Konut Haber Girişi: 23.02.2022 - 13:41, Güncelleme: 23.02.2022 - 18:17

Dikili Belediyesi 15 adet daireyi satışa sundu

 

Dikili Belediyesi 15 adet daireyi satışa sundu

Dikili Belediye Başkanlığı, Çandarlı mahallesinde bulunan 15 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak.
Dikili Belediye Başkanlığı, Çandarlı mahallesinde bulunan 15 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak. İhale, 17 Mart 2022 tarihinde Belediye Konferans ve Düğün Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak. Şartname 500 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.  1-) Aşağıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Konferans ve Düğün Salonunda ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır. 2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. 3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; A - Gerçek Kişilerden;  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)  d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet) e-) Vekaleten katılıyor ise 2022 yılında onaylı vekaletname (Noterden) f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu B-Tüzel Kişilerden; a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Sureti  d-) Kanuni tebligat adresi e-)İmza Sirküsü (Noterden)  f-) Vekaleten katılıyor ise 2022 yılında onaylı vekaletname (Noterden) g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) 4-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 500TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. 5-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. 6-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. 7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır. 8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar. 9- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir. 10-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.  11-İhale konusu mülkiyeti Belediyemize ait A Bloktaki 15 adet mesken nitelikli taşınmazda asansör , sığınak, yangın söndürme ve hidrofor sistemi mevcuttur. Ayrıca her dairede görüntülü diyafon, elektrikli şofben, uzaktan kumandalı otomatik panjur, vestiyer, ısı pompası (yerden ısıtmalı) ve bir adet split klima bulunmaktadır.. ABlok 2.kat 11-12-13-14-15 nolu meskenler çatı ile bağlantılı dublex dairelerdir. 12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); S.NO  MAHALLE ADA PARSEL BAĞIMSIZ m²NET m²BRÜT ODA BEDELİ TEMİNAT  1 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK Z-1 68,77 87,05 2+1 1.025.000 30.750,00 2 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK Z-2 68,4 86,74 2+1 1.025.000 30.750,00 3 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK Z-3 88,98 115,98 3+1 1.793.750 53.812,50 4 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK Z-4 60,98 74,62 2+1 1.691.250 50.737,50 5 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK Z-5 72,72 98,49 2+1 1.793.750 53.812,50 6 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 1-6 68,4 86,02 2+1 1.537.500 46.125,00 7 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 1-7 68,4 86,74 2+1 1.537.500 46.125,00 8 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 1-8 88,98 115,98 3+1 2.050.000 61.500,00 9 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 1-9 68,7 82,95 2+1 1.845.000 55.350,00 10 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 1-10 87,12 113,88 3+1 2.050.000 61.500,00 11 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 2-11 103,14 160,95 3+1 2.306.250 69.187,50 12 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 2-12 101,22 162,48 3+1 2.306.250 69.187,50 13 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 2-13 156,71 194,06 3+1 3.075.000 92.250,00 14 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 2-14 102,95 157,03 3+1 2.870.000 86.100,00 15 ÇANDARLI 1528 12 ABLOK 2-15 142,26 199,23 3+1 3.075.000 92.250,00
Dikili Belediye Başkanlığı, Çandarlı mahallesinde bulunan 15 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak.

Dikili Belediye Başkanlığı, Çandarlı mahallesinde bulunan 15 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak.

İhale, 17 Mart 2022 tarihinde Belediye Konferans ve Düğün Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak. Şartname 500 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 

1-) Aşağıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Konferans ve Düğün Salonunda ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A - Gerçek Kişilerden; 
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet) 
d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)
e-) Vekaleten katılıyor ise 2022 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B-Tüzel Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti 
d-) Kanuni tebligat adresi
e-)İmza Sirküsü (Noterden) 
f-) Vekaleten katılıyor ise 2022 yılında onaylı vekaletname (Noterden)
g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi
h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

4-Geçici teminat bedelleri   Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 500TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

5-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

6-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.

9- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

10-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez. 

11-İhale konusu mülkiyeti Belediyemize ait A Bloktaki 15 adet mesken nitelikli taşınmazda asansör , sığınak, yangın söndürme ve hidrofor sistemi mevcuttur. Ayrıca her dairede görüntülü diyafon, elektrikli şofben, uzaktan kumandalı otomatik panjur, vestiyer, ısı pompası (yerden ısıtmalı) ve bir adet split klima bulunmaktadır.. ABlok 2.kat 11-12-13-14-15 nolu meskenler çatı ile bağlantılı dublex dairelerdir.

12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.NO 

MAHALLE

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ

m²NET

m²BRÜT

ODA

BEDELİ

TEMİNAT 

1

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK Z-1

68,77

87,05

2+1

1.025.000

30.750,00

2

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK Z-2

68,4

86,74

2+1

1.025.000

30.750,00

3

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK Z-3

88,98

115,98

3+1

1.793.750

53.812,50

4

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK Z-4

60,98

74,62

2+1

1.691.250

50.737,50

5

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK Z-5

72,72

98,49

2+1

1.793.750

53.812,50

6

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 1-6

68,4

86,02

2+1

1.537.500

46.125,00

7

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 1-7

68,4

86,74

2+1

1.537.500

46.125,00

8

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 1-8

88,98

115,98

3+1

2.050.000

61.500,00

9

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 1-9

68,7

82,95

2+1

1.845.000

55.350,00

10

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 1-10

87,12

113,88

3+1

2.050.000

61.500,00

11

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 2-11

103,14

160,95

3+1

2.306.250

69.187,50

12

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 2-12

101,22

162,48

3+1

2.306.250

69.187,50

13

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 2-13

156,71

194,06

3+1

3.075.000

92.250,00

14

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 2-14

102,95

157,03

3+1

2.870.000

86.100,00

15

ÇANDARLI

1528

12

ABLOK 2-15

142,26

199,23

3+1

3.075.000

92.250,00

İzmir HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.