İmarhaber

Milli Emlak Erbaa’da Arsa Satışı ve Kiralaması Yapacak

Tokat, Erbaa Milli Emlak Tarafından 28 Adet Arsanın Satışı, 2 Adet Arsanın Kiralaması ve 1 Adet Kamyonetin Satışı 22-24 Haziran 2021 Tarihinde Yapılacak.

Milli Emlak Erbaa’da Arsa Satışı ve Kiralaması Yapacak
Google News
30 Mayıs 2021 - 14:51

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ve taşınırın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 incii maddesine göre açık teklif usulü Aşağıda yazılı tarih ve saatlerde Tokat İli Erbaa İlçesi, İsmet paşa Mahallesi İstasyon Caddesi, Erbaa Hükümet Konağı 1. Katta bulunan Erbaa Kaymakamlığı Büyük Toplantı Salonunda (Ana giriş kapısı karşısında bulunan) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ve taşınıra ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.

Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Kiralama sözleşmesi işlemleri sırasında düzenlene belgeler için vergi (Damga vergisi ve Karar pulu ) istekliler tarafından karşılanacaktır.

İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
d) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir.

İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

Taşınır malların satışından doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcısına ait olacaktır. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satış bedeli üzerinden kanuni nispetinde KDV alınacak olup, bu araçlarda ödenmemiş fenni muayene ücretleri alıcıya ait olacaktır.

Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İrtibat: 0356 715 17 42 Dahili: (15-16-17) Ayrıca doğrudan hat: 0 356 715 36 34

Görselleri Tıklayarak Büyük Halini İnceleyebilirsiniz!

Erbaa İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları