Arsa (ÇŞB) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Haber Girişi: 27.06.2021 - 20:37, Güncelleme: 04.02.2022 - 18:00

Manisa'da 24 Adet Arsa Satılacak

 

Manisa'da 24 Adet Arsa Satılacak

Manisa Milli Emlak Tarafından Saruhanlı, Paşaköy'de Bulunan 24 Adet Arsanın Satış İhalesi 12 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılacak.
Aşağıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. İhalelerde taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 50,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 500TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 500TL'den 1000TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 1000TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) alınacaktır. 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi) b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı) c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası, d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge, Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. TEL: 0236 2332670-71-72-73 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR S.NO TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL (m²) HİSSESİ İMAR BEDELİ TEMİNAT İHALE GÜN/SAATİ 1 45130100991 ARSA 106 3 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 09:00 2 45130100992 ARSA 106 4 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 09:15 3 45130100993 ARSA 106 5 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 09:30 4 45130100994 ARSA 106 6 381 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 133,350 26,670 12.07.2021 09:45 5 45130100995 ARSA 106 7 388 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 135,800 27,160 12.07.2021 10:00 6 45130100996 ARSA 106 8 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 10:15 7 45130100997 ARSA 106 9 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 10:30 8 45130100998 ARSA 106 10 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 10:45 9 45130101003 ARSA 107 3 360 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 126,000 25,200 12.07.2021 11:00 10 45130101004 ARSA 107 4 360 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 126,000 25,200 12.07.2021 11:15 11 45130101005 ARSA 107 5 359 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 125,650 25,130 12.07.2021 11:30 12 45130101006 ARSA 107 6 359 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 125,650 25,130 12.07.2021 11:45 13 45130101007 ARSA 107 7 392 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 137,200 27,440 12.07.2021 13:30 14 45130101008 ARSA 107 8 402 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 140,700 28,140 12.07.2021 13:45 15 45130101009 ARSA 107 9 339 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 118,650 23,730 12.07.2021 14:00 16 45130101011 ARSA 107 11 339 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 118,650 23,730 12.07.2021 14:15 17 45130101012 ARSA 107 12 339 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 118,650 23,730 12.07.2021 14:30 18 45130101013 ARSA 107 13 339 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 118,650 23,730 12.07.2021 14:45 19 45130101014 ARSA 108 1 409 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 143,150 28,630 12.07.2021 15:00 20 45130101015 ARSA 108 2 369 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 129,150 25,830 12.07.2021 15:15 21 45130101016 ARSA 108 3 367 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 128,450 25,690 12.07.2021 15:30 22 45130101017 ARSA 108 4 364 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 127,400 25,480 12.07.2021 15:45 23 45130101018 ARSA 108 5 425 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 148,750 29,750 12.07.2021 16:00 24 45130101019 ARSA 108 6 420 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 147,000 29,400 12.07.2021 16:15 Ayrıca Manisa Salihli İlçesi Mithatpaşa Mahallesinde de 2 Adet Ticari Alanın satışı 8 Temmuz 2021 Perşembe günü yapılacak.
Manisa Milli Emlak Tarafından Saruhanlı, Paşaköy'de Bulunan 24 Adet Arsanın Satış İhalesi 12 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılacak.

Aşağıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

İhalelerde taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 50,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 500TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 500TL'den 1000TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 1000TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) alınacaktır.

4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. TEL: 0236 2332670-71-72-73

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NO TAŞINMAZ NO CİNSİ ADA PARSEL (m²) HİSSESİ İMAR BEDELİ TEMİNAT İHALE GÜN/SAATİ

1 45130100991 ARSA 106 3 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 09:00

2 45130100992 ARSA 106 4 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 09:15

3 45130100993 ARSA 106 5 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 09:30

4 45130100994 ARSA 106 6 381 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 133,350 26,670 12.07.2021 09:45

5 45130100995 ARSA 106 7 388 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 135,800 27,160 12.07.2021 10:00

6 45130100996 ARSA 106 8 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 10:15

7 45130100997 ARSA 106 9 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 10:30

8 45130100998 ARSA 106 10 354 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 123,900 24,780 12.07.2021 10:45

9 45130101003 ARSA 107 3 360 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 126,000 25,200 12.07.2021 11:00

10 45130101004 ARSA 107 4 360 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 126,000 25,200 12.07.2021 11:15

11 45130101005 ARSA 107 5 359 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 125,650 25,130 12.07.2021 11:30

12 45130101006 ARSA 107 6 359 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 125,650 25,130 12.07.2021 11:45

13 45130101007 ARSA 107 7 392 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 137,200 27,440 12.07.2021 13:30

14 45130101008 ARSA 107 8 402 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 140,700 28,140 12.07.2021 13:45

15 45130101009 ARSA 107 9 339 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 118,650 23,730 12.07.2021 14:00

16 45130101011 ARSA 107 11 339 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 118,650 23,730 12.07.2021 14:15

17 45130101012 ARSA 107 12 339 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 118,650 23,730 12.07.2021 14:30

18 45130101013 ARSA 107 13 339 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 118,650 23,730 12.07.2021 14:45

19 45130101014 ARSA 108 1 409 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 143,150 28,630 12.07.2021 15:00

20 45130101015 ARSA 108 2 369 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 129,150 25,830 12.07.2021 15:15

21 45130101016 ARSA 108 3 367 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 128,450 25,690 12.07.2021 15:30

22 45130101017 ARSA 108 4 364 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 127,400 25,480 12.07.2021 15:45

23 45130101018 ARSA 108 5 425 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 148,750 29,750 12.07.2021 16:00

24 45130101019 ARSA 108 6 420 Tam Konut alanı Ayrık Nizam 2 kat 147,000 29,400 12.07.2021 16:15

Ayrıca Manisa Salihli İlçesi Mithatpaşa Mahallesinde de 2 Adet Ticari Alanın satışı 8 Temmuz 2021 Perşembe günü yapılacak.

Manisa HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.