Emlak Haber Girişi: 08.05.2022 - 11:52, Güncelleme: 08.05.2022 - 11:52

Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı (işyeri, depo, restoran-otel) kiraya verecek

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı (işyeri, depo, restoran-otel) kiraya verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı (işyeri, depo, restoran-otel) kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iş yerleri ve depolar, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na ihale gününe kadar teslim edebilecek. 102 adet taşınmazın kiralama ihalesi 12 Mayıs 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda saat 14.00'te yapılacak.   T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde  yer alan işyerleri ve depoların kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.   1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (12/05/2022) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.   2) İhale 12/05/2022 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.   3) İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 - 507 25 89 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.   4) KİRAYA VERİLECEK YERLER S.N         ADRESİ  NEVİ      SÜRE     M²          1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL      GEÇİCİ TEMİNAT %3 1             ANAFB-054 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      46,00     ₺27.324,00         ₺819,72 2             ANAFB-055 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      46,00     ₺25.806,00         ₺774,18 3             ANAFB-056/3 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      9,00       ₺4.870,80           ₺146,12 4             ANAFB-056/4 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      16,00     ₺8.659,20           ₺259,78 5             ANAFB-056/5 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      16,00     ₺8.659,20           ₺259,78 6             ANAFB-056/6 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      12,00     ₺6.494,40           ₺194,83 7             ANAFB-056/7 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      13,00     ₺7.035,60           ₺211,07 8             ANAFB-056/8 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      13,00     ₺7.035,60           ₺211,07 9             ANAFB-057 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      45,00     ₺23.760,00         ₺712,80 10          ANAFB-058 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      47,00     ₺24.816,00         ₺744,48 11          ANAFB-059 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      47,00     ₺24.816,00         ₺744,48 12          ANAFB-060 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      51,00     ₺26.928,00         ₺807,84 13          ANAFB-061 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      51,00     ₺26.928,00         ₺807,84 14          ANAFB-062/1 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      11,00     ₺5.953,20           ₺178,60 15          ANAFB-062/3 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      13,00     ₺7.035,60           ₺211,07 16          ANAFB-062/4 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      16,20     ₺8.767,44           ₺263,02 17          ANAFB-062/5 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      16,00     ₺8.659,20           ₺259,78 18          ANAFB-062/7 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      12,00     ₺6.494,40           ₺194,83 19          ANAFB-062/8 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      11,00     ₺5.953,20           ₺178,60 20          ANAFB-062/9 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      11,00     ₺5.953,20           ₺178,60 21          ANAFARTALAR ÇARŞISI 1 NOLU DEPO     DEPO    3 YIL      59          ₺7.080,00               ₺212,40 22          ANAFARTALAR ÇARŞISI  2 NOLU DEPO    DEPO    3 YIL      12,22     ₺1.466,40           ₺43,99 23          ANAFARTALAR ÇARŞISI  6 NOLU DEPO    DEPO    3 YIL      63          ₺7.560,00               ₺226,80 24          ANAFARTALAR ÇARŞISI  9 NOLU DEPO    DEPO    3 YIL      92,48     ₺11.097,60               ₺332,93 25          ANAFARTALAR ÇARŞISI 10 NOLU DEPO  DEPO    3 YIL      56,28     ₺6.753,60               ₺202,61 26          ANAFARTALAR ÇARŞISI 13 NOLU DEPO  DEPO    3 YIL      16,2       ₺1.944,00           ₺58,32 27          ANAFARTALAR ÇARŞISI 14 NOLU DEPO  DEPO    3 YIL      66          ₺7.920,00               ₺237,60 28          ANAFARTALAR ÇARŞISI  15 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      65          ₺7.800,00               ₺234,00 29          ANAFARTALAR ÇARŞISI  24 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      20,46     ₺2.577,96           ₺77,34 30          ANAFARTALAR ÇARŞISI  26 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      11,76     ₺1.481,76           ₺44,45 31          ANAFARTALAR ÇARŞISI  29 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      22,42     ₺2.824,92           ₺84,75 32          ANAFARTALAR ÇARŞISI  31 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      59,5       ₺7.497,00               ₺224,91 33          ANAFARTALAR ÇARŞISI  35 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      12,22     ₺1.539,72           ₺46,19 34          ANAFARTALAR ÇARŞISI  40 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      13          ₺1.638,00           ₺49,14 35          ULUSA-B BLOK 102 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺6.242,16           ₺187,26 36          ULUSA-B BLOK 107 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺6.242,16           ₺187,26 37          ULUSA-B BLOK 109 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺6.242,16           ₺187,26 38          ULUSA-B BLOK 115 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 39          ULUSA-B BLOK 119 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 40          ULUSA-B BLOK120 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 41          ULUSA-B BLOK 122 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 42          ULUSA-B BLOK 123 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 43          ULUSA-C BLOK 101 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 44          ULUSA-C BLOK 102 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 45          ULUSA-C BLOK 103 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 46          ULUSA-C BLOK 105 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 47          ULUSA-C BLOK 107 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 48          ULUSA-C BLOK 108 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 49          ULUSA-C BLOK 110 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 50          ULUSA-C BLOK 114 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 51          ULUSA-C BLOK 116 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 52          ULUSA-C BLOK 121 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 53          ULUSA-C BLOK 122 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 54          ULUSA-C BLOK 124 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 55          ULUSA-D BLOK 101 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 56          ULUSA-D BLOK 103 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 57          ULUSA-D BLOK 104 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 58          ULUSA-D BLOK 106 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 59          ULUSA-D BLOK 107 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 60          ULUSA-D BLOK 109 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98 61          ULUSA-D BLOK 114 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 62          ULUSA-D BLOK 116 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 63          ULUSA-D BLOK 117 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 64          ULUSA-D BLOK 118 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 65          ULUSA-D BLOK 119 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 66          ULUSA-D BLOK 121 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 67          ULUSA-D BLOK 122 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 68          ULUSA-D BLOK 123 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 69          ULUSA-D BLOK 124 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06 70          ULUSA-E BLOK 108/1 NUMARA  İŞYERİ   3 YIL      27,00     ₺7.776,00           ₺233,28 71          ULUSA-E BLOK 108/2 NUMARA  İŞYERİ   3 YIL      25,00     ₺7.200,00           ₺216,00 72          ULUSA-E BLOK 110 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      35,00     ₺9.240,00           ₺277,20 73          ULUSA-E BLOK 111 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      89,00     ₺27.768,00         ₺833,04 74          ULUSA-E BLOK 113 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      38,00     ₺11.856,00         ₺355,68 75          ULUSA-E BLOK 117 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      38,00     ₺11.856,00         ₺355,68 76          ULUSA-E BLOK 118/1 NUMARA  İŞYERİ   3 YIL      26,00     ₺7.488,00           ₺224,64 77          ULUSA-E BLOK 118/2 NUMARA  İŞYERİ   3 YIL      26,00     ₺6.864,00           ₺205,92 78          ULUSA-E BLOK 120 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      35,00     ₺9.240,00           ₺277,20 79          ULUSD-A1-01-02 NUMARA          DEPO    3 YIL      54,00     ₺7.128,00           ₺213,84 80          ULUSD-A1-16 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 81          ULUSD-A2-01 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 82          ULUSD-A2-02 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 83          ULUSD-A2-03 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 84          ULUSD-A2-04 NUMARA DEPO    3 YIL      24,00     ₺3.168,00           ₺95,04 85          ULUSD-A2-05 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 86          ULUSD-A2-06 NUMARA DEPO    3 YIL      24,00     ₺3.168,00           ₺95,04 87          ULUSD-A2-07 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 88          ULUSD-A2-08 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 89          ULUSD-A2-14 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 90          ULUSD-A2-15 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92 91          ULUSD-E001 NUMARA   DEPO    3 YIL      14,60     ₺1.927,20           ₺57,82 92          ULUSD-E002 NUMARA   DEPO    3 YIL      12,50     ₺1.650,00           ₺49,50 93          ULUSD-E003-004 NUMARA         DEPO    3 YIL      48,00     ₺6.336,00           ₺190,08 94          ULUSD-E008 NUMARA   DEPO    3 YIL      19,00     ₺2.508,00           ₺75,24 95          ULUSD-E009 NUMARA   DEPO    3 YIL      8,50       ₺1.122,00           ₺33,66 96          ULUSD-E010 NUMARA   DEPO    3 YIL      12,50     ₺1.650,00           ₺49,50 97          ÇANKAYA İLÇESİ İZMİR-1 CADDESİ KOCABEYOĞLU PASAJI NO:48               İŞYERİ   3 YIL               15,00     ₺13.200,00         ₺396,00 98          ÇANKAYA İLÇESİ İZMİR-1 CADDESİ KOCABEYOĞLU PASAJI NO:51               B O Ş     3 YIL               15,00     ₺13.200,00         ₺396,00 99          ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM VELİ CADDESİ NO:40       B O Ş     3 YIL      28,12               ₺16.200,00         ₺486,00 100        ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM VELİ CADDESİ KİTAPÇILAR ÇARŞISI 2.KAT B BLOK NO:23               B O Ş     3 YIL      28,12     ₺30.000,00         ₺900,00 101        NALLIHAN AKDERE MAHALLESİ HOŞEBE MESİRE ALANINDA YER ALAN RESTAURANT VE OTEL BİNASI       RESTAURANT VE OTEL BİNASI    3 YIL      460,00  ₺49.200,00         ₺1.476,00 102        ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 14 ADET İŞYERİ           İŞYERİ   3 YIL               2.823,25 M² KAPALI VE 6.989 M² AÇIK ALAN       ₺756.840,00       ₺22.705,20   5 - İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:   -Listenin 1 numara  ve 101 numara arasındaki yerler için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ve vermesi gereken belgeler;   5.1. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı. 5.2. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi ve ihale ilan tarihi itibariyle alınmış adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.) 2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı veya onaylı ikametgâh adresi (alınacak belgede telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 4) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge. 5) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak. 6) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak) 7)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)   5.3. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri 2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler. 3)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi. 5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge. 7)İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge. 8) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti. 9) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak. 10) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak) 11) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)   5.4. Ortak Girişim Olması halinde; 1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.1. ve 5.2. bendindeki belgeler ile 5.3. bendinde belirtilen belgeler. 2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.   -Listenin 102.numarasındaki yer için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ve vermesi gereken belgeler;   5.5. Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale tarihinden geriye doğru 3(üç) yıllık cirosunu kira sözleşmesindeki bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması. 5.6. Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda yapılacak işle ilgili 10 yıl faaliyetinin bulunması. 5.7. Yapmış olduğu benzer işlerde ödemiş olduğu bedellerin toplamının 3 (üç) yıllık ihale kira bedelinden fazla olması. 5.8.Benzer işler kapsamında ihaledeki adet kadar işyeri işletmiş ya da kiralamış olmak. 5.9. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.) 2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 5) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge. 6) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak. 7) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)  8)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)   5.10. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri 2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler. 3)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi. 5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge. 7) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti. 8) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak. 9) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak) 10) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)   5.11. Ortak Girişim Olması halinde; 1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.8. ve 5.9. bendindeki belgeler ile 5.10. bendinde belirtilen belgeler. 2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.   5.12.İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.   5.13.2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar   5.14.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.  
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı (işyeri, depo, restoran-otel) kiraya verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iş yerleri ve depolar, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.

İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na ihale gününe kadar teslim edebilecek. 102 adet taşınmazın kiralama ihalesi 12 Mayıs 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda saat 14.00'te yapılacak.

 

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLAN

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde  yer alan işyerleri ve depoların kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

 

1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (12/05/2022) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2) İhale 12/05/2022 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.

 

3) İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 - 507 25 89 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

 

4) KİRAYA VERİLECEK YERLER

S.N         ADRESİ  NEVİ      SÜRE     M²          1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL      GEÇİCİ TEMİNAT %3

1             ANAFB-054 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      46,00     ₺27.324,00         ₺819,72

2             ANAFB-055 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      46,00     ₺25.806,00         ₺774,18

3             ANAFB-056/3 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      9,00       ₺4.870,80           ₺146,12

4             ANAFB-056/4 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      16,00     ₺8.659,20           ₺259,78

5             ANAFB-056/5 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      16,00     ₺8.659,20           ₺259,78

6             ANAFB-056/6 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      12,00     ₺6.494,40           ₺194,83

7             ANAFB-056/7 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      13,00     ₺7.035,60           ₺211,07

8             ANAFB-056/8 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      13,00     ₺7.035,60           ₺211,07

9             ANAFB-057 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      45,00     ₺23.760,00         ₺712,80

10          ANAFB-058 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      47,00     ₺24.816,00         ₺744,48

11          ANAFB-059 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      47,00     ₺24.816,00         ₺744,48

12          ANAFB-060 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      51,00     ₺26.928,00         ₺807,84

13          ANAFB-061 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      51,00     ₺26.928,00         ₺807,84

14          ANAFB-062/1 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      11,00     ₺5.953,20           ₺178,60

15          ANAFB-062/3 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      13,00     ₺7.035,60           ₺211,07

16          ANAFB-062/4 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      16,20     ₺8.767,44           ₺263,02

17          ANAFB-062/5 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      16,00     ₺8.659,20           ₺259,78

18          ANAFB-062/7 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      12,00     ₺6.494,40           ₺194,83

19          ANAFB-062/8 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      11,00     ₺5.953,20           ₺178,60

20          ANAFB-062/9 NUMARA İŞYERİ   3 YIL      11,00     ₺5.953,20           ₺178,60

21          ANAFARTALAR ÇARŞISI 1 NOLU DEPO     DEPO    3 YIL      59          ₺7.080,00               ₺212,40

22          ANAFARTALAR ÇARŞISI  2 NOLU DEPO    DEPO    3 YIL      12,22     ₺1.466,40           ₺43,99

23          ANAFARTALAR ÇARŞISI  6 NOLU DEPO    DEPO    3 YIL      63          ₺7.560,00               ₺226,80

24          ANAFARTALAR ÇARŞISI  9 NOLU DEPO    DEPO    3 YIL      92,48     ₺11.097,60               ₺332,93

25          ANAFARTALAR ÇARŞISI 10 NOLU DEPO  DEPO    3 YIL      56,28     ₺6.753,60               ₺202,61

26          ANAFARTALAR ÇARŞISI 13 NOLU DEPO  DEPO    3 YIL      16,2       ₺1.944,00           ₺58,32

27          ANAFARTALAR ÇARŞISI 14 NOLU DEPO  DEPO    3 YIL      66          ₺7.920,00               ₺237,60

28          ANAFARTALAR ÇARŞISI  15 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      65          ₺7.800,00               ₺234,00

29          ANAFARTALAR ÇARŞISI  24 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      20,46     ₺2.577,96           ₺77,34

30          ANAFARTALAR ÇARŞISI  26 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      11,76     ₺1.481,76           ₺44,45

31          ANAFARTALAR ÇARŞISI  29 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      22,42     ₺2.824,92           ₺84,75

32          ANAFARTALAR ÇARŞISI  31 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      59,5       ₺7.497,00               ₺224,91

33          ANAFARTALAR ÇARŞISI  35 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      12,22     ₺1.539,72           ₺46,19

34          ANAFARTALAR ÇARŞISI  40 NOLU DEPO DEPO    3 YIL      13          ₺1.638,00           ₺49,14

35          ULUSA-B BLOK 102 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺6.242,16           ₺187,26

36          ULUSA-B BLOK 107 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺6.242,16           ₺187,26

37          ULUSA-B BLOK 109 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺6.242,16           ₺187,26

38          ULUSA-B BLOK 115 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

39          ULUSA-B BLOK 119 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

40          ULUSA-B BLOK120 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

41          ULUSA-B BLOK 122 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

42          ULUSA-B BLOK 123 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

43          ULUSA-C BLOK 101 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

44          ULUSA-C BLOK 102 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

45          ULUSA-C BLOK 103 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

46          ULUSA-C BLOK 105 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

47          ULUSA-C BLOK 107 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

48          ULUSA-C BLOK 108 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

49          ULUSA-C BLOK 110 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

50          ULUSA-C BLOK 114 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

51          ULUSA-C BLOK 116 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

52          ULUSA-C BLOK 121 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

53          ULUSA-C BLOK 122 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

54          ULUSA-C BLOK 124 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

55          ULUSA-D BLOK 101 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

56          ULUSA-D BLOK 103 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

57          ULUSA-D BLOK 104 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

58          ULUSA-D BLOK 106 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

59          ULUSA-D BLOK 107 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

60          ULUSA-D BLOK 109 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺4.832,64           ₺144,98

61          ULUSA-D BLOK 114 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

62          ULUSA-D BLOK 116 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

63          ULUSA-D BLOK 117 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

64          ULUSA-D BLOK 118 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

65          ULUSA-D BLOK 119 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

66          ULUSA-D BLOK 121 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

67          ULUSA-D BLOK 122 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

68          ULUSA-D BLOK 123 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

69          ULUSA-D BLOK 124 NUMARA     İŞYERİ   3 YIL      16,78     ₺5.235,36           ₺157,06

70          ULUSA-E BLOK 108/1 NUMARA  İŞYERİ   3 YIL      27,00     ₺7.776,00           ₺233,28

71          ULUSA-E BLOK 108/2 NUMARA  İŞYERİ   3 YIL      25,00     ₺7.200,00           ₺216,00

72          ULUSA-E BLOK 110 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      35,00     ₺9.240,00           ₺277,20

73          ULUSA-E BLOK 111 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      89,00     ₺27.768,00         ₺833,04

74          ULUSA-E BLOK 113 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      38,00     ₺11.856,00         ₺355,68

75          ULUSA-E BLOK 117 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      38,00     ₺11.856,00         ₺355,68

76          ULUSA-E BLOK 118/1 NUMARA  İŞYERİ   3 YIL      26,00     ₺7.488,00           ₺224,64

77          ULUSA-E BLOK 118/2 NUMARA  İŞYERİ   3 YIL      26,00     ₺6.864,00           ₺205,92

78          ULUSA-E BLOK 120 NUMARA      İŞYERİ   3 YIL      35,00     ₺9.240,00           ₺277,20

79          ULUSD-A1-01-02 NUMARA          DEPO    3 YIL      54,00     ₺7.128,00           ₺213,84

80          ULUSD-A1-16 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

81          ULUSD-A2-01 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

82          ULUSD-A2-02 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

83          ULUSD-A2-03 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

84          ULUSD-A2-04 NUMARA DEPO    3 YIL      24,00     ₺3.168,00           ₺95,04

85          ULUSD-A2-05 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

86          ULUSD-A2-06 NUMARA DEPO    3 YIL      24,00     ₺3.168,00           ₺95,04

87          ULUSD-A2-07 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

88          ULUSD-A2-08 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

89          ULUSD-A2-14 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

90          ULUSD-A2-15 NUMARA DEPO    3 YIL      27,00     ₺3.564,00           ₺106,92

91          ULUSD-E001 NUMARA   DEPO    3 YIL      14,60     ₺1.927,20           ₺57,82

92          ULUSD-E002 NUMARA   DEPO    3 YIL      12,50     ₺1.650,00           ₺49,50

93          ULUSD-E003-004 NUMARA         DEPO    3 YIL      48,00     ₺6.336,00           ₺190,08

94          ULUSD-E008 NUMARA   DEPO    3 YIL      19,00     ₺2.508,00           ₺75,24

95          ULUSD-E009 NUMARA   DEPO    3 YIL      8,50       ₺1.122,00           ₺33,66

96          ULUSD-E010 NUMARA   DEPO    3 YIL      12,50     ₺1.650,00           ₺49,50

97          ÇANKAYA İLÇESİ İZMİR-1 CADDESİ KOCABEYOĞLU PASAJI NO:48               İŞYERİ   3 YIL               15,00     ₺13.200,00         ₺396,00

98          ÇANKAYA İLÇESİ İZMİR-1 CADDESİ KOCABEYOĞLU PASAJI NO:51               B O Ş     3 YIL               15,00     ₺13.200,00         ₺396,00

99          ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM VELİ CADDESİ NO:40       B O Ş     3 YIL      28,12               ₺16.200,00         ₺486,00

100        ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM VELİ CADDESİ KİTAPÇILAR ÇARŞISI 2.KAT B BLOK NO:23               B O Ş     3 YIL      28,12     ₺30.000,00         ₺900,00

101        NALLIHAN AKDERE MAHALLESİ HOŞEBE MESİRE ALANINDA YER ALAN RESTAURANT VE OTEL BİNASI       RESTAURANT VE OTEL BİNASI    3 YIL      460,00  ₺49.200,00         ₺1.476,00

102        ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 14 ADET İŞYERİ           İŞYERİ   3 YIL               2.823,25 M² KAPALI VE 6.989 M² AÇIK ALAN       ₺756.840,00       ₺22.705,20

 

5 - İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 

-Listenin 1 numara  ve 101 numara arasındaki yerler için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ve vermesi gereken belgeler;

 

5.1. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.

5.2. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi ve ihale ilan tarihi itibariyle alınmış adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı veya onaylı ikametgâh adresi (alınacak belgede telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

5) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

6) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

7)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

 

5.3. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler.

3)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

7)İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.

8) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

9) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

10) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

11) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

 

5.4. Ortak Girişim Olması halinde;

1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.1. ve 5.2. bendindeki belgeler ile 5.3. bendinde belirtilen belgeler.

2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

 

-Listenin 102.numarasındaki yer için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ve vermesi gereken belgeler;

 

5.5. Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale tarihinden geriye doğru 3(üç) yıllık cirosunu kira sözleşmesindeki bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

5.6. Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda yapılacak işle ilgili 10 yıl faaliyetinin bulunması.

5.7. Yapmış olduğu benzer işlerde ödemiş olduğu bedellerin toplamının 3 (üç) yıllık ihale kira bedelinden fazla olması.

5.8.Benzer işler kapsamında ihaledeki adet kadar işyeri işletmiş ya da kiralamış olmak.

5.9. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

7) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

 8)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

 

5.10. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler.

3)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

7) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

8) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

9) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

10) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

 

5.11. Ortak Girişim Olması halinde;

1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.8. ve 5.9. bendindeki belgeler ile 5.10. bendinde belirtilen belgeler.

2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

 

5.12.İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

5.13.2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar

 

5.14.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.