Milli Eğitim Bakanlığından yeni el kitabı: "Akran Öğreticiliği" | 25 Nisan 2024İmar Haber

25 Nisan 2024 - 18:05

Milli Eğitim Bakanlığından yeni el kitabı: “Akran Öğreticiliği”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HAZIRLANAN EL KİTABI SERİSİNİN İKİNCİSİNİ YAYIMLADI. GERİ BİLDİRİM EL KİTABI’NIN ARDINDAN PAYLAŞILAN İKİNCİ KİTAP, “AKRAN ÖĞRETİCİLİĞİ” BAŞLIĞINI TAŞIYOR.

Milli Eğitim Bakanlığından yeni el kitabı: “Akran Öğreticiliği”
Son Güncelleme :

20 Aralık 2020 - 12:40

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/milli-egitim-bakanligindan-yeni-el-kitabi-akran-ogreticiligi/41777/" title="facebook">

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci başarısını artırmak için öğretmenlere yönelik hazırlanan el kitabı serisinin ikincisini yayımladı. Geri Bildirim El Kitabı’nın ardından paylaşılan ikinci kitap “Akran Öğreticiliği” başlığını taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin başarısını artırmak için kullanılabilecek yöntemlere ilişkin öğretmenler için el kitapları hazırlıyor. “Çocukların öğrenme sürecine ayna tutmak için geri bildirim verme yönteminin öğretmenler tarafından nasıl en etkin şekilde kullanılacağı” sorusunun ardından ikinci kitapta “Akran öğreticiliği, öğretmen rehberliğinde planlı ve yapılandırılmış bir şekilde uygulandığında nasıl etkili bir öğretim stratejisine dönüşür” sorusu yanıt buluyor.

Teorik bilginin yanı sıra öğretim stratejisi hakkında bilgiler de bulunuyor

Sınıf içi ve dışında günlük hayatın doğal bir getirisi olarak gerçekleşen akran öğreticiliğine ilişkin yapılandırılmış pek çok model bulunuyor. El kitabında, bir öğrencinin diğer bir öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmasıyla gerçekleşen akran öğreticiliğinin öğrencilerin sadece akademik başarısının artmasında değil, özgüven, sorumluluk, zaman yönetimi gibi birtakım tutum ve becerilerin gelişmesine de katkı sağladığı, arkadaşlık temelli bir öğrenme ortamı oluşturulduğu anlatılıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra akran öğreticiliğinin bir öğretim stratejisi olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin birtakım öneriler de yer alıyor.

“Biz öğretmenler gibi çocuklarımız da öğretirken daha çok öğreniyor”

Öğretmek ve öğrenmenin birbirinden bağımsız süreçler olmadığının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz öğretmenler gibi çocuklarımız da öğretirken daha çok öğreniyor. Her çocuğun başarılı olduğu alan, yetenekleri farklıdır. Birine ‘haydi, bu en iyi yaptığını arkadaşına sen öğret’ dediğinizde çok güzel bir öğretmen olur. Öğretenin sorumluluk duygusu, özgüveni gelişir ve öğrenen, eğlenerek daha kalıcı öğrenir. Bu yönteme ilişkin yapılmış pek çok uluslararası çalışmayı derleyerek ‘neden ve nasıl akran öğreticiliği’ sorularına yanıt vermeye çalıştık. Meslektaşlarıma ve çocuklarıma katkı sunmasını diliyorum” dedi.

Akran Öğreticiliği El Kitabı’na http://cdn.eba.gov.tr/kitap/akran adresinden e-kitap olarak ulaşılabiliyor.