İmarhaber

DSİ’den Satılık ve Kiralık Araziler İhaleye Çıkarıldı

DSİ’den Satılık ve Kiralık Araziler İhaleye Çıkarıldı
Google News
23 Ekim 2021 - 20:38

51 adet tarla, 1 adet arsa ve kanalın satış ve kiralama işi ihale edilecektir.

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacaktır.
İhale DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nde yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Taşınmazlara ait her türlü bilgi, belge ile satış ve kiralama şartnamesi (İhale Komisyonu Başkanlığı: DSİ 7. Bölge Müdürlüğü adresinden) ve https://bolge07.dsi.gov.tr/ihale/ihaleListe sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
İhaleye girebilmek için 2886 sayılı kanunun 5. maddesindeki şartları haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale gününden bir gün öncesine kadar Ziraat Bankası Samsun Şubesinde açılmış bulunan DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün hesabına yatırılması gerekmektedir. İhale günü yatırılan geçici teminat makbuzları kabul edilmeyecektir.
İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.
İsteklilerin yukarıda belirtilen kanun ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacakları geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı aslı ile birlikte ihale saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü makam odasında toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; Kanuni ikametgâh sahibi olması, Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, Tüzel kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair (ihale yılı içinde alınmış olarak) belgeyle, ihaleye ortak girişim halinde başvuracak ortaklıkların ise noterlikçe onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ile başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletname ile başvurmaları gereklidir.
Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.
Katılımcıların Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra No İli İlçesi Mahallesi / Köyü Mevkii Taşınmaz Cinsi Ada No Parsel No Tapu Alanı (m²) DSİ Hisse DSİ Alan (m²) Tahmini Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati Açıklama

1 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 3 2,786.95 Tam 2,786.95 111,478.00 3,344.34 Açık Teklif 15.11.2021 08:30

2 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 4 869.21 Tam 869.21 34,768.40 1,043.05 Açık Teklif 15.11.2021 09:00

3 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 5 950.23 Tam 950.23 38,009.20 1,140.28 Açık Teklif 15.11.2021 09:30

4 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 6 1,086.42 Tam 1,086.42 43,456.80 1,303.70 Açık Teklif 15.11.2021 10:00

5 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 7 1,523.85 Tam 1,523.85 60,954.00 1,828.62 Açık Teklif 15.11.2021 10:30

6 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 8 3,047.23 Tam 3,047.23 121,889.20 3,656.68 Açık Teklif 15.11.2021 11:00

7 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 9 2,761.13 Tam 2,761.13 110,445.20 3,313.36 Açık Teklif 15.11.2021 11:30

8 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 15 1,427.77 Tam 1,427.77 57,110.80 1,713.32 Açık Teklif 15.11.2021 13:00

9 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 16 1,353.37 Tam 1,353.37 54,134.80 1,624.04 Açık Teklif 15.11.2021 13:30

10 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 17 1,312.65 Tam 1,312.65 52,506.00 1,575.18 Açık Teklif 15.11.2021 14:00

11 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 221 18 2,899.38 Tam 2,899.38 115,975.20 3,479.26 Açık Teklif 15.11.2021 14:30

12 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 222 15 1,062.10 Tam 1,062.10 42,484.00 1,274.52 Açık Teklif 15.11.2021 15:00

13 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 222 16 2,091.25 Tam 2,091.25 83,650.00 2,509.50 Açık Teklif 15.11.2021 15:30

14 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 222 18 2,846.89 497/997 1,419.16 56,766.40 1,702.99 Açık Teklif 15.11.2021 16:00 Hisse Satışı

15 Samsun Atakum Kurugökçe Köyyeri Tarla 222 19 3,087.23 Tam 3,087.23 123,489.20 3,704.68 Açık Teklif 15.11.2021 16:30

16 Samsun Bafra Boğazkaya Yolaltı Tarla 143 55 332.88 Tam 332.88 9,986.40 299.59 Açık Teklif 16.11.2021 08:30

17 Samsun Bafra Boğazkaya Yolaltı Tarla 143 57 488.66 Tam 488.66 14,659.80 439.79 Açık Teklif 16.11.2021 09:00

18 Samsun Bafra Mardar – Tarla 175 6 4,121.13 Tam 4,121.13 164,845.20 4,945.36 Açık Teklif 16.11.2021 09:30

19 Samsun Bafra Şeyhulas Köyiçi Aşağı Mahalle Kanal 106 12 214.31 Tam 214.31 6,429.30 192.88 Açık Teklif 16.11.2021 10:00

20 Samsun Bafra Koruluk – Tarla 198 2 21,375.89 Tam 2,071.00 62,130.00 1,863.90 Açık Teklif 16.11.2021 10:30

21 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 647 24,200.00 Tam 24,200.00 363,000.00 10,890.00 Açık Teklif 16.11.2021 11:00

22 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 648 6,750.00 Tam 6,750.00 101,250.00 3,037.50 Açık Teklif 16.11.2021 11:30

23 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 649 5,000.00 Tam 5,000.00 75,000.00 2,250.00 Açık Teklif 16.11.2021 13:00

24 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 650 6,050.00 Tam 6,050.00 90,750.00 2,722.50 Açık Teklif 16.11.2021 13:30

25 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 651 3,500.00 Tam 3,500.00 52,500.00 1,575.00 Açık Teklif 16.11.2021 14:00

26 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 652 3,200.00 Tam 3,200.00 48,000.00 1,440.00 Açık Teklif 16.11.2021 14:30

27 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 653 3,800.00 Tam 3,800.00 57,000.00 1,710.00 Açık Teklif 16.11.2021 15:00

28 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 654 3,300.00 Tam 3,300.00 49,500.00 1,485.00 Açık Teklif 16.11.2021 15:30

29 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 662 18,100.00 Tam 18,100.00 271,500.00 8,145.00 Açık Teklif 16.11.2021 16:00

30 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 663 7,500.00 Tam 7,500.00 112,500.00 3,375.00 Açık Teklif 16.11.2021 16:30

31 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 677 4,600.00 Tam 4,600.00 69,000.00 2,070.00 Açık Teklif 17.11.2021 08:30

32 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 678 5,400.00 Tam 5,400.00 81,000.00 2,430.00 Açık Teklif 17.11.2021 09:00

33 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 681 5,700.00 Tam 5,700.00 85,500.00 2,565.00 Açık Teklif 17.11.2021 09:30

34 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 695 4,500.00 Tam 4,500.00 67,500.00 2,025.00 Açık Teklif 17.11.2021 10:00

35 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 697 42,000.00 Tam 42,000.00 630,000.00 18,900.00 Açık Teklif 17.11.2021 10:30

36 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 698 6,875.00 Tam 6,875.00 103,125.00 3,093.75 Açık Teklif 17.11.2021 11:00

37 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 699 4,000.00 Tam 4,000.00 60,000.00 1,800.00 Açık Teklif 17.11.2021 11:30

38 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 700 5,400.00 Tam 5,400.00 81,000.00 2,430.00 Açık Teklif 17.11.2021 13:00

39 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 702 4,500.00 Tam 4,500.00 67,500.00 2,025.00 Açık Teklif 17.11.2021 13:30

40 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 703 7,200.00 Tam 7,200.00 108,000.00 3,240.00 Açık Teklif 17.11.2021 14:00

41 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 705 8,000.00 Tam 8,000.00 120,000.00 3,600.00 Açık Teklif 17.11.2021 14:30

42 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 706 3,400.00 Tam 3,400.00 51,000.00 1,530.00 Açık Teklif 17.11.2021 15:00

43 Samsun Vezirköprü Bayram Harmandüzü Tarla 0 707 5,400.00 Tam 5,400.00 81,000.00 2,430.00 Açık Teklif 17.11.2021 15:30

44 Samsun Vezirköprü Bayram Kovainç Tarla 0 1386 10,600.00 Tam 10,600.00 159,000.00 4,770.00 Açık Teklif 17.11.2021 16:00

45 Samsun Havza Dereköy Odunluk Tarla 122 415 654.05 Tam 654.05 9,810.75 294.32 Açık Teklif 18.11.2021 16:30

46 Samsun Ladik Kıranboğaz Pelitlerdibi Tarla 0 1044 1,171.55 30/55 639.03 12,780.60 383.42 Açık Teklif 18.11.2021 08:30 Hisse Satışı

47 Samsun Ladik Kıranboğaz Pelitlerdibi Tarla 0 2032 88.46 Tam 88.46 1,769.20 53.08 Açık Teklif 18.11.2021 09:00

48 Samsun Terme Evci Gölbaşı Tarla Ve Fındık Bahçesi 372 310 2,707.78 Tam 2,707.78 54,155.60 1,624.67 Açık Teklif 18.11.2021 09:30

49 Sinop Erfelek Gökçebel Çayiçi Tarla 114 5 3,905.48 Tam 3,905.48 97,637.00 2,929.11 Açık Teklif 18.11.2021 10:00

50 Sinop Erfelek Gökçebel Çayiçi Tarla 114 119 4,981.57 Tam 4,981.57 124,539.25 3,736.18 Açık Teklif 18.11.2021 10:30

51 Sinop Erfelek Gökçebel Çayiçi Tarla 114 121 5,181.04 Tam 5,181.04 129,526.00 3,885.78 Açık Teklif 18.11.2021 11:00

52 Sinop Erfelek Merkez Kirenpara Arsa 212 3 558.87 38709/55887 387.09 96,772.50 2,903.18 Açık Teklif 18.11.2021 11:30 Hisse Satışı


KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra No İli İlçesi Mahallesi / Köyü Mevkii Taşınmaz Cinsi Ada No Parsel No Tapu Alanı (m²) DSİ Hisse DSİ Alan (m²) Yıllık Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati Açıklama

1 Amasya Merkez Fındıklı Leylekli Tarla 2160 1 2,658.54 Tam 2,658.54 13,292.70 398.78 Açık Teklif 18.11.2021 12:00 Kira süresi 10 (on) yıldır.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu