çatalca

Beykoz’a Üniversite İmar Planı Durduruldu

İstanbul Beykoz’da bulunan Kuzey Ormanları 60 bin metrekarelik orman arazisinde özel üniversite kurulmak üzere hazırlanan imar planı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Mahmut Şevket Paşa mahallesinde bulunan 5000 ağaçlık alana ilişkin 1/5000 imar planı ve 1/1000 imar planlarının değişikliğine gidilerek, ‘özel eğitim alanı’ şeklinde değiştirilmişti.
Chp İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Bakanlık Beykoz’da en az 5 bin ağacın katledilip yerine beton dökülmesine onay verdi. Bu doğa katliamını durduracağız” demişti. İmar Planına Şehir Plancıları Odası açtığı davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin kararıyla imar planı durduruldu. Mahkemenin kararında, dava konusu planlarda çevre düzeni planına aykırı fonksiyona yer verildiği, bu alana yönelik yapılaşma baskısının önlenmesi amaç edinildiği halde bu amaca aykırı olarak bölgenin yapılaşmaya açıldığı, bölgenin kırsal karakterinin bozulmaya çalışıldığı, mevzuat uyarınca sit alanlarının bütünlüğü sağlanacak şekilde koruma amaçlı plan yapılması gerektiği halde parçasal plan yapımına gidildiği, gerekli etüt-analiz çalışmalarının yapılmadığının tespit edildiği, bölgenin ekolojik sistemine olumsuz etki yapacak şekilde alanın yapılaşmaya açıldığı belirtildi.
Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfınca üniversite yapılmak istenen söz konusu orman alanı aynı zamanda büyük bir kısmı 3. derece doğal sit alanında, bir kısmı da 2. derece doğal sit alanında kalan alanda 5 katlı yapılara izin veriliyordu. Orman arazisinin ortasında bulunan alana, üniversite tarafından imar planları onaylanmadan önce şantiye levhaları yerleştirilmişti. Planın durdurulması kararıyla birlikte tüm şantiye levhalarının sökülmesi bekleniyor.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.