Esenler Topkule Kışlası İmara Açıldı

İstanbul Esenler’de bulunan Topkule Kışlası’nın 720 hektarlık alanı yapılaşmaya açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı boşaltılan askeri alana 21 adet Külliye, Şifahane-Darüşşifa (Hastane), İmarethane Aş evi (Sosyal kültürel tesis), ibadethane (cami), Tekke-Zaviye (Otel), Medrese-Mektep-Sübyan Okulu (Eğitim) inşa edileceğini duyurdu.

Konut alanları ise “Özlenen Geleneksel Mahalle Kavramı” ifadeleri kullanılarak, bahsi geçen tasarı raporda şöyle tasvir edilmiş (Plan Açıklama Raporu, s. 33)

Esenler Kuzey (Topkule – Baştabya) Rezerv Yapı Alanına ilişkin hazırlanan plan teklifinde alanın sadece yüzde 42’sinin Konut, Ticaret ve Turizm alanı olduğu belirlenmiş ve bu alanların da Esenler meskûn alanda bulunan Riskli yapı stokunun transfer edilmesi için kullanılması önerilmiştir. Ayrıca planlama alanının %58’sinin Park Alanı, Eğitim Alanı, Sosyo Kültürel Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Meydan, Sağlık Tesisi Alanı, Yol, Dini Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı vb. donatı işlevlerine ayrıldığı hazırlanan plan teklifine ilişkin arazı kullanım kararlarında görülmektedir.
TMMOB Şehir Plancıları Odasından İmar Planına Tepki!

İstanbul son derece hızlı ve kontrolsüz gelişirken yapılaşma baskısına maruz kalmadan günümüze kadar korunarak gelen askeri alanlar da artık bu baskıya direnemiyor. Topkule Kışlası’nın bulunduğu 720 hektar alanlık arazi de ne yazık ki yapılaşmaya açılacak. Halihazırda son derece yoğun bir nüfusun ve yapılaşmanın bulunduğu bölgede açık alan olarak önemi daha da artan bu arazinin yapılaşmaya açılması, bölgede zaten yetersiz olan kentsel standartlar açısından tehdit oluşturacak, ulaşım yoğunluğunu olumsuz etkileyecek. Bakanlığın onayladığı plan değişikliği incelendiğinde, mevzuat ve plan yapım teknikleri açısından da yetersizlikler görülüyor.

Yürürlükteki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında askeri alanların dönüşmesi halinde öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, mezarlık, yeşil alan vb.) alanları olarak kullanılması öngörülüyor. Sadece bu öngörü açısından bile bakıldığında üst ölçekli plan kararlarına aykırı bir mekansal karar söz konusu. Mega kentin yeni yapılaşacak alanlara değil, kamusal kullanıma elverişli, açık ve yeşil alanlara ihtiyacı var. Parçacıl plan değişiklikleriyle kentimize yapılan keyfi müdahaleler artık son bulmalı, bütüncül planlama ilkeleri bir an önce hatırlanarak uygulanmalı.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.