İmarhaber

Gayrimenkul Sektöründe Bilinmesi Gerekenler

Gayrimenkul Sektöründe Bilinmesi Gerekenler
4.937 views
22 Nisan 2017 - 23:51

Her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de özel terimler kullanılıyor. Bu terimler, özellikle gayrimenkul danışmanlarının daha verimli ve başarılı bir kariyere sahip olabilmeleri açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul sektöründe yaygın olarak kullanılan emlak terimlerini bilmek, Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenler için, müşterilerinizin gözünde deneyimli ve güvenilir bir imaj sergilemenizi sağlar.

İşte Gayrimenkul sektöründe  bilinmesi gereken terimler:

Ada: Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.

Amortisman: Kiraya verilen konutun geri dönüş süresidir. Amortisman; gayrimenkul yatırımının yıllar içerisinde sağlayacağı kira geliriyle ortaya çıkıyor. Amortisman süresini hesaplamak için yatırımın bugünkü değerinin, aylık kira gelirine bölünmesi gerekiyor.

2B Arazisi: Ormandan çıkarılarak hazine adına tescil edilmiş arazilerdir.

Arazi: Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir.

Arsa: İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ise imar parselidir.

Fuzuli Şagilin Kullanımında: Yetkili İdarenin izni, sahibinin rızası veya muvafakatı dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere İşgalci (Fuzuli şagil) deniyor.

Emlak: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

Emlak Beyanı: Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

Emsal: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılması

Komisyon; Gayrimenkul danışmanının aracılık yaptığı bir kiralama ya da satış işlemi sonrasında ücret üzerinden aldığı yüzdelik orandır. Gayrimenkul danışmanı genelde gayrimenkulün gerçek satış değeri üzerinden alıcıdan yüzde 3, satıcıdan yüzde 3 komisyon alınır.


Gabari: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.

Gayrimenkul: Taşınmaz mal.

Haciz: İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

Harita: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

Hisseli Tapu: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

İfraz: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İmar Affı: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.

İmar Durumu: İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.

İmar Planı: İmar yasasına göre, nüfusu 10.000’i aşmış yerleşmelerde yapılması zorunlu olan fiziksel plan.

İntifa Hakkı: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

İpotek: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

İrtifak Hakkı: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

İskan: Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.

İstimlak: Kamulaştırma.

İzale-i Şuyu: Hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir

Depozito: Kira depozitosu bir çeşit teminat bedeli anlamına geliyor. Kiracının evde yaşadığı sürece mekanda yaşanabilecek sorunlar karşılığında alınıyor. Evde kiracıdan sebep yaşanabilecek sorunlar nedeniyle bu ücret talep ediliyor. Evde kiracıdan kaynaklanan zararlar oluşması durumunda ya zararlar kadar tutar düşülüyor ya da kiracıya taşınması halinde geri ödenmiyor.

Kadastro: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.

Kat İrtifakı: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu’ na göre kurulan irtifak hakkıdır.

Kat Mülkiyeti: Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.

Müstakil Tapu: Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.

Müştemilat: Binalarda bulunan avlu, ahır, bahçe, ardiye, kömürlük gibi alanlar müştemilat olarak nitelendiriliyor.

Nazım Planı: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.

Nizam: Binaların yanyana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

Pafta: Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

Parsel: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.

Tapu ve Kadastro Müdürlükleri: Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir.

Tapu Senedi: Bir mülkün kimin olduğunu gösteren resmi belge.

Tedbir: Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.

Vaziyet Planı: Yapıların değişmez röperlere göre arsaya yerleşmelerini belirten üstten görünüş, yerleşme planı. bina yeri, yol, yön durumu, ağaç, telefon direği, su ve elektrik hatları gibi unsurlar yer alır.

Vekalet: Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.

Veraset Beyanı: Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.

Veraset İlamı: Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.

Meskun Alanlar: Bu alanlar konut ağırlıklı meskun alanlar olup, konut ve konut kullanımına hizmet edecek ticaret, sosyal, kültürel ve teknik alt yapı tesisleri ile küçük sanayi sitesi vb. kullanımlar yer alabilir. Meskun alanlar içerisinde ilgili kurumlarca sağlıksız olduğu tespit edilen yerlerde, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yasal statüsüne, mevcut kent dokusuna, yapı stokunun durumuna, ayrıntılı jeolojik etütlere, donatı niteliğine ve niceliğine, alanda yaşayanların sosyal ve ekonomik yapısına göre yenileme, dönüşüm ve sağlıklılaştırma yönünde projeler geliştirilebilir. Meskun alanlardaki yoğunluk dağılımı; projeksiyon nüfusu, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri göz önüne alınarak şehircilik ilke ve planlama esasları dahilinde alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları