İmarhaber

Bartın İnkum’da Dubleks Tatil Evleri Satılacaktır

Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi’ne, Bartın Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, ilanda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satışı yapılacak.

Bartın İnkum’da Dubleks Tatil Evleri Satılacaktır
Google News
27 Mayıs 2021 - 19:14

Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi’ne, Bartın Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, ilanda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satışı yapılacak.

Bartın İl Özel İdaresi’ne ait, İlimiz Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, aşağıda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satış işlemleri ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhalenin Yapılacağı yer: Bartın İl Özel İdaresi, Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2, İl Encümeni Toplantı Salonu
Yapılacağı tarih: Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile İl Encümenince yapılacaktır.

Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminat bedeli, Bartın İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılacaktır. Geçici teminat için, 2886 D.İ.K’nun 26. maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.

İhale şartnamesi, Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

İhaleye katılmak için gerekli belgeler:
a) Muhammen bedelin %3’ü oranında ihale geçici teminatının yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu,
b) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalı nüshası,
c) I. Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi,
II. Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıla ait tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d) Tebligat için adres beyanı, irtibat telefonu ve varsa elektronik posta adresi,
e) Vekâleten ihaleye katılanlar, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren,
I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
II. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile imza sirküleri,
g) İhale şartname bedelini yatırdığına dair tahsilat makbuzu.

İhale konusu ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim, harç, tapu vb. tüm giderler alıcıya aittir.

Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale evraklarını satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ihale günü saat 12:00’a kadar Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

E-posta, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklifler kabul edilmeyecektir.

S.No Blok Bağımsız Bölüm No Kat Arsa Payı Niteliği İmar Durumu Fiili Durumu Satış Bedeli Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati

1 B 1 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 8.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 14:00

2 B 2 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 8.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 14:30

3 C 1 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 8.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 15:00

4 C 2 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 8.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 15:30

5 D 1 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 8.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 16:00

6 D 2 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 8.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 16:30

7 E 1 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 9.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 14:00

8 E 2 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 9.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 14:30

9 F 1 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 9.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 15:00

10 F 2 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 9.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 15:30

11 G 1 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 9.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 16:00

12 G 2 Zemin+Bir 107/1393 Dubleks Tatil Evi Dinlenme ve Eğitim Tesisi Alanı İskan Ruhsatı Alınmış, 1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 9.06.2021 Kat Mülkiyeti Kurulmuş 16:30

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları