İmarhaber

Gaziantep Milli Emlak 17 Adet Arsa Satıyor

Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerinde Bulunan 17 Adet Arsanın İhalesi 29 Haziran 2021 Tarihinde Yapılacak!

Gaziantep Milli Emlak 17 Adet Arsa Satıyor
Google News
15 Haziran 2021 - 20:38

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, aşağıda belirtilen gün ve saatte Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale; hizalarında belirtilen gün ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yerleşkesi İçerisinde “Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi” Toplantı Salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için;

 • Geçici teminatın verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
 • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
 • Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
 • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.

Hazine’ye ait taşınmazların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmaz satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik gereğince satış tutarında taksitlendirme yapılabilecektir.

Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye Payı Alınacaktır. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.NOİLÇESİKÖY/MAHCİNSİADAPARSELm2HİSSESİİMAR DURUMBEDELTEMİNAT
1ŞahinbeyAbdülhamidhanArsa687217.337TamKonut Alanı4.035.1251.008.781
2ŞahinbeyBozcaHali Arazi 7385.668Tam1/25000 Nazım İmar planında tarım alanı85.02721.257
3ŞahinbeyCevizliZeytinlik12582.307Tamİmarsız103.79425.949
4ŞahinbeyÇimenliHam Toprak141104.928Tam1/25000 Nazım İmar planında tarım alanı123.19830.799
5ŞahinbeyÇubukdikenHam Toprak1019610.381Tamİmarsız155.71438.929
6ŞahinbeyÇubukdikenHam Toprak102177.259Tamİmarsız108.88527.221
7ŞahinbeyHacıköyHam Toprak11473.634Tamİmarsız109.01127.253
8ŞahinbeyKürümHam Toprak1363430.018Tamİmarsız750.444187.611
9ŞahinbeyOzanlıHam Toprak11322091.792Tam1/25000 Nazım imar planında dikili tarım alanı2.295.000573.750
10ŞahinbeyPancarlıHali Arazi 35818.150Tamİmarsız181.49645.374
11ŞehitkamilAktoprakArsa42521359203,00Konut Alanı81.20020.300
12ŞehitkamilAktoprakArsa425231.000410,74Konut Alanı164.29641.074
13ŞehitkamilAlparslanArsa953112.0457.123,08Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı9.260.0042.315.001
14ŞehitkamilÇaykuyuHam Toprak1021093.500Tamİmarsız87.50021.875
15ŞehitkamilKirlialıcıHam Toprak110113.500Tamİmarsız140.00035.000
16ŞehitkamilSarılarFıstıklık1011887.500Tamİmarsız112.50028.125
17ŞehitkamilŞehirgösterenArsa236719564488,30Konut Alanı708.035177.009
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları