İmar Haber

TÜRKİYE ve DÜNYADA VAKA SAYISI
COVID-19 SON DAKİKA HABERLERİ
imarhaber.com Sağlıklı Günler Diler!

Erzurum Milli Emlak 20 Adet Arsasını Satacak

Erzurum’da Bulunan Mülkiyeti Hazineye Kayıtlı 20 Adet Taşınmazın İhalesi 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre 3 Şubat 2021 Tarihinde Yapılacaktır.

Erzurum Milli Emlak 20 Adet Arsasını Satacak
Google News
16 Ocak 2021 - 18:10

Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

Aşağıdaki tabloda 12’inci, 13’inci ve 14’üncü sırada yer alan taşınmazların üzerinde bulunan yapılar için 2015/1 sayılı Milli Emlak Genelgesi hükümleri doğrultusunda ihale sonucunda oluşan ihale bedeli üzerinden satılan taşınmazın;

a) Bu yapı ve tesisleri yapanlara satılması halinde; (toplam) satış bedelinden yapı ve tesislerin asgari levazım bedelinin mahsubunun yapılarak kalan satış bedelinin tahsil edilmesi, b) Üçüncü kişiye satılması halinde ise; (toplam) satış bedelinin tamamı tahsil edildikten sonra, yapı ve tesislerin asgari levazım bedelinin anılan yapı ve tesisleri yapana ödenmesi, şartı ile satışı yapılacaktır.
b) Ayrıca yukarıdaki tabloda 3’üncü sırada yer alan taşınmazın üzerinde şahsa ait gecekondu bulunmaktadır.

İhale işlem dosyaları (şartname, sözleşme tasarısı ve taşınmaza ait kroki örneği ile diğer bilgi ve belgeler ) mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhalelere katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeler ile birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır;
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belge, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfuz Cüzdanı, Ehliyet), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,
c)Geçici Teminata İlişkin Belge Ziraat Bankası hesabına yatırıldıktan sonra Geçici Teminat Makbuzu (Makbuzun açıklama kısmına taşınmaz bilgileri yazılması gerekiyor), Mevduat veya katılım bankalarının 2021 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçici teminat mektubu (Teyid yazısı ile birlikte), devlet iç borçlanma senetleri veya bu bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
d)Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 tl,bu sınırlar dışında ise 1.000,00 tl’yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazın satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde kanuni faizi ile birlikte, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

erzurum-milli-emlak-arsa-satisi

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

Google News