İmarhaber

Denizli Büyükşehir Belediyesi Araç Satışı Yapacak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ NE AİT ARAÇLARIN SATIŞ İLANI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Araç Satışı Yapacak
Google News
13 Eylül 2021 - 22:26

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ NE AİT ARAÇLARIN SATIŞ İLANI

 1. 14 (On Dört) adet aracın  tahmin edilen bedeli KDV hariç  144.000,00- ₺ olup, bu işin %3 geçici teminatı 4.320,00- ₺ ‘ dir.
 2. Geçici Teminat tutarı idarece belirlenecek tutardan az olamaz. İdarece belirlenen tutardan az geçici teminat verenler ihaleye iştirak edemez.
 3. İhale 23/09/2021 Perşembe günü  saat:14:10’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 4.  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

5.1. İhaleye katılacak olan istekliler aşağıda ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri Encümen Başkanlığı’ na sunmak zorundadır.
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
5.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
        a)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
5.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
        a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
         b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.4.Bu şartnamede belirtilen Geçici Teminat  (Geçici Teminat Mektubu veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya Halk Bankası Delikliçınar Şubesi TR 51 0001 2009 3600 0007 0000 13 nolu Denizli Büyükşehir Belediyesi IBAN numarasına hesabına geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı)
5.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
5.2.  Belgelerin sunuluş şekli
5.2.1.İstekliler, Yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noterce onaylanmış suretlerini vermek zorundadır.
5.2.2.Noter onaylı belgelerin “Aslına Uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “İbraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
5.2.3.İstekliler, belgelerin aslını, ihaleden önce İdare tarafından görülerek “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri belgelerine ekleyebilirler.
6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
7. İdari Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ nda görülebilir ve  30,00 ₺  karşılığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ ndan satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin İdari şartnameyi satın almaları mecburidir.

Belediyemize ait aşağıda yer verilen araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45 inci maddesi gereği açık artırma ile satılacaktır.
Sıra Plaka Marka Model Yılı Cinsi Muhammen Bedeli


1 20 ZE 213 Mercedes 1992 Kamyonet Cenaze Nakil Aracı 10.000,00


2 20 BHF 38 Ford 1995 Özel Amaçlı Cenaze Aracı 11.000,00


3 20 HR 344 Gaz 2007 Kamyonet 15.000,00


4 20 DN 179 Levend 1993 Düz Kasalı Kamyonet 8.000,00


5 20 DY 152 Levent 1993 Kamyonet Cenaze Aracı 8.000,00


6 20 HV 114 Isuzu 1999 Kamyon Özel Amaçlı 10.000,00


7 20 H 1129 Iveco 1995 Kamyon Kapalı Kasa 20.000,00


8 20 D 8079 Honda 2006 Motosiklet 1.000,00


9 20 ZL 688 Fıat 2001 Kamyonet Kapalı Kasa 8.000,00


10 20 ZS 042 Bmc 2005 Kamyonet Çift Kabinli 15.000,00


11 20 NH 743 Ford 1984 Özel Amaçlı Arazöz 25.000,00


12 20 KL 312 Kıa 1993 Özel Amaçlı Cenaze Aracı 6.000,00


13 – – – Akülü Gezi Aracı 1 3.500,00


14 – – – Akülü Gezi Aracı 2 3.500,00


TOPLAM 144.000,00

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları