İmarhaber

Kırklareli Milli Emlak 38 Adet Gayrimenkul Satışı

Mülkiyeti Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne Ait Olan 38 Adet Gayrimenkulün İhalesi 12 Ekim 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Kırklareli Milli Emlak 38 Adet Gayrimenkul Satışı
Google News
29 Eylül 2020 - 1:18

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı kamu konutları ve taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde satış ve kiralama ihalesine, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar aynı Kanun’un 51/g md. uyarınca “Pazarlık Usulü” ile ihaleye çıkarılacaktır.

2- a) Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları “süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir” taşıması gerekmektedir.),

b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Kamu konutlarında öncelikli alım hakkı sahibi dışındaki katılımcılar için, diğer taşınmazlarda ise katılımcıların tamamı için satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

5- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
(5) Aşağıdaki listede 2 nci sırada yer alan kamu konutu niteliğindeki taşınmazın tapu kütüğünde “Mimari proje üzerindeki bağımsız bölüm numarası bağımsız bölüm planı ile 1 numaralı bağımsız bölüm 2 Numaralı bağımsız bölüm olarak düzeltilmiştir.” ve 3 üncü sırada yer alan kamu konutu niteliğindeki taşınmazın tapu kütüğünde “Mimari proje üzerindeki bağımsız bölüm numarası bağımsız bölüm planı ile 2 Numaralı bağımsız bölüm 1 Numaralı bağımsız bölüm olarak düzeltilmiştir.” beyanı bulunmaktadır.

6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

7- Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8- Satışı yapılan kamu konutları ve taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI
S.NoMahallesiAdaParselNiteliğiBlokKatNoBedeliTeminat
1Karakaş28392Mesken1613124215.00021.500
2Karakaş6049Mesken1Zemin1100135.00013.500
3Karakaş6049Mesken1Zemin280110.00011.000
4Karacaibrahim278123Konut1Zemin1124175.00017.500
5Karacaibrahim278123Konut1Zemin2124175.00017.500
6Karacaibrahim278123Konut113124185.00018.500
7Karacaibrahim278123Konut114124185.00018.500
8Karacaibrahim278123Konut125124185.00018.500
9Karacaibrahim278123Konut126124185.00018.500
10Karacaibrahim278123Konut137124185.00018.500
11Karacaibrahim278123Konut138124185.00018.500
12Karacaibrahim278123Konut149124180.00018.000
13Karacaibrahim278123Konut1410124180.00018.000
14Camikebir7835Mesken11781120.00012.000
15Camikebir7835Mesken131181120.00012.000
16Camikebir13045Konut B26125150.00015.000
17Camikebir13045Konut B410125140.00014.000
18Karakaş7293Mesken1418103145.00014.500İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ
S.NoMahAdaParselm2Amacı/YılıİmarYıllık BedelTeminat
19Üsküp –2695
2696
14.500Hayvancılık30 Yılİmarsız1.450435
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
S.NoMah.AdaParselm2m2KiralamaİmarBedelTeminat
20Camikebir85688.00616Dükkan3 Yılİmarlı8.7402.622
21Koyunbaba –3553187.50057.300Şantiye  Yeri2 Yılİmarsız24.6397.392
22Karadere10144135.860.1734Sigorta Acentesi3 Yılİmarsız23.0006.900
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
S.NoMah./KöyAdaParselm2CinsiİmarBedeliTeminat
23Çukurpınar1132463.283Hali Araziİmarsız35.06210.519
24Eriklice –54613.500Tarlaİmarsız114.75034.425
25Geçitağzı121171.185Ham Toprakİmarsız17.7725.332
26Geçitağzı12118229Pırnallıkİmarsız2.862859
27Geçitağzı1221413Ham Toprakİmarsız10.3233.097
28Geçitağzı12511.013Ham Toprakİmarsız22.7946.838
29Geçitağzı1261391Ham Toprakİmarsız4.8911.467
30Geçitağzı12752.550Ham Toprakİmarsız31.8789.564
31Geçitağzı12813552Ham Toprakİmarsız6.9002.070
32Dereköy101130272Ham Toprakİmarsız1.224367
33Dereköy10126685Ham Toprakİmarsız3.3671.010
34Dereköy10129717Ham Toprakİmarsız3.5831.075
35Dereköy101301.361Ham Toprakİmarsız7.3112.193
36Dereköy105232.798Ham Toprakİmarsız23.4847.045
37Dereköy1522570Ham Toprakİmarsız4.2161.265
38Dereköy1533169Arsaİmarsız12.6813.804

Satışı Yapılacak Gayrimenkullerin Listesini İndir

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları