İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde 36 adet gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek.

Konut 05.05.2022 - 22:15, Güncelleme: 05.05.2022 - 22:15 6385+ kez okundu.
 

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde 36 adet gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek.

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde 36 adet gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek. Vakıf taşınmazları, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecek.
İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde 36 adet gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek. Vakıf taşınmazları, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecek. İhale, açık teklif usulü ile 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 13.30'da İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.   T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 11.05.2022 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ   1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2022 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 11/05/2022 Çarşamba günü Saat 13:30' da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.   2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir)  ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 10/05/2022 Salı günü saat 16:00’ ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.   3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.   4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.   5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.   6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.   7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.    8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.   9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulühakkındaki kanun hükümleri uygulanır.   10. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.   11. Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.    12. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.   13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.   14. İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.   15. Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.   16. İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.   17. Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak  zorunludur.    (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www.vgm.gov.tr)    İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER  SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE  NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ 1 341420004000 İstanbul Arnavutköy Anadolu Mevlana Yeni Gelibolu Cad. Özel Şartlı Arsa 7 pafta 824 28.400m2 Tam 5.700,00 TL 25.000,00 TL 11.05.2022 13:30 2 341420007000 İstanbul Arnavutköy Yeniköy Özgürlük Özel Şartlı Arsa 157 10 14.892,54m2 Tam 2.725,00 TL 15.000,00 TL 11.05.2022 13:30 3 341420034000 İstanbul Arnavutköy Taşoluk Ergenç Bodrum+Zemin+iki Katlı Yurt yada Özel Okul 5513 16 748,32m2 Tam 25.000,00 TL 89.000,00 TL 11.05.2022 13:30 4 341420035000 İstanbul Arnavutköy Boğazköy Köyiçi Mevkii İstiklal Sk. Özel Şartlı Arsa 5757 9 4.352,57m2 Tam 3.500,00 TL 18.000,00 TL 11.05.2022 13:30 5 341081970014 İstanbul Eyüpsultan Ramiyeni Münzevi Krk.(Gİ) ile işaretli 4 Kapı nolu Basit İkametgah 302 13 2.020m2'nin 28m2'si 11/16 350,00 TL 970,00 TL 11.05.2022 13:30 6 341081757000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Öncü Arsa 168 15 170m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 11.05.2022 13:30 7 341020175000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Yüce Tarla Caddesi 8 Bodrum+Zemin Kat Dükkan 450 14 62,22m2 Tam 7.500,00 TL 20.700,00 TL 11.05.2022 13:30 8 591220032000 Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan Salih Omurtak Caddesi 143 Zemin Kat 5 Kapı nolu Dükkan 32 95 17,70m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 11.05.2022 13:30 9 341300088000 İstanbul Bahçelievler Şirinevler Alptekin 11 Apt.1.Kat 1 Kapı nolu İkametgah 1316 16 69m2 Tam 1.850,00 TL 7.500,00 TL 11.05.2022 13:30 10 341300089000 İstanbul Bahçelievler Şirinevler Alptekin 11 Apt.1.Kat 2 Kapı nolu İkametgah 1316 16 69m2 Tam 1.850,00 TL 7.500,00 TL 11.05.2022 13:30 11 341300056000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı Vakıflar Sitesi A-1 Blok Zemin Kat 21 ve 22 Kapı nolu Dükkan/Ofis 20 pafta 8549 50m2 Tam 2.408,00 TL 6.650,00 TL 11.05.2022 13:30 12 341130468000 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Bebek Caddesi Hacı Kemalettin Camii altında özel şartlı Kagir Dükkanlar 71 5,6,7,8,9ve 10 167,08m2 Tam 65.000,00 TL 180.000,00 TL 11.05.2022 13:30 13 341130362000 İstanbul Sarıyer Mirgün Şirin ve Tan Arsa 120 2 552,35m2 Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 11.05.2022 13:30 14 341130054000 İstanbul Sarıyer İstinye Ressam Hikmet Onat Krok.(C) ile işaretli Arsa 235 3 353m2'nin 193m2'si Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 11.05.2022 13:30 15 341052737000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu İkametgah 1160 6 68,40m2 Tam 1.900,00 TL 7.500,00 TL 11.05.2022 13:30 16 341052738000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu İkametgah 1160 6 58,77m2 Tam 2.200,00 TL 9.000,00 TL 11.05.2022 13:30 17 341052739000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.1.Kat 3 Kapı nolu İkametgah 1160 6 69,12m2 Tam 2.400,00 TL 10.000,00 TL 11.05.2022 13:30 18 341052740000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.2.Kat 4 Kapı nolu İkametgah 1160 6 69,12m2 Tam 2.500,00 TL 11.000,00 TL 11.05.2022 13:30 19 341052741000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Çatı Piyesli İkametgah 1160 6 113,87m2 Tam 2.750,00 TL 12.000,00 TL 11.05.2022 13:30 20 341052773000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Çakırbeyler 18 Apt.2.Kat 4 Kapı nolu İkametgah 2924 7 62m2 Tam 2.500,00 TL 11.000,00 TL 11.05.2022 13:30 21 341052718000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Terzi Kasım 18-20 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu İkametgah 3112 23 93,97m2 Tam 2.000,00 TL 8.000,00 TL 11.05.2022 13:30 22 342053958000 İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Kalafatçı Yusuf 36/1 Kapı nolu Tek katlı ikametgah 1443 5 276m2 Tam 800,00 TL 4.500,00 TL 11.05.2022 13:30 23 341052112000 İstanbul Beyoğlu İstiklal Ali Kabuli Arsa 1621 17 63,35m2 3/8 40,00 TL 120,00 TL 11.05.2022 13:30 24 341050724000 İstanbul Şişli Kaptanpaşa Hergün 16 Apt.1.Bodrum 4 Kapı nolu İkametgah 2066 224 70,25m2 Tam 2.600,00 TL 12.000,00 TL 11.05.2022 13:30 25 341050738000 İstanbul Şişli Kaptanpaşa Hergün 16 Apt.Çatı Katı 18 Kapı nolu ikametgah 2066 224 83,60m2 Tam 2.800,00 TL 12.500,00 TL 11.05.2022 13:30 26 341160477000 İstanbul Şişli Eskişehir Dericiler 19 Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu İkametgah 1316 23 64m2 Tam 2.500,00 TL 11.000,00 TL 11.05.2022 13:30 27 341070015044 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İşhanı 4.Kat 26 Kapı Büro 389 35 13,98m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 11.05.2022 13:30 28 341071856000 İstanbul Fatih Mercanağa Validehan-Sağırhan Validehan Sağırhan Üst Kat 36 Kapı nolu Oda İşyeri 339 21m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 11.05.2022 13:30 29 342070323001 İstanbul Fatih Alemdar Çatalçeşme Molla Fenari Camii WC'si 5 Kabinli 42 1 30m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL 11.05.2022 13:30 30 341091460000 İstanbul Fatih Ayvansaray Cambaz Arsa 1837 20 40m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 11.05.2022 13:30 31 341090822000 İstanbul Fatih Yedikule Ali Efendi Arsa 1249 18 82m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 11.05.2022 13:30 32 341092357000 İstanbul Fatih Akşemsettin Hacu Fidan Arsa 2049 4 39,43m2 1/4 100,00 TL 280,00 TL 11.05.2022 13:30 33 341091950000 İstanbul Fatih Ayvansaray Yürük Arsa 1830 13 123,50m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 11.05.2022 13:30 34 341092187000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Keresteci Veli Arsa Üzeri Muhtesat 1395 21 89,50m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 11.05.2022 13:30 35 342071740001 İstanbul Fatih Şahsuvar Kumluk Behram Çavuş Camii WC'si (5 Kabin) 163 23 30m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 11.05.2022 13:30 36 341091211000 İstanbul Fatih Yavuzsultan Selim Çırakçı Çeşme Arsa 2239 18 36m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 11.05.2022 13:30
İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde 36 adet gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek. Vakıf taşınmazları, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecek.

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde 36 adet gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek.

Vakıf taşınmazları, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecek.

İhale, açık teklif usulü ile 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 13.30'da İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

 

T.C.

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

KİRALIK GAYRİMENKULLER

11.05.2022 TARİHLİ KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

 

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2022 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 11/05/2022 Çarşamba günü Saat 13:30' da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

 

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir)  ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 10/05/2022 Salı günü saat 16:00’ ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

 

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

 

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

 

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

 

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

 

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. 

 

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

 

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulühakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

 

10. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

 

11. Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. 

 

12. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

 

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

 

14. İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

 

15. Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

 

16. İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.

 

17. Ülkemizde yaşanmakta olan salgınla mücadele çerçevesinde ihalelere müracaat ve katılım esnasında maske takmak  zorunludur. 

 

(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www.vgm.gov.tr) 

 

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 

SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK

MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE 

NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ

1 341420004000 İstanbul Arnavutköy Anadolu Mevlana Yeni Gelibolu Cad. Özel Şartlı Arsa 7 pafta 824 28.400m2 Tam 5.700,00 TL 25.000,00 TL 11.05.2022 13:30

2 341420007000 İstanbul Arnavutköy Yeniköy Özgürlük Özel Şartlı Arsa 157 10 14.892,54m2 Tam 2.725,00 TL 15.000,00 TL 11.05.2022 13:30

3 341420034000 İstanbul Arnavutköy Taşoluk Ergenç Bodrum+Zemin+iki Katlı Yurt yada Özel Okul 5513 16 748,32m2 Tam 25.000,00 TL 89.000,00 TL 11.05.2022 13:30

4 341420035000 İstanbul Arnavutköy Boğazköy Köyiçi Mevkii İstiklal Sk. Özel Şartlı Arsa 5757 9 4.352,57m2 Tam 3.500,00 TL 18.000,00 TL 11.05.2022 13:30

5 341081970014 İstanbul Eyüpsultan Ramiyeni Münzevi Krk.(Gİ) ile işaretli 4 Kapı nolu Basit İkametgah 302 13 2.020m2'nin 28m2'si 11/16 350,00 TL 970,00 TL 11.05.2022 13:30

6 341081757000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Öncü Arsa 168 15 170m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 11.05.2022 13:30

7 341020175000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Yüce Tarla Caddesi 8 Bodrum+Zemin Kat Dükkan 450 14 62,22m2 Tam 7.500,00 TL 20.700,00 TL 11.05.2022 13:30

8 591220032000 Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan Salih Omurtak Caddesi 143 Zemin Kat 5 Kapı nolu Dükkan 32 95 17,70m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 11.05.2022 13:30

9 341300088000 İstanbul Bahçelievler Şirinevler Alptekin 11 Apt.1.Kat 1 Kapı nolu İkametgah 1316 16 69m2 Tam 1.850,00 TL 7.500,00 TL 11.05.2022 13:30

10 341300089000 İstanbul Bahçelievler Şirinevler Alptekin 11 Apt.1.Kat 2 Kapı nolu İkametgah 1316 16 69m2 Tam 1.850,00 TL 7.500,00 TL 11.05.2022 13:30

11 341300056000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı Vakıflar Sitesi A-1 Blok Zemin Kat 21 ve 22 Kapı nolu Dükkan/Ofis 20 pafta 8549 50m2 Tam 2.408,00 TL 6.650,00 TL 11.05.2022 13:30

12 341130468000 İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Bebek Caddesi Hacı Kemalettin Camii altında özel şartlı Kagir Dükkanlar 71 5,6,7,8,9ve 10 167,08m2 Tam 65.000,00 TL 180.000,00 TL 11.05.2022 13:30

13 341130362000 İstanbul Sarıyer Mirgün Şirin ve Tan Arsa 120 2 552,35m2 Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 11.05.2022 13:30

14 341130054000 İstanbul Sarıyer İstinye Ressam Hikmet Onat Krok.(C) ile işaretli Arsa 235 3 353m2'nin 193m2'si Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 11.05.2022 13:30

15 341052737000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu İkametgah 1160 6 68,40m2 Tam 1.900,00 TL 7.500,00 TL 11.05.2022 13:30

16 341052738000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu İkametgah 1160 6 58,77m2 Tam 2.200,00 TL 9.000,00 TL 11.05.2022 13:30

17 341052739000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.1.Kat 3 Kapı nolu İkametgah 1160 6 69,12m2 Tam 2.400,00 TL 10.000,00 TL 11.05.2022 13:30

18 341052740000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.2.Kat 4 Kapı nolu İkametgah 1160 6 69,12m2 Tam 2.500,00 TL 11.000,00 TL 11.05.2022 13:30

19 341052741000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Pişmaniye Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Çatı Piyesli İkametgah 1160 6 113,87m2 Tam 2.750,00 TL 12.000,00 TL 11.05.2022 13:30

20 341052773000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Çakırbeyler 18 Apt.2.Kat 4 Kapı nolu İkametgah 2924 7 62m2 Tam 2.500,00 TL 11.000,00 TL 11.05.2022 13:30

21 341052718000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Terzi Kasım 18-20 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu İkametgah 3112 23 93,97m2 Tam 2.000,00 TL 8.000,00 TL 11.05.2022 13:30

22 342053958000 İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Kalafatçı Yusuf 36/1 Kapı nolu Tek katlı ikametgah 1443 5 276m2 Tam 800,00 TL 4.500,00 TL 11.05.2022 13:30

23 341052112000 İstanbul Beyoğlu İstiklal Ali Kabuli Arsa 1621 17 63,35m2 3/8 40,00 TL 120,00 TL 11.05.2022 13:30

24 341050724000 İstanbul Şişli Kaptanpaşa Hergün 16 Apt.1.Bodrum 4 Kapı nolu İkametgah 2066 224 70,25m2 Tam 2.600,00 TL 12.000,00 TL 11.05.2022 13:30

25 341050738000 İstanbul Şişli Kaptanpaşa Hergün 16 Apt.Çatı Katı 18 Kapı nolu ikametgah 2066 224 83,60m2 Tam 2.800,00 TL 12.500,00 TL 11.05.2022 13:30

26 341160477000 İstanbul Şişli Eskişehir Dericiler 19 Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu İkametgah 1316 23 64m2 Tam 2.500,00 TL 11.000,00 TL 11.05.2022 13:30

27 341070015044 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Camii Celalbey Vakıf İşhanı 4.Kat 26 Kapı Büro 389 35 13,98m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 11.05.2022 13:30

28 341071856000 İstanbul Fatih Mercanağa Validehan-Sağırhan Validehan Sağırhan Üst Kat 36 Kapı nolu Oda İşyeri 339 21m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 11.05.2022 13:30

29 342070323001 İstanbul Fatih Alemdar Çatalçeşme Molla Fenari Camii WC'si 5 Kabinli 42 1 30m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL 11.05.2022 13:30

30 341091460000 İstanbul Fatih Ayvansaray Cambaz Arsa 1837 20 40m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 11.05.2022 13:30

31 341090822000 İstanbul Fatih Yedikule Ali Efendi Arsa 1249 18 82m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 11.05.2022 13:30

32 341092357000 İstanbul Fatih Akşemsettin Hacu Fidan Arsa 2049 4 39,43m2 1/4 100,00 TL 280,00 TL 11.05.2022 13:30

33 341091950000 İstanbul Fatih Ayvansaray Yürük Arsa 1830 13 123,50m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 11.05.2022 13:30

34 341092187000 İstanbul Fatih Mevlanakapı Keresteci Veli Arsa Üzeri Muhtesat 1395 21 89,50m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 11.05.2022 13:30

35 342071740001 İstanbul Fatih Şahsuvar Kumluk Behram Çavuş Camii WC'si (5 Kabin) 163 23 30m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 11.05.2022 13:30

36 341091211000 İstanbul Fatih Yavuzsultan Selim Çırakçı Çeşme Arsa 2239 18 36m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 11.05.2022 13:30

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.