Kepez 7 Katlı İmar Planına Kavuşuyor

Kepez Belediyesi 1/1000 Ölçekli İmar Planını Askıya Çıkardı

01.08.2018 günlü Kepez Belediye Meclisinde görüşülen bu plana göre; Fatih, Göçerler, Çamlıbel ve Esentepe Mahallesi sakinlerine tapularına kavuşacak.  2\B, Vakıf parselleriyle ilgili mülkiyet sorunları çözülerek imara uygun hale getirildi. Çankaya Mahallesi 4 kat olan imar planı; 7 katlı, site tarzı revizyonu yapıldı.
İşte Düzenlemenin Tam Metni

  • Antalya İli, Kepez İlçesi, Barış Mahallesi, 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu

  • Antalya İli, Kepez İlçesi, Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu

  • Antalya İli, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi, 9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhid edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu

  • Antalya İli, Kepez İlçesi, Ünsal Mahallesi, 3624, 10502, 10503, 10504, 10506 adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun
  • Antalya İli, Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi, 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu

  • Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 27696 ada batısında, park, trafo, konut alanı ve mezarlık alanında, Antalya 3.İdare Mahkemesinin E.2016/117 K.2017/903 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun

  • Antalya İli, Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi, Konut Alanı planlı, 10710 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu

  • Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi, 27497 ada 2 parselin 4 kat olan kat adedinin Yençok:7 kat olarak ve Jeolojik – Jeoteknik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez plan notunun eklenerek düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu

  • 25.10.2018-25.11.2018 tarihleri arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü panosunda ilan olunarak askıya çıkarıldı.

Kepez’e Yeni İmar Müjdeleri

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hakkında yorum “Kepez 7 Katlı İmar Planına Kavuşuyor”