(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 10.02.2021 - 22:52, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

Bayburt' da 8 adet lojman ihaleyle satılacaktır

 

Bayburt' da 8 adet lojman ihaleyle satılacaktır

Bayburt/Merkez'de 8 adet mesken ihaleyle satılacaktır
Bayburt/Merkez'de 8 adet mesken ihaleyle satılacaktır. Bayburt İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait 5 adet taşınmazın tarımsal amaçlı kiralama ihalesi ile PTT Genel Müdürlüğü A.Ş.'ye ait taşınmazların (kamu konutları) satış ihaleleri ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünce Şingah Mh. Menekşe Sk. No:34 / BAYBURT adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. 1-İhaleye katılacak isteklilerin ; a) Geçici Teminat Bedelinin Bayburt Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Söz konusu lojmanların satışı bedeli üzerinden KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harç alınacaktır. (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Bayburt Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şingah Mh. Menekşe Sk. No:34 / BAYBURT Telefon: 0 458 211 11 67 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR SIRA NO İLİ İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ 1 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 1 (Kapı No:1) 122,00 4+1 215.000,00 21.500,00 02.03.2021 10:00 2 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 2 (Kapı No:2) 112,00 3+1 210.000,00 21.000,00 02.03.2021 10:20 3 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 3 (Kapı No:3) 122,00 4+1 220.000,00 22.000,00 02.03.2021 10:40 4 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 4 (Kapı No:4) 112,00 4+1 215.000,00 21.500,00 02.03.2021 11:00 5 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 5 (Kapı No:5) 122,00 4+1 225.000,00 22.500,00 02.03.2021 11:20 6 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 6 (Kapı No:6) 112,00 3+1 220.000,00 22.000,00 02.03.2021 11:40 7 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 7 (Kapı No:7) 122,00 4+1 220.000,00 22.000,00 02.03.2021 12:00 8 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 8 (Kapı No:8) 112,00 4+1 215.000,00 21.500,00 02.03.2021 12:20 KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR İli İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Cinsi Mevki Kira Süresi Yüzölçüm Kiralanacak Alan İlk Yıl Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Bayburt Merkez Tuzcuzade M. 590 73 Tarla Kızıldağ 5 Yıl 24.109,00 24.109,00 490,00 147.00 02.03.2021 13:30 2 Bayburt Merkez Değirmencik K. 238 5 Tarla Körpınar 5 Yıl 14.245,33 14.245,33 430,00 129.00 02.03.2021 13:40 3 Bayburt Merkez Değirmencik K. 238 10 Tarla Körpınar 5 Yıl 6.029,50 6.029,50 190,00 57.00 02.03.2021 13:50 4 Bayburt Merkez Yerlice K. 143 59 Tarla Cilbeyir 5 Yıl 37.862,50 37.862,50 760,00 228.00 02.03.2021 14:00 5 Bayburt Merkez Yolaltı K. 203 43 Tarla Karaçayır 5 Yıl 12.421,43 12.421,43 250,00 75.00 02.03.2021 14:10 Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi
Bayburt/Merkez'de 8 adet mesken ihaleyle satılacaktır

Bayburt/Merkez'de 8 adet mesken ihaleyle satılacaktır.

Bayburt İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait 5 adet taşınmazın tarımsal amaçlı kiralama ihalesi ile PTT Genel Müdürlüğü A.Ş.'ye ait taşınmazların (kamu konutları) satış ihaleleri ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünce Şingah Mh. Menekşe Sk. No:34 / BAYBURT adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. 1-İhaleye katılacak isteklilerin ; a) Geçici Teminat Bedelinin Bayburt Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Söz konusu lojmanların satışı bedeli üzerinden KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harç alınacaktır. (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Bayburt Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şingah Mh. Menekşe Sk. No:34 / BAYBURT Telefon: 0 458 211 11 67
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR SIRA NO İLİ İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ 1 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 1 (Kapı No:1) 122,00 4+1 215.000,00 21.500,00 02.03.2021 10:00 2 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 2 (Kapı No:2) 112,00 3+1 210.000,00 21.000,00 02.03.2021 10:20 3 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 3 (Kapı No:3) 122,00 4+1 220.000,00 22.000,00 02.03.2021 10:40 4 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 4 (Kapı No:4) 112,00 4+1 215.000,00 21.500,00 02.03.2021 11:00 5 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 5 (Kapı No:5) 122,00 4+1 225.000,00 22.500,00 02.03.2021 11:20 6 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 6 (Kapı No:6) 112,00 3+1 220.000,00 22.000,00 02.03.2021 11:40 7 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 7 (Kapı No:7) 122,00 4+1 220.000,00 22.000,00 02.03.2021 12:00 8 Bayburt Merkez Şeyhhayran 11 45 495,29 20\255 Mesken 8 (Kapı No:8) 112,00 4+1 215.000,00 21.500,00 02.03.2021 12:20 KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR İli İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Cinsi Mevki Kira Süresi Yüzölçüm Kiralanacak Alan İlk Yıl Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Bayburt Merkez Tuzcuzade M. 590 73 Tarla Kızıldağ 5 Yıl 24.109,00 24.109,00 490,00 147.00 02.03.2021 13:30 2 Bayburt Merkez Değirmencik K. 238 5 Tarla Körpınar 5 Yıl 14.245,33 14.245,33 430,00 129.00 02.03.2021 13:40 3 Bayburt Merkez Değirmencik K. 238 10 Tarla Körpınar 5 Yıl 6.029,50 6.029,50 190,00 57.00 02.03.2021 13:50 4 Bayburt Merkez Yerlice K. 143 59 Tarla Cilbeyir 5 Yıl 37.862,50 37.862,50 760,00 228.00 02.03.2021 14:00 5 Bayburt Merkez Yolaltı K. 203 43 Tarla Karaçayır 5 Yıl 12.421,43 12.421,43 250,00 75.00 02.03.2021 14:10 Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.