İmarhaber

Aydın PTT Lojmanları Satışa Çıkarıldı

Aydın Efeler’de 7 Adet PTT Lojmanı ile 14 Adet Tarlanın Satışı 25 Ağustos 2021 Tarihinde Yapılacak.

Aydın PTT Lojmanları Satışa Çıkarıldı
Google News
10 Ağustos 2021 - 19:57

Aşağıdaki özellikleri belirtilen (1) numaralı tablodaki Hazineye ait taşınmazların (2) numaralı tablodaki PTT A.Ş’ye ait taşınmazların (kamu konutları) satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İhaleler, Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı 6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 • a- Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1- Tedavüldeki Türk Parası (Ziraat Bankası hesabına talip olduğu taşınmazın ada parsel numarası belirtilecektir.) 2- Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının
  kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.] 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir) 4- Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşlik kişiler ile geçimini yurt dışında temin edilen Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertbl döviz
 • b- Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri
 • c- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri
 • d-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri
 • e- Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri
 • f- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihalenin saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzer kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

(1) no.lu tablodaki satışı yapılacak taşınmazların satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (Bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ödeme aracı olarak kabul edilir. Satışı yapılacak taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

(1) no.lu tablodaki Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.

(2) numaralı tablodaki PTT A.Ş.’ye ait taşınmazların da satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Bu
taşınmazların satış ve ferağ işlemleri için tahsil edilmesi gereken vergi, resim ve harç ile diğer yükümlülükler alıcıya aittir.

İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Efeler İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları