DOLUVAR250.00025.000
462542943/160400E510130,679BOŞYOK245.00024.500
472542943/160400E511130,6710BOŞYOK245.00024.500

Aksu İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları