Artvin İmar Haberleri | 29 Eylül 2020İmar Haber

29 Eylül 2020 - 19:31

Artvin İmar Planı Değişikliği

Artvin İmar Planı Değişikliği
Son Güncelleme :

20 Eylül 2018 - 21:26

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-99 olan) Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 507 ada 10 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 192 m²’lik alanı kapsamaktadır.

Söz konusu alan imar durumunda konut alanı şeklinde tanımlıdır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın Trafo Alanı olarak tanımlanması şeklindedir.
Artvin Belediyesi Meclisi’nin 01/08/2018 tarih 68 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-99 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca ve Meclisimizce yapılan değerlendirme sonucu, teknik ve yerinde incelemeler yapılana kadar Komisyonda kalmasına Belediye Meclisinin 05/09/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.