İmarhaber

Lüleburgaz Milli Emlak Arsa Satışı Yapacak

Mülkiyeti Hazineye Ait 2 Adet Tarlanın Satış İhalesi Kırklareli Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğünce 24 Haziran 2021 Tarihinde Yapılacaktır.

Lüleburgaz Milli Emlak Arsa Satışı Yapacak
Google News
08 Mayıs 2021 - 20:45

İhaleye katılan talep sahipleri satış şartnamesi ve eklerinde belirtilen hususları incelemiş ve kabul etmiş sayılır. Teklif sahipleri taşınmazları mevcut hukuki ve filli durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskân, tapu kütüğü bilgileri, takyidat bilgileri vb.) ile görmüş, beğenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşınmazdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinde farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz vb. haklarından feragat etmiş sayılır ve bu hususlar ile ilgili İdareden farklı bir talepte bulunamaz.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanunun 13.cü maddesine istinaden oluşturulan Komisyonca satışı yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İkametgâh İlmühaberi, nüfus cüzdan örneği), ihale gün ve saatinden önce Lüleburgaz Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), özel kişiler adına vekâleten giren kişilerden tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2021 yılı için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Geçici Teminatın Teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektubu ile diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Satış bedeli, süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir.

İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenebilir.4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu devir ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmayacaktır. Türkiye Genelinde detaylı ihale bilgisi www.milliemlak.gov.tr, www.kırklareli.csb.gov.tr web adresinden öğrenilebilir.

Detaylı bilgi için Lüleburgaz Milli Emlak Müdürlüğü irtibat numarası: 0288 417 18 56 Dahili: 1513 – 1514 – 1515

S.NOMAH/KÖYADAPARSELMEVKİm2HissesiVASFIİMAR DURUMBEDELİTEMİNATI
1Eskibedir Köyü1234Kepirler Ortabayır10.536TamBağİmarsız1.060.000212.000
2Eskibedir Köyü1236Kepirler Ortabayır17.020TamBahçeİmarsız1.450.000290.000

Lüleburgaz İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları