Arsa Haber Girişi: 31.08.2021 - 10:00, Güncelleme: 19.01.2022 - 10:36

Bursa'da Hazine Arazileri Satışa Çıkarıldı

 

Bursa'da Hazine Arazileri Satışa Çıkarıldı

Milli Emlak Gemlik'te 12 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır.
1) Aşağıdaki Tablodaki taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile şartnamelerinde belirtilen hususlar dahilinde hizalarındaki tarih ve saatlerde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır. 2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar; -Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri; -Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması, -Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri, -Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyivermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir. 3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. 4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bilgi için Telefon:02245132953 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); T.C.GEMLİK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA DOSYA NO MAHALLE ADA PARSEL M² HAZİNE HİSSESİ VASFI İMAR /FİİLİ DURUMU BEDELİ (TL) TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 16050107546 Küçükkumla 252 564 2.573,92 Tam Çalılık /1/5000 ölçekli Nazım İmar  planında Tarım alanı 155.000,00 31.000,00 09.09.2021 10;00 2 16050100843 Umurbey 205 3 447,25 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 kat konut alanı / Zeytinlik 448.000,00 89.600,00 09.09.2021 10;20 3 16050109334 Orhaniye 1413 4 976,51 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 708.000,00 141.600,00 09.09.2021 10;40 4 16050109348 Orhaniye 1409 2 394,72 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 356.000,00 71.200,00 09.09.2021 11;00  5 16050109362 Orhaniye 1410 5 1.607,47 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 1.286.000,00 257.200,00 09.09.2021 11;20  6 16050109359 Orhaniye 1384 9 1.405,24 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 1.125.000,00 250.000,00 09.09.2021 11;40  7 16050109352 Orhaniye 1381 7 1.649,38 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 1.567.000,00 313.400,00 09.09.2021 13;20  8 16050109335 Orhaniye 1392 4 470,41 40813/47041=408,13m2 Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 490.000,00 98.000,00 09.09.2021 13;40  9 16050109355 Orhaniye 1400 5 374,55 13879/37455=138,79m2 Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 115.000,00 23.000,00 09.09.2021 14;00 10 16050100094 Hisar 616 15 5.762,00 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Depolama Alanı/Zeytinlik 4.321.500,00 864.300,00 09.09.2021 14;20 11 16050100095 Hisar 616 24 1.741,00 Tam Zeytinlik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Depolama Alanı/Zeytinlik 1.306.000,00 261.200,00 09.09.2021 14;40 12 16050109366 Yeni Mah. 1424 5 1.865,33 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 kat konut alanı / Zeytinlik 1.866.000,00 373.200,00 09.09.2021 15;00
Milli Emlak Gemlik'te 12 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır.

1) Aşağıdaki Tablodaki taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile şartnamelerinde belirtilen hususlar dahilinde hizalarındaki tarih ve saatlerde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri;
-Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması,
-Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri,
-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyivermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bilgi için Telefon:02245132953

T.C.GEMLİK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA DOSYA NO MAHALLE ADA PARSEL M² HAZİNE HİSSESİ VASFI İMAR /FİİLİ DURUMU BEDELİ (TL) TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ

1 16050107546 Küçükkumla 252 564 2.573,92 Tam Çalılık /1/5000 ölçekli Nazım İmar  planında Tarım alanı 155.000,00 31.000,00 09.09.2021 10;00

2 16050100843 Umurbey 205 3 447,25 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 kat konut alanı / Zeytinlik 448.000,00 89.600,00 09.09.2021 10;20

3 16050109334 Orhaniye 1413 4 976,51 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 708.000,00 141.600,00 09.09.2021 10;40

4 16050109348 Orhaniye 1409 2 394,72 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 356.000,00 71.200,00 09.09.2021 11;00

 5 16050109362 Orhaniye 1410 5 1.607,47 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 1.286.000,00 257.200,00 09.09.2021 11;20

 6 16050109359 Orhaniye 1384 9 1.405,24 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 1.125.000,00 250.000,00 09.09.2021 11;40

 7 16050109352 Orhaniye 1381 7 1.649,38 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 1.567.000,00 313.400,00 09.09.2021 13;20

 8 16050109335 Orhaniye 1392 4 470,41 40813/47041=408,13m2 Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 490.000,00 98.000,00 09.09.2021 13;40

 9 16050109355 Orhaniye 1400 5 374,55 13879/37455=138,79m2 Arsa Ayrık Nizam 2 kat konut alanı / Zeytinlik 115.000,00 23.000,00 09.09.2021 14;00

10 16050100094 Hisar 616 15 5.762,00 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Depolama Alanı/Zeytinlik 4.321.500,00 864.300,00 09.09.2021 14;20

11 16050100095 Hisar 616 24 1.741,00 Tam Zeytinlik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Depolama Alanı/Zeytinlik 1.306.000,00 261.200,00 09.09.2021 14;40

12 16050109366 Yeni Mah. 1424 5 1.865,33 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 kat konut alanı / Zeytinlik 1.866.000,00 373.200,00 09.09.2021 15;00

Bursa HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.