İmarhaber

Milli Emlak Ankara Pursaklar’da Konut Arazileri Satacak

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden
Satılacak Olan Taşınmazlar

Milli Emlak Ankara Pursaklar’da Konut Arazileri Satacak
Google News
05 Haziran 2021 - 11:44

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Seymen Emlak Müdürlüğü’nce kurulacak komisyon huzurunda; satılacak ve kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda.

İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi geçmesi halinde, 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İletişim: (TEL: 0312 417 71 71)

Seymen Emlak Müdürlüğü’nce kurulacak komisyon huzurunda; satılacak ve kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu


S.No – Dosya No – İlçesi – Mahallesi – Ada – Parsel – (m²) Hazine Hissesi – İmar Durumu – Bedeli – Teminatı -İhale Saati – Tarihi

1 – 06250101370 – Pursaklar – Saray Mahallesi – 98331 Ada – 7 Parsel – 4.800m² – Tam Hisse – Gelişme Konut Alanı 3.360.000TL – 672.000TL -(14:00 – 17.06.2021)

2 – 06250101385 – Pursaklar – Saray Mahallesi – 98345 Ada -4 Parsel -8.619,57m² – Tam Hisse – Gelişme Konut Alanı 5.650.000TL – 1.130.000TL – (14:10 – 7.06.2021)

3 – 06250101485 Pursaklar Saray Mahallesi – 98417 Ada – 1 Parsel – 9.729,52m² – Tam Hisse – Konut Alanı 5.360.000TL – 1.072.000TL – (14:20 – 17.06.2021)

Pursaklar İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları