İmarhaber

Marmaris Milli Emlak 1 Adet Gemi ve 9 Adet Arsa Satacak

Muğla Marmaris Milli Emlak 1 Adet Hurda Gemi ve 9 Adet Arsanın Satış İhalesini 8-9 Haziran 2021 Tarihinde Gerçekleştirecek.

Marmaris Milli Emlak 1 Adet Gemi ve 9 Adet Arsa Satacak
Google News
17 Mayıs 2021 - 19:39

Aşağıda belirtilen 1 sıra no.lu taşınır malın (hurda gemi) ve 2,3,4,5,6,7,8,9,10 sıra no.lu taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte, Marmaris Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna;

a)- Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
b)- Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,
c)- Geçici teminata ait belge veya banka geçici teminat mektubu (geçici teminat bedeli, gerekli açıklama yazılmak suretiyle yatırılacak, banka geçici teminat mektubu doğrudan Komisyona sunulacak olup süresiz ve limit içi özellikte olacaktır)
d)- Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
e)- Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,
f)- Taşınır mal (hurda gemi) ihalesi için ayrıca Gemi söküm izin belgesi ve gemi söküm yetki belgesini,
vermeleri zorunludur.

Taşınır mal (hurda gemi) satış bedeli, ihalenin kesinleşmesinden sonra verilecek süre içinde peşin tahsil edilecektir. 3065 Sayılı KDV Kanununun 17/ 4-g bendi uyarınca hurda satışları KDV’den istisna tutulduğundan KDV tahsil edilmeyecek olup, bunun dışında hurda geminin satışından doğan diğer vergi, resim ve harçlar ile her türlü masraf alıcıya aittir.

4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan (KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı) müstesnadır, ayrıca, 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

4706 Sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satış bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle de ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde, satış bedelinin ¼’ ü peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya TMK’nun 893.maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

Satışı yapılacak hurda geminin sökümüne dair izinler, nakliye, güvenlik tedbirleri vb. alınması ile bu işlemlere ilişkin her türlü giderler alıcıya aittir.

Posta ile müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare ve Komisyon sorumlu değildir.

İhaleye ilişkin şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat Tel: 0 252 417 83 45

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINIR MAL (HURDA GEMİ)

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

Marmaris İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları