Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 5 ilde taşınmazlar satışa çıkarıldı

Emlak 09.05.2022 - 21:04, Güncelleme: 09.05.2022 - 21:04 4631+ kez okundu.
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 5 ilde taşınmazlar satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 adet taşınmazı ihaleyle satışa sunuyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ve Aydın'da bulunan 10 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş, Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. Taşınmazlar için son teklif verme tarihleri 31 Mayıs ve 1 Haziran 2022'dir. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı YATIRIMCILARA DUYURU   T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.   Sıra No İhale Konusu Taşınmazlar İhale Şartnamesi Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi İletişim Numarası 1 İzmir/Çeşme/16 Eylül 7924 ada 2 parseldeki 5.356 m² 3.000 1.500.000 31.05.2022 0 312 585 81 62 0 312 585 82 30 2 İzmir/Çeşme/Reisdere 4054 ada 1 parseldeki 25.596 m²’nin 23664/25596 hissesi 7.500 6.000.000 31.05.2022 0 312 585 81 62 0 312 585 82 30 3 Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111123 ada 10 parseldeki 1.200 m² 1.000 150.000 31.05.2022 0 312 585 84 87 0 312 585 82 30 4 Ankara/Yenimahalle/Yakacık 43842 ada 2 parseldeki 21.734,94 m² 3.000 1.200.000 31.05.2022 0 312 585 84 87 0 312 585 82 30 5 Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır 545 ada 2 parseldeki 23.344 m² 5.000 2.000.000 31.05.2022 0 312 585 84 87 0 312 585 82 30 6 Muğla/Bodrum/Gökçebel 577 ada 213, 214, 216 ve 219 parsellerdeki toplam 28.277,12 m² 7.500 5.000.000 01.06.2022 0 312 585 82 79 7 Muğla/Bodrum/Gökçebel 781 ada 11 parseldeki 8.030,52 m² 5.000 3.500.000 01.06.2022 0 312 585 82 79 8 Aydın/Didim/Hisar 175 ada 160,165,166 parseller ile 5064 ada 1, 5065 ada 1 ve 5068 ada 1 parsellerdeki toplam 22.170,05 m² 7.500 4.000.000 01.06.2022 0 312 585 84 61 0 312 585 84 59 9 Aydın/Didim/Cumhuriyet 246 ada 5 parseldeki 6.283,33 m² 5.000 2.000.000 01.06.2022 0 312 585 81 10 10 Aydın/Didim/Cumhuriyet 246 ada 6 parseldeki 500 m²’nin 45657/50000 hissesi 1.000 100.000 01.06.2022 0 312 585 81 10 1- İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 2- Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 3- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. 4- İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. 5- İhale Şartnamesi bedeli; Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 6- İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. 7- Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana sayfasının en alt satırında yer alacaktır. Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır. 8- Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %18 (yüzde onsekiz) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 9- 2, 6, 7, 8 ve 10. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. Diğer taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır. 10- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir. 11- İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 12- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 13- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 14- İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 15- İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA www.oib.gov.tr
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 adet taşınmazı ihaleyle satışa sunuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ve Aydın'da bulunan 10 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.


İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş, Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

Taşınmazlar için son teklif verme tarihleri 31 Mayıs ve 1 Haziran 2022'dir.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

YATIRIMCILARA DUYURU
 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.
 

Sıra No

İhale Konusu
Taşınmazlar

İhale Şartnamesi
Bedeli (TL)

Geçici Teminat
Bedeli (TL)

Son Teklif
Verme Tarihi

İletişim Numarası

1

İzmir/Çeşme/16 Eylül 7924 ada 2 parseldeki 5.356 m²

3.000

1.500.000

31.05.2022

0 312 585 81 62
0 312 585 82 30

2

İzmir/Çeşme/Reisdere 4054 ada 1 parseldeki 25.596 m²’nin 23664/25596 hissesi

7.500

6.000.000

31.05.2022

0 312 585 81 62
0 312 585 82 30

3

Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111123 ada 10 parseldeki 1.200 m²

1.000

150.000

31.05.2022

0 312 585 84 87
0 312 585 82 30

4

Ankara/Yenimahalle/Yakacık 43842 ada 2 parseldeki 21.734,94 m²

3.000

1.200.000

31.05.2022

0 312 585 84 87
0 312 585 82 30

5

Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır 545 ada 2 parseldeki 23.344 m²

5.000

2.000.000

31.05.2022

0 312 585 84 87
0 312 585 82 30

6

Muğla/Bodrum/Gökçebel 577 ada 213, 214, 216 ve 219 parsellerdeki toplam 28.277,12 m²

7.500

5.000.000

01.06.2022

0 312 585 82 79

7

Muğla/Bodrum/Gökçebel 781 ada 11 parseldeki 8.030,52 m²

5.000

3.500.000

01.06.2022

0 312 585 82 79

8

Aydın/Didim/Hisar 175 ada 160,165,166 parseller ile 5064 ada 1, 5065 ada 1 ve 5068 ada 1 parsellerdeki toplam 22.170,05 m²

7.500

4.000.000

01.06.2022

0 312 585 84 61
0 312 585 84 59

9

Aydın/Didim/Cumhuriyet 246 ada 5 parseldeki 6.283,33 m²

5.000

2.000.000

01.06.2022

0 312 585 81 10

10

Aydın/Didim/Cumhuriyet 246 ada 6 parseldeki 500 m²’nin 45657/50000 hissesi

1.000

100.000

01.06.2022

0 312 585 81 10

1- İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

2- Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

3- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz.

4- İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

5- İhale Şartnamesi bedeli;

  • Alıcı:  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

  • Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)

  • Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli

belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

6- İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

7- Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana sayfasının en alt satırında yer alacaktır.

Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır.

8- Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %18 (yüzde onsekiz) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

9- 2, 6, 7, 8 ve 10. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. Diğer taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.

10- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

11- İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

12- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

13-  Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

14- İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

15- İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA
www.oib.gov.tr

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.