(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 11.02.2021 - 12:05, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

Denizli Büyükşehir Belediyesi İşyerlerini Kiraya Veriyor

 

Denizli Büyükşehir Belediyesi İşyerlerini Kiraya Veriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek. İhaleler, ilandaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İ L A N DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ Sıra No İşin Konusu Adresi m² Muhammen Bedel (Ay) Geçici Teminat Tarih Saat Kira Süresi 1 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:20 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40.-TL 18.02.2021 14:12 1 2 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:22 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40 TL 18.02.2021 14:15 1 3 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:25 Merkezefendi/DENİZLİ 15 200,00 TL+KDV 72,00 TL 18.02.2021 14:18 1 4 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:9 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40 TL 18.02.2021 14:21 1 5 Çay Ocağı Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat Merdiven altı No:9 Merkezefendi/DENİZLİ 6 240,00 TL+KDV 86,40 TL 18.02.2021 14:24 1 6 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat No:7 Merkezefendi/DENİZLİ 15 360,00 TL+KDV 129,60 TL 18.02.2021 14:27 1 7 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat No:8 Merkezefendi/DENİZLİ 15 360,00 TL+KDV 129,60 TL 18.02.2021 14:30 1 8 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 2.kat Bila No Merkezefendi/DENİZLİ 15 175,00 TL+KDV 63,00 TL 18.02.2021 14:33 1 9 Depo Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 2. Kat No:2 Merkezefendi/DENİZLİ 15 110,00 TL+KDV 39,60 TL 18.02.2021 14:36 1 10 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:1 Merkezefendi/DENİZLİ 15 150,00 TL+KDV 54,00 TL 18.02.2021 14:39 1 11 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:1/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 430,00 TL+KDV 154,80 TL 18.02.2021 14:42 1 12 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:2 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:45 1 13 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:2/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 390,00 TL+KDV 140,40 TL 18.02.2021 14:48 1 14 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:3/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:51 1 15 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:5 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:54 1 16 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:6 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:57 1 17 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:10 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:00 1 18 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:13 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:03 1 19 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:14 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:06 1 20 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:15 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:09 1 Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir. Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. A.  Gerçek Kişiler; a.    Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi(e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge) b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber). c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge. B.   Tüzel Kişiler; a.    Tebligat için adres beyanı. b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirküleri. c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge. C.   Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi, Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. İlan Bilgileri İlan No ILN01303702 Şehir DENİZLİ İlçe Merkezefendi İlan Türü İHALE İhale Usulü 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü İhale Türü Kiraya Verme İhale ve Teklif Açma Tarihi 18.02.2021 14:12 Niteliği, Türü ve Miktarı 20 adet iş yeri İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu
Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek. İhaleler, ilandaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İ L A N DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ Sıra No İşin Konusu Adresi m² Muhammen Bedel (Ay) Geçici Teminat Tarih Saat Kira Süresi 1 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:20 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40.-TL 18.02.2021 14:12 1 2 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:22 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40 TL 18.02.2021 14:15 1 3 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:25 Merkezefendi/DENİZLİ 15 200,00 TL+KDV 72,00 TL 18.02.2021 14:18 1 4 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri zemin kat Eskici Pazarı No:9 Merkezefendi/DENİZLİ 15 165,00 TL+KDV 59,40 TL 18.02.2021 14:21 1 5 Çay Ocağı Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat Merdiven altı No:9 Merkezefendi/DENİZLİ 6 240,00 TL+KDV 86,40 TL 18.02.2021 14:24 1 6 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat No:7 Merkezefendi/DENİZLİ 15 360,00 TL+KDV 129,60 TL 18.02.2021 14:27 1 7 İş Yeri Saraylar mh. 420 sk. üzeri Kaleiçi Açıkpazaryeri 1. Kat No:8 Merkezefendi/DENİZLİ 15 360,00 TL+KDV 129,60 TL 18.02.2021 14:30 1 8 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 2.kat Bila No Merkezefendi/DENİZLİ 15 175,00 TL+KDV 63,00 TL 18.02.2021 14:33 1 9 Depo Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 2. Kat No:2 Merkezefendi/DENİZLİ 15 110,00 TL+KDV 39,60 TL 18.02.2021 14:36 1 10 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:1 Merkezefendi/DENİZLİ 15 150,00 TL+KDV 54,00 TL 18.02.2021 14:39 1 11 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:1/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 430,00 TL+KDV 154,80 TL 18.02.2021 14:42 1 12 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:2 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:45 1 13 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:2/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 390,00 TL+KDV 140,40 TL 18.02.2021 14:48 1 14 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:3/A Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:51 1 15 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:5 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:54 1 16 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:6 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 14:57 1 17 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:10 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:00 1 18 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:13 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:03 1 19 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:14 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:06 1 20 İş Yeri Saraylar mh. Şadırvan sk. Kaleiçi Açıkpazaryeri 3. Kat No:15 Merkezefendi/DENİZLİ 15 140,00 TL+KDV 50,40 TL 18.02.2021 15:09 1 Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir. Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. A.  Gerçek Kişiler; a.    Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi(e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge) b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber). c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge. B.   Tüzel Kişiler; a.    Tebligat için adres beyanı. b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirküleri. c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge. C.   Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi, Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. İlan Bilgileri İlan No ILN01303702 Şehir DENİZLİ İlçe Merkezefendi İlan Türü İHALE İhale Usulü 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü İhale Türü Kiraya Verme İhale ve Teklif Açma Tarihi 18.02.2021 14:12 Niteliği, Türü ve Miktarı 20 adet iş yeri İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.