İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 149 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Veriyor | 20 Ekim 2020İmar Haber

20 Ekim 2020 - 17:54

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 149 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Veriyor

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 149 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Veriyor
Son Güncelleme :

04 Eylül 2020 - 10:48

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünce Kiralık Gayrimenkuller İstanbul un çeşitli ilçelerinde kiraya verilecek olan gayrimenkuller 149 adet ihale usulüyle gerçekleştirelecek.

Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır.Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 23/09/2020 Çarşamba günü Listenin 1-91.Sıraya kadar olan taşınmazların ihalesi Saat 10:30’da yapılacaktır. Listenin 92. sırasından itibaren taşınmazların ihalesi Saat 13:30’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 22/09/2020 Salı günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN GEÇİCİ VE İHALE İHALE
NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ

1 342070076001 İstanbul Fatih Mercanağa Nasuhiye Krk.(D)ile işaretli Arsa 339 261 43m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 23.09.2020 10:30

2 341070270000 İstanbul Fatih Demirtaş Namahrem Arsa 507 6 37,50m2 Tam 60,00 TL 170,00 TL 23.09.2020 10:30

3 342070323001 İstanbul Fatih Alemdar Çatalçeşme Molla Fenari Camii WC’sı (5 kabinli) 42 1 30m2 Tam 3.200,00 TL 11.000,00 TL 23.09.2020 10:30

4 341070272000 İstanbul Fatih Yavuzsinan Yoğurtçu Nuri Özel Şartlı Arsa 554 3 150,50m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 23.09.2020 10:30

5 341070569018 İstanbul Fatih Kemalpaşa Ordu Cd. 13 kapı nolu dükkan 913 1 9m2 Tam 4.000,00 TL 11.040,00 TL 23.09.2020 10:30

6 341071734000 İstanbul Fatih İshakpaşa Aksakal Arsa 105 27 47,50m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.09.2020 10:30

7 341071740001 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu Büyük Valide Han 1.Kemer
üst kat 20 Kapı nolu Ahşap Mutfak 339 12m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.09.2020 10:30

8 341072064000 İstanbul Fatih Dayahatun Sandalyeciler Küçük Yeni Han Zemin Kat 5 Kapı nolu Kargir Oda 260 24 26,25m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 23.09.2020 10:30

9 341070015001 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 5.Kat 3 Kapı nolu oda 389 35 14,50m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.09.2020 10:30

10 341070015011 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 5.Kat 13 Kapı nolu oda 389 35 15,28m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.09.2020 10:30

11 341070015015 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 5.Kat 19 Kapı nolu oda 389 35 13,45m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL 23.09.2020 10:30

12 341070015017 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 5.Kat 21-22 Kapı nolu odalar 389 35 27,96m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 23.09.2020 10:30

13 341070015052 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 7 Kapı nolu oda 389 35 22,56m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL 23.09.2020 10:30

14 341070015064 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 21 Kapı nolu oda 389 35 13,98m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.09.2020 10:30

15 341070015066 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 24 Kapı nolu oda 389 35 13,98m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.09.2020 10:30

16 341070015099 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 3.Kat 6 Kapı nolu oda 389 35 14,57m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.09.2020 10:30

17 341070015046 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 4.Kat 28 Kapı nolu oda 389 35 14,57m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 23.09.2020 10:30

18 341070015096 İstanbul Fatih Hobyar Yeni Cami Celalbey Vakıf İş Hanı 1.Kat 11-12 Kapı nolu oda 389 35 28,42m2 Tam 2.800,00 TL 7.730,00 TL 23.09.2020 10:30

19 341071605000 İstanbul Fatih Muhsine Hatun Telli Odalar Özel Şartlı Arsa 721 15 52m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.09.2020 10:30

20 341071841000 İstanbul Fatih Mercanağa Örücüler Kuşakçıhan alt Kat 7 Kapı nolu Dükkan 261 54 21m2 13/20 Hissesi 1.650,00 TL 4.560,00 TL 23.09.2020 10:30

21 341071859000 İstanbul Fatih Hocagıyasettin Şifahane 14 Apt.2.Kat 5 Kapı nolu Daire 379 16 110m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL 23.09.2020 10:30

22 341071699000 İstanbul Fatih Dayahatun İmamalihan İmamalihan Üst Kat Krk.(C)ile işaretli
3/1 Kapı nolu Oda 630 16m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 23.09.2020 10:30

23 342090007000 İstanbul Fatih İskenderpaşa Kızanlık 14 Dükkan 1058 4 6m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 23.09.2020 10:30

24 342090326002 İstanbul Fatih Ayvansaray Kuyulu Bahçe Krk.(B) ile işaretli Arsa 2686 44 231,96m2’nin
159,46m2’si Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 23.09.2020 10:30

25 341090206000 İstanbul Fatih Akşemsettin Emirbuhari Emir Buhari Camii WC’sı (7 kabinli) 2047 14 Tam 600,00 TL 3.100,00 TL 23.09.2020 10:30

26 341090851000 İstanbul Fatih Topkapı Şeyhülislam Arsa 1902 76 175,53m2 Tam 950,00 TL 2.630,00 TL 23.09.2020 10:30

27 341090964000 İstanbul Fatih Davutpaşa Hekimoğlu Alipaşa 113 Dükkan 1157 77 9m2 2/8 Hissesi 300,00 TL 830,00 TL 23.09.2020 10:30

28 341091000000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Kuyulu Çıkmazı Arsa 2712 26 90,72m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 23.09.2020 10:30

29 341091429000 İstanbul Fatih Ayvansaray Karagözcü Arsa 2691 22 37,92m2 Tam 80,00 TL 230,00 TL 23.09.2020 10:30

30 341091569000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Güldede 18 Apt. B blok 2.kat 13 kapı nolu daire 1612 22 80m2 Tam 1.650,00 TL 4.560,00 TL 23.09.2020 10:30

31 341091695000 İstanbul Fatih Cerrahpaşa Ağababa Arsa 1157 89 34m2 1/2 100,00 TL 280,00 TL 23.09.2020 10:30

32 341091734000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Kaşıkçı Krk.(A) ile işaretli 17 Kapı nolu İkametgah 1606 88 52m2’nın 44m2’si Tam 550,00 TL 1.520,00 TL 23.09.2020 10:30

33 341091747000 İstanbul Fatih Mollagürani Nakibüleşref 11 Apt.Zemin kat 2 kapı nolu ikametgah 2099 36 80,52m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 23.09.2020 10:30

34 341091767000 İstanbul Fatih Molla Gürani Yirmisekiz Mehmet Çelebi 33 Arsa üzeri Muhtesat İkametgah 1959 6 57,97m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL 23.09.2020 10:30

35 341091819000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Akseki Camii 27 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Daire 1518 15 73m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.09.2020 10:30

36 341091900000 İstanbul Fatih Akşemsettin Battalgazi Arsa 2062 30 45,85m2 1/2 Hissesi 500,00 TL 1.380,00 TL 23.09.2020 10:30

37 341091929000 İstanbul Fatih Ayvansaray Hekim Çelebi 8 Ahşap İkametgah 2650 22 52,82m2 Tam 860,00 TL 2.380,00 TL 23.09.2020 10:30

38 341092102000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Akboğa 5 Zehra Apt.1.Normal Kat 3 Kapı nolu Daire 1601 9 111,40m2 Tam 2.710,00 TL 7.480,00 TL 23.09.2020 10:30

39 341092152001 İstanbul Fatih Aksaray Kocamustafapaşa Cad. 25/A Apt.Zemin Kat Dükkan 1128 2 33,50m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 23.09.2020 10:30

40 343090601000 İstanbul Fatih Karagümrük Prof.Naci Şensoy Arsa 2501 18 102,19m2 3/4 Hissesi 180,00 TL 500,00 TL 23.09.2020 10:30

41 341092222000 İstanbul Fatih Ali Kuşçu Büyük Karaman 16 Dükkan 1015 13 18m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 23.09.2020 10:30

42 341092306000 İstanbul Fatih Şehremini Çıtak 6-8 Apt. 2.kat 5 kapı nolu çatı piyesli daire 1482 40 95,15m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 23.09.2020 10:30

43 341092307000 İstanbul Fatih Şehremini Çıtak 6-8 Apt. 2.kat 6 kapı nolu çatı piyesli daire 1482 40 95,04m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 23.09.2020 10:30

44 341091688001 İstanbul Fatih Balat Merdivenli Yokuşu Arsa 1879 33 ve 41 127m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.09.2020 10:30

45 341092008000 İstanbul Fatih Atikali Müezzin Bilal 1 Apt. Bodrum Kat 2 Kapı nolu Daire 1347 23 79,32m2 Tam 880,00 TL 2.430,00 TL 23.09.2020 10:30

46 341092150000 İstanbul Fatih Alikuşçu İslambol Cad.Malta Çarşısı 2/E Kapı nolu Dükkan 1923 20 18m2 Tam 1.320,00 TL 3.650,00 TL 23.09.2020 10:30

47 341092258000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Org.Abdurrahman Nazfiz Gürman Cad. 84/2 Apt.2.Bodrumunda Deposu olan Dükkan 1183 15 56,26m2 Tam 1.280,00 TL 3.540,00 TL 23.09.2020 10:30

48 341092254000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Org.Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 84/1 Apt.2.Bodrumunda Depolu Dükkan 1183 15 56,59m2 Tam 1.280,00 TL 3.540,00 TL 23.09.2020 10:30

49 341091638000 İstanbul Fatih Karagümrük Kuyulu Çıkmazı Arsa 2712 23 54,69m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.09.2020 10:30

50 341091772000 İstanbul Fatih Aksaray Alboyacilar Arsa 838 21 54m2 Tam 640,00 TL 1.770,00 TL 23.09.2020 10:30

51 341090907001 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Şair Nabi Arsa 2471 29 114,27m2 Tam 320,00 TL 890,00 TL 23.09.2020 10:30

52 341092182000 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Kalaycı Arsa 2210 13 81m2 Tam 680,00 TL 1.880,00 TL 23.09.2020 10:30

53 341092138000 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Küçük Mustapaşa Cad. 2/B Dükkan 2247 2 19,50m2 Tam 1.320,00 TL 3.650,00 TL 23.09.2020 10:30

54 341092177000 İstanbul Fatih Ayvansaray Cami Şerif Avlusu Arsa 2888 12 338,85m2 1/12 Hissesi 100,00 TL 280,00 TL 23.09.2020 10:30

55 341090707000 İstanbul Fatih Yedikule Samancı Odaları Arsa 1078 37 56m2 Tam 75,00 TL 210,00 TL 23.09.2020 10:30

56 341092053000 İstanbul Fatih Ayvansaray Karagözcü Arsa 2691 26 21,45m2 Tam 40,00 TL 120,00 TL 23.09.2020 10:30

57 341091679000 İstanbul Fatih Yedikule İçkalpakçı Arsa 1222 44 30m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL 23.09.2020 10:30

58 341091958000 İstanbul Fatih Sinanağa Gülbahçe Arsa 2429 3 26,23m2 Tam 90,00 TL 250,00 TL 23.09.2020 10:30

59 341091991000 İstanbul Fatih Dervişali Hamami Camii Arsa 1841 8 38m2 Tam 65,00 TL 180,00 TL 23.09.2020 10:30

60 341092031000 İstanbul Fatih Ayvansaray Dervişzade Arsa 2892 17 58,39m2 Tam 65,00 TL 180,00 TL 23.09.2020 10:30

61 341092123001 İstanbul Fatih Karagümrük Öztan Krk.(B) ile işaretli Arsa 2592 1 1.149m2’nın 209m2’si Tam 1.120,00 TL 3.100,00 TL 23.09.2020 13.00

62 341160556000 İstanbul Şişli Meşrutiyet Elhan 28 Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Dükkan 970 14 65m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.09.2020 10:30

63 341160579000 İstanbul Şişli Eskişehir Kasazkadın 4–8 Apt.Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire 1324 21 43,30m2 Tam 1.350,00 TL 3.730,00 TL 23.09.2020 10:30

64 341160090000 İstanbul Şişli Ergenekon Poyraz 16 Home Ofis işyeri 641 6 80m2 Tam 5.000,00 TL 13.800,00 TL 23.09.2020 10:30

65 341030571000 İstanbul Beşiktaş Mecidiye Palanga Cad. 46 Sultan Beyazıt Çınar Apt.2.Kat 8 Kapı nolu Daire 1220 14 113m2 Tam 2.750,00 TL 7.590,00 TL 23.09.2020 10:30

66 341030702000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Çayır 3 Hedera Sitesi 1.Kat 4 Kapı nolu Daire 1761 70 130m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 23.09.2020 10:30

67 341030457000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Eski Türk 22 Bodrum+zemin ve 1 Normal Kat ve Bahçesi olan Özel şartlı İkametgah 55 20 154,60m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL 23.09.2020 10:30

68 341130139000 İstanbul Sarıyer Büyükdere Canfes Arsa 613 29 44,20m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 23.09.2020 10:30

69 341130370000 İstanbul Sarıyer Merkez Atabey Krk.(A) ile işaretli Arsa 722 10 166,43m2nın 132,43m2’si Tam 450,00 TL 1.250,00 TL 23.09.2020 10:30

70 342053933000 İstanbul Beyoğlu Camikebir Bahriye 37/1A Zemin+ 1 Normal Kat +1 Çatı katı olan Dükkan 1065 6 17m2 Tam 5.500,00 TL 15.180,00 TL 23.09.2020 10:30

71 342053940000 İstanbul Beyoğlu Camikebir Bahriye 2 Zemin+ 1 Katlı Dükkan 1065 1 37m2 Tam 17.000,00 TL 46.920,00 TL 23.09.2020 10:30

72 341052385000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Tokaç 31 Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire 2947 7 63,88m2 Tam 1.560,00 TL 4.310,00 TL 23.09.2020 10:30

73 341051580000 İstanbul Beyoğlu Yenişehir Taburağası Arsa 1388 10 50,15m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 23.09.2020 10:30

74 341052594000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Parçacı 16-18 Apt.1.Kat 7 Kapı nolu Daire 3056 1 85m2 Tam 2.150,00 TL 6.210,00 TL 23.09.2020 10:30

75 341051793000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Basmacı Ruşen 3 Krk.(A) ile işaretli Zemin+1 katlı özel şartlı ikametgah 3104 3 151,99m2’nın 53m2’si 8/17 Hissesi 750,00 TL 2.070,00 TL 23.09.2020 10:30

76 341052508000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1.Kat 24 Kapı nolu Büro 274 5 11m2 Tam 310,00 TL 860,00 TL 23.09.2020 10:30

77 342050076002 İstanbul Beyoğlu Kemankeş Necatibey Beyazıd-Cedid Camii WC’si 72 9 Tam 350,00 TL 970,00 TL 23.09.2020 10:30

78 341051557000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Madrabaz Krk.(B) ile işaretli Arsa 2978 3 150m2’nin
22m2’si Tam 100,00 TL 280,00 TL 23.09.2020 10:30

79 341051616000 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Sürücüler 12 İkametgah 3061 5 143,66m2 21/47 Hissesi 750,00 TL 2.070,00 TL 23.09.2020 10:30

80 341051790002 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Salaş 11 Apt.1.Kat 9 Kapı nolu Daire 2728 13 94m2 Tam 1.950,00 TL 5.390,00 TL 23.09.2020 10:30
81 341051886000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Taşkesen Krk.(B) ile İşaretli Arsa 3540 2 345,59m2’nın
215,59m2’si Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 23.09.2020 10:30

82 341052094000 İstanbul Beyoğlu Hacıhüsrev-İstiklal Ali Kabuli 17 Dükkan 1621 8 141,50m2 2/3 hissesi 200,00 TL 560,00 TL 23.09.2020 10:30

83 341052097000 İstanbul Beyoğlu Hacıhüsrev-İstiklal Hacıhüsrev Arsa 1612 73 174,65m2 Tam 90,00 TL 250,00 TL 23.09.2020 10:30

84 341052098000 İstanbul Beyoğlu Hacıhüsrev-İstiklal Hacıhüsrev Arsa 1612 54 142,50m2 Tam 90,00 TL 250,00 TL 23.09.2020 10:30

85 341052506000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.1.Kat 25 Kapı nolu Büro 274 5 11m2 Tam 260,00 TL 720,00 TL 23.09.2020 10:30

86 341052509000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt.2.Kat 35 Kapı nolu Büro 274 5 21,77m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 23.09.2020 10:30

87 341052640000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Futacı ve Tataroğlu 23 Apt.1.Kat 7 Kapı nolu Daire 2926 25 80m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 23.09.2020 10:30

88 341052248000 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Piyale Mumhanesi A Blok Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire 1457 45 89m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 23.09.2020 10:30

89 341052273000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Çıksalın Camii 12 Apt. Zemin Katta 2 Depolu Dükkan 2945 4 162,94m2 Tam 3.500,00 TL 9.660,00 TL 23.09.2020 10:30

90 341052637000 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Futacı ve Tataroğlu 23 Apt.1.Bodrum Kat 4 Kapı nolu Daire 2926 25 75m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL 23.09.2020 10:30

91 341051540000 İstanbul Beyoğlu Asmalımesçit Yemenici 19 Hamson Apt.2.Kat 14 Kap nolu Özel Şartlı Daire 306 5 303,50m2 Tam 6.000,00 TL 16.560,00 TL 23.09.2020 10:30

92 341440002000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Hürriyet Bulvarı Arsa 786 2 3.709,65m2 Tam 8.500,00 TL 23.460,00 TL 23.09.2020 13.30

93 341440105000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. Nova Rezidans 3.Kat 26 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 5.600,00 TL 15.460,00 TL 23.09.2020 13.30

94 341440236000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad. Başak Palace Konutları Zemin Kat 51 Kapı nolu Dükkan 805 3 161,02m2 Tam 7.000,00 TL 19.320,00 TL 23.09.2020 13.30

95 341300090000 İstanbul Bahçelievler Kocasinan Alptekin 11/B Dükkan 1316 16 65,80m2 Tam 1.750,00 TL 4.830,00 TL 23.09.2020 13.30

96 341440132000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad. A1-1 Blok Zemin Kat 20 Kapı nolu Dükkan 796 1 21,40m2 Tam 5.500,00 TL 15.180,00 TL 23.09.2020 13.30

97 341440158000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad. Evila Konutları A1-2 Blok 7. Kat 26 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 23.09.2020 13.30

98 341440211000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad. Başak Palace Konutları Zemin Kat 6 Kapı nolu Daire 805 3 100,41m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 23.09.2020 13.30

99 341440273000 İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Hürriyet Bulvarı Cad. Başaktepe Evleri B Blok 6.Kat.25 Kapı nolu Daire 814 2 119,30m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 23.09.2020 13.30

100 341440009000 İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Valide Bağ ile Refah Sk.Hürriyet Bulvarı Cd. Özel Şartlı Arsa 815 1 14.766,05m2 Tam 10.000,00 TL 76.600,00 TL 23.09.2020 13.30

101 341020309009 İstanbul Bakırköy Şenlikköy Çatal Krokide (B2) ile işaretli Arsa 41 130 20.440,m2’nın 3.820m2’si Tam 34.000,00 TL 136.000,00 TL 23.09.2020 13.30

102 341020164001 İstanbul Bakırköy Sakızağacı Mharrir Ahmet Rasim 53 Özel Şartlı Zemin+ Asma Katlı Müstakil Ev 36 4 42m2 Tam 3.200,00 TL 14.500,00 TL 23.09.2020 13.30

103 341082063000 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Tekkeci Çeşme 54/1 Dükkan 122 68 46m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 23.09.2020 13.30

104 341082027000 İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Dikili Ağaç 36 Apt.1.Bodrum Kat 2 Kapı nolu Daire 280 5 75m2 Tam 1.450,00 TL 4.010,00 TL 23.09.2020 13.30

105 341081716000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Dicle Arsa 122 238 186m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 23.09.2020 13.30

106 341081970012 İstanbul Eyüpsultan Ramiyeni Rüstem Çıkmazı 2/2 Ahşap Ev 302 13 1,020m2nın 47,96m2’si 11/16 Hissesi 500,00 TL 1.380,00 TL 23.09.2020 13.30

107 341080434000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Atılgan Krk.(A) ile işaretli Arsa 122 266 237m2’nın 95m2’si Tam 225,00 TL 630,00 TL 23.09.2020 13.30

108 341081732000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Güzel Arsa 142 9 156m2 Tam 850,00 TL 2.350,00 TL 23.09.2020 13.30

109 341080179000 İstanbul Eyüpsultan Nişanca Çömlekçiler 7 Dükkan 497 61 10,21m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL 23.09.2020 13.30

110 341081807000 İstanbul Eyüpsultan İslambey Halitpaşa Caddesi 12 Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Büro 56 67 36,50m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 23.09.2020 13.30

111 341081808000 İstanbul Eyüpsultan İslambey Halitpaşa Caddesi 12 Apt.1.Kat 4 Kapı nolu Büro 56 67 36m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL 23.09.2020 13.30

112 341082274000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Serhat Arsa 122 483 185,32m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.09.2020 13.30

113 341020017000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ahu Arsa 544 1 602,88m2 Tam 8.000,00 TL 22.080,00 TL 23.09.2020 13.30

114 341020311000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ömür 17 Apt.Zemin Kar 1 Kapı nolu Dükkan 849 4 73,08m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 23.09.2020 13.30

115 341082150000 İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Şeyh Abdullah 65-69 Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 280 42 46,06m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 23.09.2020 13.30

116 341191211000 İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Fırın Özel şartlı Arsa 2931 23 74,32m2 Tam 900,00 TL 2.490,00 TL 23.09.2020 13.30

117 341191322000 İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme 15/1 Sokak 5 Apt. Zemin Kat 4 Kapı nolu Depolu Dükkan 2267 780 105,57m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL 23.09.2020 13.30

118 341420010000 İstanbul Arnavutköy Haraççı Mihriban ve Tesfir Özel şartlı Arsa 5029 1 392,92m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.09.2020 13.30

119 341420029002 İstanbul Arnavutköy Taşoluk Pırıltılı Arsa 6565 8 1.105m2 Tam 760,00 TL 2.100,00 TL 23.09.2020 13.30

120 341420011000 İstanbul Arnavutköy Haraççı 1010/6 Sokak Arsa 5029 5 438,44m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL 23.09.2020 13.30

121 341190601000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/13 Sokak Arsa 2647 11 67m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL 23.09.2020 13.30

122 341191041000 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 75/C Sokak Arsa 2381 11 145m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL 23.09.2020 13.30

123 341191136000 İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe 57/12.Sokak 10 Apt.Zemin Katta 2 Kapı nolu Daire 2429 5 104m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL 23.09.2020 13.30

124 342190006002 İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedikule Krk.(B) ile işaretli Özel şartlı Arsa 1627 6 260m2’nin 222m2’si Tam 350,00 TL 970,00 TL 23.09.2020 13.30

125 341060033000 İstanbul Büyükçekmece Kıraç Çakmaklı Arsa 149 28 2.500m2 7/10 Hissesi 1.410,00 TL 3.900,00 TL 23.09.2020 13.30

126 591220041000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 106 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL 23.09.2020 13.30

127 591220023000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı Zemin Kat 19 Kapı nolu Dükkan 32 95 24m2 Tam 375,00 TL 1.040,00 TL 23.09.2020 13.30

128 591220044000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 1.Kat 109 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.09.2020 13.30

129 591220061000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 2.Kat 219 Kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 23.09.2020 13.00

130 591220062000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 2.Kat 220 Kapı nolu Büro 32 95 26m2 Tam 250,00 TL 690,00 TL 23.09.2020 13.30

131 591220066000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 3. Kat 307 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.09.2020 13.30

132 591220067000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 3. Kat 308 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.09.2020 13.30

133 591220069000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 310 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.09.2020 13.30

134 591220076000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 321 kapı nolu Büro 32 95 40m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.09.2020 13.30

135 591220089000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 419 kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL 23.09.2020 13.30

136 591220103000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 5.Kat 518 kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL 23.09.2020 13.30

137 591220011000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı Bodrum Kat 6 Kapı nolu Dükkan 32 95 30m2 Tam 575,00 TL 1.590,00 TL 23.09.2020 13.30

138 591220040000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 1.Kat 105 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 830,00 TL 2.300,00 TL 23.09.2020 13.30

139 591220082000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 4.Kat 408 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 410,00 TL 1.140,00 TL 23.09.2020 13.30

140 591220083000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 4.Kat 409 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.09.2020 13.30

141 591220100000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İş Hanı 5.Kat 510 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 375,00 TL 1.040,00 TL 23.09.2020 13.30

142 591200058000 Tekirdağ Süleymanpaşa Ertuğrul Rakoczi 22 Işılay Apt.Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 316 29 116m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL 23.09.2020 13.30

143 591200047015 Tekirdağ Süleymanpaşa Ertuğrul Mimar Sinan Cad. Rüstempaşa Vakıf İş Merkezi 15 Kapı nolu Dükkan 366 3 21,38m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL 23.09.2020 13.30

144 591200047020 Tekirdağ Süleymanpaşa Ertuğrul Mimar Sinan Cad. Rüstempaşa Vakıf İş Merkezi 20 Kapı nolu Dükkan 366 3 15,18m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL 23.09.2020 13.30

145 592230004000 Tekirdağ Hayrabolu İlyas Alpullu Caddesi Güzelce Hasanbey Camii WC’si 246 6 20m2 Tam 650,00 TL 1.800,00 TL 23.09.2020 13.30

146 591200055033 Tekirdağ Süleymanpaşa Aydoğdu Hükümet Caddesi 152 Vakıf İş Merkezi 3.Kat 3 Kapı nolu Daire 2089 61 98,50m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL 23.09.2020 13.30

147 592200008000 Tekirdağ Süleymanpaşa Gündoğdu Kabakçıoğlu Caddesi Arsa 142 1 96,87m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL 23.09.2020 13.30

148 591200104000 Tekirdağ Merkez Eski Camii Bahçeli Arsa 1613 1 1.355m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.09.2020 13.30

149 591200106000 Tekirdağ Süleymanpaşa Zafer Kınalı Bayır Mevkii Tarla (Dönemsel Kirası Peşin Alınacak) 356 40 3.235m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL 23.09.2020 13.30