İmarhaber

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 Adet Deniz Aracını Satışa Çıkardı

Milli Emlak dan Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce 86 Adet Deniz Aracının Satışa Çıkarıldı

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 Adet Deniz Aracını Satışa Çıkardı
Google News
29 Ekim 2021 - 22:40

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracının satışı için 25 Kasım 2021 tarihinde ihale düzenleyecek. 

Sürat teknesi, motor, filika, jet ski, katamaran, sandal, ahşap tekne cinsi deniz araçlarının satışına ilişkin ihale Bodrum Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda 22-23-24 ve 25 Kasım 2021 tarihlerinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacak. 

Satış yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

Aşağıda nitelikleri ve muhafaza edildikleri yerleri belirtilen taşınırların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile  yapılacaktır.

İhaleler,  aşağıda belirtilen gün ve saatlerde İMEAK DENİZ TİCARET ODASI BODRUM ŞUBESİ (BODRUM DENİZ TİCARET ODASI) toplantı salonunda, (Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:32 Bodrum/MUĞLA),  toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile faaliyet belgesini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona  verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

Yapılacak  ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınırların bedelinin yapılacak tebliğata müteakip 15 gün içerisinde peşin olarak ödenerek teslim alınması gerekmektedir. Taşınır satışlarında ayrıca yeddieminde bulunan kıçtan takma tekne motorları için satış bedelinin %25’i, diğer taşınırlar için satış bedelinin %35’i tutarında otopark ücreti, satış bedeli üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli ve KDV alıcı tarafından karşılanacak olup teslim ve teslim sonrası işlemlere yönelik tüm işlemler alıcısı tarafından yapılacak, giderler alıcısınca karşılanacaktır.Taşınırlar ihale saatinden önce muhafaza edildikleri yerde görülebilir. Taşınırlar ihale tarihindeki haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu değildir.

Satış yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir. (Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25)

BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
 

TaşınırDepoCinsiTekneMotor(hp)DurumuBoyEnSatışTeminatDEPO
42-01.0005-02252Sürat teknesiJohnson V4140Tamir ile çalışır7,302,0020.000,006.000,00Yalıkavak
42-01.0005-03260Sürat teknesiPala 1Yamaha V490Tamir ile çalışır4,701,9012.000,003.600,00Yalıkavak
42-01.0005-04263Sürat teknesiLittle BoyMariner60Tamir ile çalışır4,701,8010.000,003.000,00Yalıkavak
42-01.0005-05280Sürat teknesiYamaha V4115Tamir ile çalışır5,402,1512.000,003.600,00Yalıkavak
42-01.0005-06273Sürat teknesiJohnson115Tamir ile çalışır4,752,009.000,002.700,00Yalıkavak
42-01.0005-07274Sürat teknesiYamahabelirsizTamir ile çalışır5,201,8010.000,003.000,00Yalıkavak
42-01.0005-08269Sürat teknesiMercury25Tamir ile çalışır5,302,0011.000,003.300,00Yalıkavak
42-01.0005-10276Sürat teknesiGülnaz-2Mercury60Tamir ile çalışır5,001,959.000,002.700,00Yalıkavak
42-01.0005-13270Sürat teknesiYamaha V4130Tamir ile çalışır5,602,2012.000,003.600,00Yalıkavak
42-01.0005-14265Sürat teknesiYamaha V4115Tamir ile çalışır4,802,1014.000,004.200,00Yalıkavak
42-01.0006Kıçtan takma motorParsun30Tamir ile çalışır4.000,001.200,00Milli Emlak Md Depo
42-01.0007250Sürat teknesiEfe 1Mercury150Tamir ile çalışır6,102,3025.000,007.500,00Yalıkavak
42-01.0008202Sürat teknesiSiesta BeachMercury150Tamir ile çalışır7,602,2040.000,0012.000,00Yalıkavak
42-442102Sürat teknesiYamaha V4115Tamir ile çalışır7,302,0515.000,004.500,00Yalıkavak
42-45983FilikaRaymarinTamir ile çalışır6,532,199.000,002.700,00Yalıkavak
42-480277Sürat teknesiTamir gerekiyor4,001,802.500,00750Yalıkavak
42-498315Kıçtan takma motorYamabisi30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-554-10137FilikaMarkasızbelirsizTamir ile çalışır9,603,5511.000,003.300,00Yalıkavak
42-554-14Ahşap tekneİkinci Bahar 2MarkasızbelirsizTamir ile çalışır9,403,2010.000,003.000,00Gündoğan Blk. Bar.
42-675143Kıçtan takma motorParsun9,9Tamir ile çalışır3.000,00900Yalıkavak
42-763234Sürat teknesiMr ActionMarkasızbelirsizTamir ile çalışır8,802,4040.000,0012.000,00Yalıkavak
42-782392Sürat teknesiJohnson175Tamir ile çalışır6,102,508.000,002.400,00Yalıkavak
42-797258Sürat teknesiMercury80Tamir ile çalışır4,901,7550.000,0015.000,00Yalıkavak
42-803261Sürat teknesiPaşa 1Mercury50Tamir ile çalışır4,331,7012.000,003.600,00Yalıkavak
42-811Kıçtan takma motorVotan30Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Milli Emlak Md Depo
42-814283Sürat teknesiCizdarYamaha90Tamir ile çalışır4,802,0015.000,004.500,00Yalıkavak
42-834257Jet skiKawasakibelirsizTamir ile çalışır1,057.000,002.100,00Yalıkavak
42-844295Sürat teknesiÇöteliYamaha60Tamir ile çalışır7,102,2517.000,005.100,00Yalıkavak
42-84691BalıkçıFaralyalı 1Markasız28Tamir ile çalışır11,003,006.000,001.800,00Yalıkavak
42-848233Sürat teknesiJohnson V4belirsizTamir ile çalışır7,302,2514.000,004.200,00Yalıkavak
42-849297Jet skiYamahabelirsizTamir ile çalışır3,201,2015.000,004.500,00Yalıkavak
42-861305Sürat teknesibelirsizbelirsizTamir ile çalışır4,001,7015.000,004.500,00Yalıkavak
42-862306Sürat teknesiMercury225Tamir ile çalışır7,702,5015.000,004.500,00Yalıkavak
42-884320SandalS GalaMarkasızbelirsizTamir ile çalışır4,701,807.000,002.100,00Yalıkavak
42-886397Sürat teknesiSuzukiTamir ile çalışır7,302,4018.000,005.400,00Yalıkavak
42-887402SandalJohnson25Tamir ile çalışır4,201,7012.000,003.600,00Yalıkavak
42-888323Kıçtan takma motorHidea30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-897322Kıçtan takma motorParsun30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-918375Kıçtan takma motorParsun30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-920409Sürat teknesiYamaha60Tamir ile çalışır4,471,609.000,002.700,00Yalıkavak
42-925393Kıçtan takma motorMarkasız1Tamir ile çalışır500150Yalıkavak
42-932389Kıçtan takma motorSuzuki25Tamir ile çalışır7.000,002.100,00Yalıkavak
42-941431Sürat teknesiMercurybelirsizTamir ile çalışır5,302,1520.000,006.000,00Yalıkavak
42-942413Kıçtan takma motorSail20Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-945414Sürat teknesiJohnson25Tamir ile çalışır4,951,659.000,002.700,00Yalıkavak
42-946347Sürat teknesiSelinEvinrudebelirsizTamir ile çalışır5,501,7515.000,004.500,00Yalıkavak
42-953348Sürat teknesiYamahabelirsizTamir ile çalışır2,301,202.000,00600Yalıkavak
42-958400Kıçtan takma motorParsun30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-960403Kıçtan takma motorYamaha40Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Yalıkavak
42-962379Kıçtan takma motorMercury9,9Tamir ile çalışır3.000,00900Yalıkavak
42-963371Kıçtan takma motorParsun30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-966384Katamaran tipYamaha30Tamir ile çalışır3,141,459.000,002.700,00Yalıkavak
42-968373Kıçtan takma motorJohnson25Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Yalıkavak
42-980434Kıçtan takma motorSea Tec30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-983360Kıçtan takma motorHaibo1Tamir ile çalışır500150Yalıkavak
42-984435Kıçtan takma motorParsun20Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-988417Kıçtan takma motorZongshen30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-992418Kıçtan takma motorParsun30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-994442Kıçtan takma motorParsun20Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Yalıkavak
42-995436Kıçtan takma motorParsun20Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-1015443Sürat teknesiBaran 001Suzuki200Tamir ile çalışır6,202,2030.000,009.000,00Yalıkavak
42-1034299Sürat teknesiTanemEvinrude50Tamir ile çalışır6,002,0025.000,007.500,00Yalıkavak
42-1036444Kıçtan takma motorParsun20Tamir ile çalışır4.000,001.200,00Yalıkavak
42-1042456Kıçtan takma motorParsun30Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Yalıkavak
42-1043493Kıçtan takma motorYamaha15Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Yalıkavak
42-1044453Sürat teknesiHighfieldYamahabelirsizTamir ile çalışır3,901,5012.000,003.600,00Yalıkavak
42-1045455Kıçtan takma motorParsun20Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Yalıkavak
42-1048451Kıçtan takma motorJohnson25Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Yalıkavak
42-1050461Kıçtan takma motorEvinrude30Tamir ile çalışır4.000,001.200,00Yalıkavak
42-1062467Kıçtan takma motorMariner30Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-1064281Sürat teknesiMercury40-60Tamir ile çalışır5,301,8510.000,003.000,00Yalıkavak
42-1066410Sürat teknesiYamaha90Tamir ile çalışır4,201,7015.000,004.500,00Yalıkavak
42-1067472Kıçtan takma motorMercury9,9Tamir ile çalışır3.000,00900Yalıkavak
42-1068463Kıçtan takma motorbelirsiz30Tamir ile çalışır5.000,001.500,00Yalıkavak
42-1070426Sürat teknesiMercury30Tamir ile çalışır3,901,9020.000,006.000,00Yalıkavak
42-1137478Kıçtan takma motorYamaha55Tamir ile çalışır6.000,001.800,00Yalıkavak
42-1151480Sürat teknesiHonda90Tamir ile çalışır4,502,1055.000,0016.500,00Yalıkavak
42-1157228Sürat teknesiSelinaMariner115Tamir ile çalışır7,402,1036.000,0010.800,00Yalıkavak
42-1164489Sürat teknesiMotorsuzTamir ile çalışır3,001,757.000,002.100,00Yalıkavak
42-1165307Sürat teknesiJohnson135Tamir ile çalışır4,301,8013.000,003.900,00Yalıkavak
42-1171491Sürat teknesiYamaha40Tamir ile çalışır3,801,8511.000,003.300,00Yalıkavak
42-1176370Sürat teknesibelirsizbelirsizTamir ile çalışır4,851,7511.000,003.300,00Yalıkavak
42-1177487Sürat teknesibelirsizbelirsizTamir ile çalışır4,001,806.000,001.800,00Yalıkavak
42-1195231Sürat teknesiEvinrude V4110Tamir ile çalışır5,602,3018.000,005.400,00Yalıkavak
42-1205271SandalKarabalıkSuzuki85Tamir ile çalışır6,002,2017.000,005.100,00Yalıkavak
42-120812Sürat teknesiNisabelirsizbelirsizTamir ile çalışır8,402,3025.000,007.500,00Yalıkavak
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu