İmarhaber

Karabük’te Lojman ve Arsa Satışı

Hazineye Ait, Karabük Merkezde Bulunan 2 Adet Arsa ve 1 Adet Kamu Konutu (lojman) Satış İhalesi 28 Haziran 2021 Tarihinde Milli Emlak Tarafından Yapılacak.

Karabük’te Lojman ve Arsa Satışı
Google News
10 Haziran 2021 - 23:05

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye katılacak isteklilerin; tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminatların yatırıldığına dair vezne alındısı veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (s ü r e s i z), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneğini,

Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2021 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir

Tablonun 1. Sırasındaki kamu konutu brüt 103 m2 olup, 2 ve 3. sırasındakiler Belediye ve mücavir ve de planlı alanlar sınırları dışında, İMARSIZDIR.

Tablonun 1. Sırasındaki konut tahsisli olarak DOLU olup, konutta oturanın peşin satışlarda %10 indirimli ya da en fazla on yılda ve yüz yirmi taksitle kadar taksitli öncelikli alım hakkını kullanmak istemediği veya tanınan süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihalede en yüksek bedeli teklif edene tebligat yapılacaktır.

Kamu konutunun satış bedeli Bakanlığımızca protokol düzenlenen yetkili kuruluşlardan kredi temin edilerek ödenebilir. Detaylı bilgi İhaleyi yapan Müdürlüğümüzden öğrenilebilir.

Hazineye ait taşınmaz mal satışlarında ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine ihale bedelinin, ¼ peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde en fazla 8 taksitte ödenebilecektir.

4706 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak ihale bedeli üzerinden satışlarda %1 (yüzde bir) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına ayrıca pay ödenir.

Satışı yapılacak taşınmaz mallara ilişkin bilgileri içeren şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğündeki dosyalarından ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi Telefonları: 0.370.4245169-254-256-205

KARABÜK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NoMah.KöyVasfıAdaParselArsa payıKat ve NosuBedeliTeminat
1Bayır MahallesiKamu Konutu2669486,8025/4864.Kat/A2 Blok-1095.0009.500
2Kale KöyüHam toprak13127.113,12Tam  —-321.00032.100
3Yukarı Kızılcaören Köyü  Ham toprak1384215.324,76Tam                —–462.00046.200
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları