Yaşam Haber Girişi: 12.02.2022 - 09:23, Güncelleme: 13.02.2022 - 10:59

Maltepe Üniversitesi'ne ait araç satışı yapılacak

 

Maltepe Üniversitesi'ne ait araç satışı yapılacak

Maltepe Üniversitesi'ne ait 9 adet araç kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı.
Maltepe Üniversitesi'ne ait 9 adet araç kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı. 1 adet kamyonet, 6 adet sedan otomobil, 1 adet otobüs ve 1 adet kamyonun satış ihalesi 22 Şubat 2022 tarihinde Marmara Eğitim Köyü, Maltepe, İstanbul adresinde yapılacak. Araçlar hafta sonu hariç 08:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 saatleri arasında Marmara Eğitim Köyü'nde görülebilecek. T.C. Maltepe Üniversitesine ait “9 Adet Araç Satışı” Kapalı Teklif Usulü Artırma İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir: İhale kayıt numarası: 2022/04 1- İDARENİN a) Adresi: Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul b) Telefon ve Faks No: 0 216 6261050  – 0 216 6261070 c) Elektronik posta adresi (varsa): satinalma@maltepe.edu.tr 2- İHALE KONUSU İŞİN a) Niteliği: 1 Adet BB Van Kamyonet + 6 Adet Sedan Otomobil  + 1 Adet (2+2 koltuk) Otobüs + 1 Adet Kamyon olmak üzere toplam 9 Adet aracın satışı  b) Bulunduğu Yerin Adresi: Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul  c) Görüş Başlangıç Tarihi: 14.02.2022  d) Görüş Bitiş Tarihi: 21.02.2022  e) Görüş Saatleri: 08:30 -12:00 / 13:00 -16:30  (15-16.01.2022 Cumartesi/Pazar Hariç)    3- İHALENİN a) Yapılacağı Yer: Yönetim Merkezi - Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul b) Tarihi ve Saati: 22.02.2022 SALI günü Saat 10:00 4-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELERLE, YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER: 4.1.      Fiyat Teklif Mektubu (Standart Form) (Teklif verilecek her bir araç için ayrı hazırlanacaktır), 4.2.      Teklifte bulunulmak istenen her bir araç için ayrı alınmış Banka Teminat Bedeli ödeme dekontu veya Banka Geçici Teminat Mektubu (Standart Form), 4.3.      Her sayfası imzalı / kaşeli - Teknik Rapor, 4.4       Aracın görüldüğüne dair kaşeli ve imzalı üst yazı (Standart Form), 4.5.      Her sayfası imzalı / kaşeli - İdari Şartname, 4.6.      Her sayfası imzalı / kaşeli - Sözleşme Taslağı, 4.7.      Her sayfası imzalı / kaşeli – Gizlilik Sözleşmesi, 4.8.      Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösterilen yerleşik ofisin adres beyanı, 4.9.      Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için yetkili kişi / kişiler adları ve soyadları telefon numaraları ve faks numarası ile elektronik posta adresleri, 4.10.    İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı aslı (son 6 ay içinde alınmış olacak), 4.11.    İstekliyi temsile yetkili kişilerin geçerli Nüfus Cüzdan Sureti (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir), 4.12.    İhale tarihinden önceki son 5 (beş) gün içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi, 4.13.    Yasaklı olmadığına dair taahhütname (Standart Form) (imza ve kaşe onaylı), 4.14.    Vergi Levhası/Numarası, 4.15.    İhalelerden men yasağı olmadığına dair yetkili mercilerden alınmış belge, 4.16.    İhale katılım bedeli ödendi makbuzu, 4.17.    İhaleye istekliyi temsilen teklif vermeye yetkili noter tasdikli İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri, 4.18.    İhaleye istekliyi temsilen katılacak veya teklifte bulunacak olan kişi adına tam yetkili olduğunu     gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi, 4.19.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya      kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil   Gazetesi. 5- Bu İhalede sırasıyla, kapalı teklif usulü artırma ile araç satış bedeli tekliflerine göre tercih edilen firma belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. T.C. vatandaşı olunması zorunludur. 7- Dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamaz. 8- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 nolu hesabına 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası ) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır. 10- İstekliler teklif ettikleri her bir araca ait teminat bedeline ilişkin banka dekontu veya ilgili tutarda bankalardan alınmış Banka Geçici Teminat Mektubu vereceklerdir. 11-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); S.No Marka Model Yıl KM Vites Motor Yakıt Renk KDV Teminat                       1 Renault Megane Touch 1.5 DCI EDC 2018 67.915  Otomatik 1461  Dizel Gri 1     10.000 2 Renault Megane Joy 1.5 DCI 90 2017 101.389  Manuel 1461  Dizel Gri 1     10.000 3 Renault Megane Joy 1.5 DCI 90 2017 118.199  Manuel 1461  Dizel Sarı 1     10.000 4 Renault Megane Joy 1.5 DCI 90 2017 103.754  Manuel 1461  Dizel Sarı 1     10.000 5 Renault Megane Joy 1.5 DCI 90 2017 85.525  Manuel 1461  Dizel Gri 1     10.000 6 Renault Kangoo Multix Joy 1.5 DCI 90 2017 147.380  Manuel 1461  Dizel Sarı 18     10.000 7 Audi A6 2.0 TDI (170) MULTI TRONIC 2011 209.683  Otomatik 1968  Dizel Siyah 1     15.000 8 Mercedes-Benz Actros 2632 LD Kayar Brandalı Kasa 2018 54.778  Manuel 7698  Dizel Beyaz 18     35.000 9 Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD EVI 2+2 Koltuk 2018 4.435  Manuel 10677  Dizel Beyaz 18   100.000
Maltepe Üniversitesi'ne ait 9 adet araç kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

Maltepe Üniversitesi'ne ait 9 adet araç kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

1 adet kamyonet, 6 adet sedan otomobil, 1 adet otobüs ve 1 adet kamyonun satış ihalesi 22 Şubat 2022 tarihinde Marmara Eğitim Köyü, Maltepe, İstanbul adresinde yapılacak. Araçlar hafta sonu hariç 08:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 saatleri arasında Marmara Eğitim Köyü'nde görülebilecek.

T.C. Maltepe Üniversitesine ait “9 Adet Araç Satışı” Kapalı Teklif Usulü Artırma İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir:

İhale kayıt numarası: 2022/04

1- İDARENİN
a) Adresi: Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
b) Telefon ve Faks No: 0 216 6261050  – 0 216 6261070
c) Elektronik posta adresi (varsa): satinalma@maltepe.edu.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği: 1 Adet BB Van Kamyonet + 6 Adet Sedan Otomobil  + 1 Adet (2+2 koltuk) Otobüs + 1 Adet Kamyon olmak üzere toplam 9 Adet aracın satışı
 b) Bulunduğu Yerin Adresi: Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
 c) Görüş Başlangıç Tarihi: 14.02.2022
 d) Görüş Bitiş Tarihi: 21.02.2022
 e) Görüş Saatleri: 08:30 -12:00 / 13:00 -16:30  (15-16.01.2022 Cumartesi/Pazar Hariç)
  
3- İHALENİN
a) Yapılacağı Yer: Yönetim Merkezi - Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
b) Tarihi ve Saati: 22.02.2022 SALI günü Saat 10:00

4-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELERLE, YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

4.1.      Fiyat Teklif Mektubu (Standart Form) (Teklif verilecek her bir araç için ayrı hazırlanacaktır),
4.2.      Teklifte bulunulmak istenen her bir araç için ayrı alınmış Banka Teminat Bedeli ödeme dekontu
veya Banka Geçici Teminat Mektubu (Standart Form),
4.3.      Her sayfası imzalı / kaşeli - Teknik Rapor,
4.4       Aracın görüldüğüne dair kaşeli ve imzalı üst yazı (Standart Form),
4.5.      Her sayfası imzalı / kaşeli - İdari Şartname,
4.6.      Her sayfası imzalı / kaşeli - Sözleşme Taslağı,
4.7.      Her sayfası imzalı / kaşeli – Gizlilik Sözleşmesi,
4.8.      Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösterilen yerleşik ofisin adres beyanı,
4.9.      Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için yetkili kişi / kişiler adları ve soyadları telefon numaraları ve faks numarası ile elektronik posta adresleri,
4.10.    İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı aslı (son 6 ay içinde alınmış olacak),
4.11.    İstekliyi temsile yetkili kişilerin geçerli Nüfus Cüzdan Sureti (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir),
4.12.    İhale tarihinden önceki son 5 (beş) gün içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,
4.13.    Yasaklı olmadığına dair taahhütname (Standart Form) (imza ve kaşe onaylı),
4.14.    Vergi Levhası/Numarası,
4.15.    İhalelerden men yasağı olmadığına dair yetkili mercilerden alınmış belge,
4.16.    İhale katılım bedeli ödendi makbuzu,
4.17.    İhaleye istekliyi temsilen teklif vermeye yetkili noter tasdikli İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri,
4.18.    İhaleye istekliyi temsilen katılacak veya teklifte bulunacak olan kişi adına tam yetkili olduğunu  
  gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi,
4.19.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya  
   kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
  Gazetesi.

5- Bu İhalede sırasıyla, kapalı teklif usulü artırma ile araç satış bedeli tekliflerine göre tercih edilen firma belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. T.C. vatandaşı olunması zorunludur.
7- Dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamaz.
8- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 nolu hesabına 500,00 TL (BeşyüzTürkLirası ) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
10- İstekliler teklif ettikleri her bir araca ait teminat bedeline ilişkin banka dekontu veya ilgili tutarda bankalardan alınmış Banka Geçici Teminat Mektubu vereceklerdir.
11-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

S.No

Marka

Model

Yıl

KM

Vites

Motor

Yakıt

Renk

KDV

Teminat

                     

1

Renault

Megane Touch 1.5 DCI EDC

2018

67.915

 Otomatik

1461

 Dizel

Gri

1

    10.000

2

Renault

Megane Joy 1.5 DCI 90

2017

101.389

 Manuel

1461

 Dizel

Gri

1

    10.000

3

Renault

Megane Joy 1.5 DCI 90

2017

118.199

 Manuel

1461

 Dizel

Sarı

1

    10.000

4

Renault

Megane Joy 1.5 DCI 90

2017

103.754

 Manuel

1461

 Dizel

Sarı

1

    10.000

5

Renault

Megane Joy 1.5 DCI 90

2017

85.525

 Manuel

1461

 Dizel

Gri

1

    10.000

6

Renault

Kangoo Multix Joy 1.5 DCI 90

2017

147.380

 Manuel

1461

 Dizel

Sarı

18

    10.000

7

Audi

A6 2.0 TDI (170) MULTI TRONIC

2011

209.683

 Otomatik

1968

 Dizel

Siyah

1

    15.000

8

Mercedes-Benz

Actros 2632 LD Kayar Brandalı Kasa

2018

54.778

 Manuel

7698

 Dizel

Beyaz

18

    35.000

9

Mercedes-Benz

Tourismo 16 RHD EVI 2+2 Koltuk

2018

4.435

 Manuel

10677

 Dizel

Beyaz

18

  100.000

İstanbul HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.