İmarhaber

Kırıkkale Dinek Dağındaki İşyerleri Kiralanacak

İhale, 8 Temmuz 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi Yurtkur Cadddesi No: 30 Yahşihan-KIRIKKALE adresinde yapılacak.

Kırıkkale Dinek Dağındaki İşyerleri Kiralanacak
Google News
27 Haziran 2021 - 20:18

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletmesi kiraya verilecek. 

Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan Kıl Çadır kafe, Göl kafe ve Zipline İşletmesi işi 2886 İhale Yönetmeliğinin 45.a. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.    İdareden dokümanı satın almış olmak.
4.1.2.   Geçici Teminat Bedelini Müdürlüğümüz ZİRAAT BANKASI TR 66 0001 0015 8788 2538 2250 02 IBAN hesabına yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
4.1.3.  Tebligatta Kullanılmak Üzere adres beyannamesi
4.1.4.  Nüfus Cüzdan örneği( arkalı önlü)
4.1.5.  İmza Beyannamesi ve imza sirküsü
4.1.6.  Teklif Mektubu
4.2.     Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İstenmemektedir.
5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
6 – [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. ]
7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL [YÜZTÜRKLİRASI] Türk Lirası karşılığı Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Mah. Yurtkur Cad. No:30 Yahşihan /KIRIKKALE  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Mah. Yurtkur Cad. No:30 Yahşihan /KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

1 – İdarenin
a) Adresi: Yenişehir Mah. Yurtkur Cad. No:30 Yahşihan /KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası: 0318 310 01 15-118
c) Elektronik posta adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
2 – İhale konusu kiralama işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:12 ay Süreli 1 Adet Kılçadır kafe 1 adet Göl kafe 1 Adet zipline
  işletmesi ( 24 ay opsiyon )
b) Yapılacağı yer: Dinek dağı Doğa Sporları alanı Balışeyh/KIRIKKALE
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi  
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren (12 AY) dır.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer: Yenişehir Mah. Yurtkur Cad. No:30  Yahşihan /KIRIKKALE
   Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati:08.07.2021 saat 11:00
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları