İzmir Belediyesi Daire Satışları Yapacak

İZMİR Büyükşehir Başkanlığınca çoklu daire satışı yapılacaktır.İZMİR Büyükşehir Başkanlığınca açık teklif usulü 58 adet daire satılacaktır

Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak Karabağlar/İZMİR adresindeki açık teklif usulü 58 adet daire satılacaktır.İhale ve Teklif Açma Tarihi 15.11.2018 de saat 14,00 de  İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında yapılacaktır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 2. Bodrum Kat, D.1 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 156.528,00-TL (YüzellialtıbinBeşyüzyirmisekizLira)
Geçici Teminatı:4.695,84 -TL (DörtbinaltıyüzdoksanbeşLiraSeksendörtKuruş)
2-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, Zemin. Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 162.261,00-TL (YüzaltmışaltıikibinikiyüzaltmışbirLira)
Geçici Teminatı: 4.867,83 -TL (DörtbinsekizyüzaltmışyediLiraSeksenüçKuruş)
3-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, Zemin. Kat, D.8 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 160.622,00-TL (YüzatlmışbinaltıyüzyirmiikiLira)
Geçici Teminatı: 4.818,66-TL (DörtbinsekizyüzonsekizLiraAltmışaltıKuruş)
4-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 1. Kat, D.9 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli:166.353,00-TL (YüzaltmışaltıbinüçyüzelliüçLira)
Geçici Teminatı: 4.990,59-TL (DörtbindokuzyüzdoksanLiraellidokuzKuruş))
5-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 1. Kat, D.12 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 164.716,00-TL (YüzaltmışdörtbinyediyüzonaltıLira)
Geçici Teminatı: 4.941,48-TL (DörtbindokuzyüzkırkbirLiraKırksekizKuruş)
6-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 2. Kat, D.13 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 174.541,00-TL (YüzyetmişdörtbinbeşyüzkırkbirLira)
Geçici Teminatı: 5.236,23-TL (BeşbinikiyüzotuzaltıLiraYirmiüçKuruş)
7) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 2. Kat, D.15 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 181.909,00 TL (YüzseksenbirbindokuzyüzdokuzLira)
Geçici Teminatı: 5.457,27-TL (BeşbindörtyüzelliyediLiraYirmiyediKuruş)
😎 Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 3. Kat, D.20 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 176.995,00-TL (YüzyetmişaltıbindokuzyüzdoksanbeşLira)
Geçici Teminatı: 5.309,85 -TL (BeşbinüçyüzdokuzLiraSeksenbeşKuruş)
9-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 4. Kat, D.23 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 198.282,00-TL (YüzdoksansekizbinikiyüzseksenikiLira)
Geçici Teminatı: 5.948,46-TL (BeşbindokuzyüzkırksekizLiraKırkaltıKuruş)
10-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 4. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzseksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
11-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 5. Kat, D.28 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzseksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28 -TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
12-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 6. Kat, D.29 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.914,00-TL (YüzdoksanbindokuzyüzondörtLira)
Geçici Teminatı: 5.727,42-TL (BeşbinyediyüzyirmiyediLiraKırkikiKuruş)
13-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 6. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzseksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
14-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 7. Kat, D.33 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.914,00-TL (YüzdoksanbindokuzyüzondörtLira)
Geçici Teminatı: 5.727,42-TL (BeşbinyediyüzyirmiyediLiraKırkikiKuruş)
15-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 7. Kat, D.35 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 198.282,00-TL (YüzdoksansekizbinikiyüzseksenikiLira)
Geçici Teminatı: 5.948,46-TL (BeşbindokuyüzkırksekizLiraKırkaltıKuruş)
16-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 7. Kat, D.36 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzseksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28 -TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
17-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 8. Kat, D.39 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 198.282,00-TL (YüzdoksansekizbinikiyüzseksenikiLira)
Geçici Teminatı: 5.948,46-TL (BeşbindokuzyüzkırksekizLiraKırkaltıKuruş)
18-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28 -TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
19-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 9. Kat, D.44 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 183.137,00-TL (YüzseksenüçbinyüzotuzyediLira)
Geçici Teminatı: 5.494,11-TL (BeşbinDörtyüzdoksandörtLiraOnbirKuruş)
20-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 10. Kat, D.47 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 192.143,00-TL (YüzdoksanikibinyüzkırküçLira)
Geçici Teminatı: 5.764,29 -TL (BeşbinyediyüzaltmışdörtLirayirmidokuzKuruş)
21-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 183.137,00-TL (YüzseksenüçbinyüzotuzyediLira)
Geçici Teminatı: 5.494,11-TL (BeşbinDörtyüzdoksandörtLiraOnbirKuruş)
22-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 11. Kat, D.49 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 182.726,00-TL (YüzseksenikibinyediyüzyirmialtıLira)
Geçici Teminatı: 5.481,78-TL (BeşbindörtyüzseksenbirLiraYetmişsekizKuruş)
23-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 11. Kat, D.52 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli:181.090,00-TL (YüzseksenbirbindoksanLira)
Geçici Teminatı: 5.432,70- TL (BeşbindörtyüzotuzikiLiraYetmişKuruş)
24-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 174.541,00-TL (YüzyetmişdörtbinbeşyüzkırkbirLira)
Geçici Teminatı: 5.236,23- TL (BeşbinikiyüzotuzaltıLiraYirmiüçKuruş)
25-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 12. Kat, D.55 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 181.909,00-TL (YüzseksenbirbindokuzyüzdokuzLira)
Geçici Teminatı: 5.457,27-TL (BeşbindörtyüzelliyediLiraYirmiyediKuruş)
26-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:3, 11252 ada, 1 parsel, C-1 Blok, 12. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 172.903,00-TL (YüzyetmişikibindokuzyüzüçLira)
Geçici Teminatı: 5.187,09-TL (BeşbinyüzseksenyediLiradokuzKuruş)
27-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 1. Kat, D.11 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 173.722,00-TL (YüzyetmişüçbinyediyüzyirmiikiLira)
Geçici Teminatı: 5.211,66 -TL (BeşbinikiyüzonbirLiraAltmışaltıKuruş)
28-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 3. Kat, D.19 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 186.003,00-TL (YüzseksenaltıbinüçLira)
Geçici Teminatı: 5.580,09-TL (BeşbinbeşyüzseksenLiraDokuzKuruş)
29-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 4. Kat, D.21 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.914,00-TL (YüzdoksanbindokuzyüzondörtLira)
Geçici Teminatı: 5.727,42-TL (BeşbinyediyüzyirmiyediLiraKırkikiKuruş)
30-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 4. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
31-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok 6. Kat, D.29 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.914,00-TL (YüzdoksanbindokuzyüzondörtLira)
Geçici Teminatı: 5.727,42-TL (BeşbinyediyüzyirmiyediLiraKırkikiKuruş)
32-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 6. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
33-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 7. Kat, D.36 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
34-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,00-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
35-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 10. Kat, D.46 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.506,00-TL (YüzdoksanbinbeşyüzaltıLira)
Geçici Teminatı: 5.715,18-TL (BeşbinyediyüzonbeşLiraOnSekizKuruş)
36-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 183.137,00- TL (YüzseksenüçbinyüzotuzyediLira)
Geçici Teminatı: 5.494,11-TL (BeşbinDörtyüzdoksandörtLiraOnbirKuruş)
37-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 174.541,00-TL (YüzyetmişdörtbinbeşyüzkırkbirLira)
Geçici Teminatı: 5.236,23- TL (BeşbinikiyüzotuzaltıLiraYirmiüçKuruş)
38-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:1, 11252 ada, 1 parsel, C-2 Blok, 12. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 172.903,00-TL (YüzyetmişikibindokuzyüzüçLira)
Geçici Teminatı: 5.187,09-TL (BeşbinyüzseksenyediLiradokuzKuruş)
39-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 2. Kat, D.12 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 174.540,63-TL (YüzyetmişdörtbinbeşyüzkırkLiraAltmışüçKuruş)
Geçici Teminatı: 5.236,22-TL (BeşbinikiyüzotuzaltıLiraYirmiikiKuruş)
40-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 3. Kat, D.16 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 178.634,27-TL (YüzyetmişsekizbinaltıyüzotuzdörtLiraYirmiyediKuruş)
Geçici Teminatı: 5.359,03 -TL (BeşbinüçyüzellidokuzLiraüçKuruş)
41-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 3. Kat, D.18 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,05-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLirabeşKuruş)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
42-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 4. Kat, D.19 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 196.644,61-TL (YüzdoksanaltıbinaltıyüzkırkdörtLiraAltmışbirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.899,34-TL (BeşbinsekizyüzdoksandokuzLiraOtuzdörtKuruş)
43-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 4. Kat, D.20 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.913,51-TL (YüzdoksanbindokuzyüzonüçLiraEllibirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.727,41-TL (BeşbinyediyüzyirmiyediLiraKırkbirKuruş)
44-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 5. Kat, D.23 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 196.644,61-TL (YüzdoksanaltıbinaltıyüzkırkdörtLiraAltmışbirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.899,34-TL (BeşbinsekizyüzdoksandokuzLiraOtuzdörtKuruş)
45-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 5. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.913,51-TL (YüzdoksanbindokuzyüzonüçLiraEllibirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.727,41-TL (BeşbinyediyüzyirmiyediLiraKırkbirKuruş)
46-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 6. Kat, D.26 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,05-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLirabeşKuruş)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
47-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 6. Kat, D.27 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 196.644,61-TL (YüzdoksanaltıbinaltıyüzkırkdörtLiraAltmışbirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.899,34-TL (BeşbinsekizyüzdoksandokuzLiraOtuzdörtKuruş)
48-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 6. Kat, D.28 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.913,51-TL (YüzdoksanbindokuzyüzonüçLiraEllibirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.727,41-TL (BeşbinyediyüzyirmiyediLiraKırkbirKuruş)
49-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 7. Kat, D.30 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,05-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLirabeşKuruş)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
50-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 7. Kat, D.31 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 196.644,61-TL (YüzdoksanaltıbinaltıyüzkırkdörtLiraAltmışbirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.899,34-TL (BeşbinsekizyüzdoksandokuzLiraOtuzdörtKuruş)
51-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 7. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.913,51-TL (YüzdoksanbindokuzyüzonüçLiraEllibirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.727,41-TL (BeşbinyediyüzyirmiyediLiraKırkbirKuruş)
52-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 8. Kat, D.34 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 189.276,05-TL (YüzSeksendokuzbinikiyüzyetmişaltıLirabeşKuruş)
Geçici Teminatı: 5.678,28-TL (BeşbinaltıyüzyetmişsekizLiraYirmisekizKuruş)
53-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 8. Kat, D.37 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 192.143,29-TL (YüzdoksanikibinyüzkırküçLiraYirmidokuzKuruş)
Geçici Teminatı: 5.764,30 -TL (BeşbinyediyüzaltmışdörtLiraOtuzKuruş)
54-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 9. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 184.774,74-TL (YüzseksendörtbinyediyüzyetmişdörtLiraYetmişdörtKuruş)
Geçici Teminatı: 5.543,24-TL (BeşbinbeşyüzkırküçLiraYirmidörtKuruş)
55-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 10. Kat, D.47 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 188.459,01-TL (YüzseksensekizbindörtyüzellidokuzLiraBirKuruş)
Geçici Teminatı: 5.653,77-TL (BeşbinaltıyüzelliüçLiraYetmişyediKuruş)
56-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 11. Kat, D.50 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 172.903,17-TL (YüzyetmişikibindokuzyüzüçLiraOnyediKuruş)
Geçici Teminatı: 5.187,10-TL (BeşbinyüzseksenyediLiraonKuruş)
57-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 11. Kat, D.51 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 180.271,73-TL (YüzseksenbinikiyüzyetmişbirLiraYetmişüçKuruş)
Geçici Teminatı: 5.408,15-TL (BeşbindörtyüzsekizLiraOnbeşKuruş)
58-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6002 Sokak, No:9, 11252 ada, 1 parsel, C-4 Blok, 13. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR
Adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 174.540,63-TL (YüzyetmişdörtbinbeşyüzkırkLiraAltmışüçKuruş)
Geçici Teminatı: 5.236,22-TL (BeşbinikiyüzotuzaltıLiraYirmiikiKuruş)
Yukarıda Satış Bedelleri ile Geçici Teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) usulü ile 15/11/2018 Perşembe günü Saat:14:00’de herbir bağımsız bölüm için 5’er dk.ara ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında ( Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İzmir ) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğünde (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:5 D:509 Konak/İzmir) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 14/11/2018 Çarşamba günü en geç saat 16:00’ya kadar Mesken Şube Müdürlüğüne müraacatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur.İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14:00’de Encümen de hazır bulunmaları gerekir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.
A) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi.
B) Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,
C) Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,
D) Mesken Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi’nin ibraz edilmesi,
E) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,
F) Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.