İmarhaber

Milli Emlak Mersin’de Satılık ve Kiralık İmarlı Arsa İhaleleri Yapacak

Mersin Mut Milli Emlak Şefliğince Mülkiyeti Hazineye Ait 4 Adet Tarlanın Kiralama İhalesi ve 11 Adet İmarlı Arsanın Satış İhalesi 28 Eylül 2021 Tarihinde Yapılacak.

Milli Emlak Mersin’de Satılık ve Kiralık İmarlı Arsa İhaleleri Yapacak
Google News
13 Eylül 2021 - 22:45

Aşağıda tapu bilgileri yazılı hazineye ait ilk  4 adet taşınmaz malın kiralama, sonraki 11 adet taşınmaz malın ise satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince ‘’AÇIK TEKLİF USULÜ’’ ile yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Mut Milli Emlak Şefliği Makam Odasında (Doğancı Mah. Atatürk Blv. Hükümet Konağı 3. Kat 33600 Mut/MERSİN)  teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale saatine kadar;

Geçici teminatı Mut Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdıklarına dair belgeyi ihale saatinden önce ibraz etmeleri gerekmektedir.  (Geçici Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 1) Tedavüldeki Türk Parası 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları ( teyit yazısı ile birlikte)

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)

Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri.

Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgâh belgesini, geçici teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Mut Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

Hazine Taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış bedellerinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte taksitlendirme yapılabilecektir.

Taşınmaz mal kiralamalarında ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Ancak, tarım arazilerinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.   

Herhangi bir ihalenin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatte devam edilir.  

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

Ayrıca isteklilerin ihale salonu ile idare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

SIRAMAHALLEMEVKİİTAŞINMAZADAPARSELCİNSİ(m²)DURUMUHİSSESİKİRA (YILLIK)TEMİNAT
1-BARABANLIKöyiçi330801161231411Arsa3.344,28İmarsızTam10.6241.062,40
2-KADIKÖYEskiköy3308011830116710Tarla4.164,53İmarsız  Tam1.065106,50
3-DEVECİKızıldağ330801002821794Ham Toprak2.448,61İmarsız  Tam1.105110,50
4-DEVECİKızıldağ330801002811792Ham Toprak27.263İmarsız  Tam12.2701.227
SIRAMAHALLEMEVKİİTAŞINMAZADAPARSELCİNSİ(m²)İMARHİSSESİBEDELİTEMİNAT
1-DEVECİKızıldağ330801167089396Arsa427,51İmarlı  Tam106.90010.690
2-DEVECİKızıldağ330801167039395Arsa369,21İmarlı  Tam92.3509.235
3-DEVECİKızıldağ330801167049394Arsa428,69İmarlı  Tam107.20010.720
4-DEVECİKızıldağ330801187069402Arsa489,99İmarlı  Tam122.50012.250
5-DEVECİKızıldağ330801187079403Arsa494,68İmarlı  Tam122.70012.270
6-DEVECİKızıldağ330801187089404Arsa617,48İmarlı  Tam154.40015.440
7-DEVECİKızıldağ330801187099405Arsa498,08İmarlı  Tam124.55012.455
8-DEVECİKızıldağ330801187119407Arsa490,68İmarlı  Tam121.70012.170
9-DEVECİKızıldağ330801187129408Arsa467,80İmarlı  Tam115.10011.510.00
10-DEVECİKızıldağ330801187139409Arsa585,81İmarlı  Tam144.20014.420
11-DEVECİKızıldağ3308011871494010Arsa455,83İmarlı  Tam113.10011.310

Mut İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları