İmarhaber

Milli Emlak Samsun’da 21 Adet Arsa Satacak

Samsun Bafra’da 21 adet arsa 25 Mayıs tarihinde ihaleyle satılacaktır.

Milli Emlak Samsun’da 21 Adet Arsa Satacak
Google News
12 Mayıs 2021 - 0:08

Samsun Bafra’da 21 adet arsa 25.05.2021 tarihinde ihaleyle satılacaktır.

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Bafra Hükümet Konağı binasında  Bafra Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonca Kaymakamlık Toplantı Odasında yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,

c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,

d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,

e)  Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,

f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,

Yukarıda belirtilen belgeleri İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

 • Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
 • İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bafra Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
 • Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
 • Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklarıdır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
 • Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
 • Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
 • Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 • İhalelere ilişkin bilgiler Bafra Hükümet Konağı Binası 1. katta hizmet vermekte olan Bafra Milli Emlak Müdürlüğünde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Web sitesinde ve www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.                                 
 • İrtibat Tel: 0 (362) 543108925

İLAN BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

S.NOMAHALLEADAPARSELm2HİSSESİİMAR DURUMUBEDELİTEMİNAT
1BAHÇELER13915272,70TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       90.00018.000
2BAHÇELER13916272,16TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       89.85017.970
3BAHÇELER13917271,62TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       89.65017.930
4BAHÇELER13918331,62TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       109.45021.890
5BAHÇELER13919326,27TAMİkiz Nizam                               5 Kat Konut Alan       114.20022.840
6BAHÇELER139110271,64TAMİkiz Nizam                               5 Kat Konut Alan       95.10019.020
7BAHÇELER139111272,18TAMİkiz Nizam                               5 Kat Konut Alan       95.30019.060
8BAHÇELER139112272,72TAMİkiz Nizam                               5 Kat Konut Alan       95.45219.090
9BAHÇELER13791333,12TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       109.95021.990
10BAHÇELER13792304,46TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       100.50020.100
11BAHÇELER137916325,73TAMİkiz Nizam                               5 Kat Konut Alan       114.05022.810
12BAHÇELER13178212,15TAMİkiz Nizam                               3 Kat Konut Alan       70.05014.010
13BAHÇELER13179205,30TAMİkiz Nizam                               3 Kat Konut Alan       67.75013.550
14BAHÇELER13094218,04TAMİkiz Nizam                               5 Kat Konut Alan       82.90016.580
15ALPARSLAN15552257,89TAMİkiz Nizam                               5 Kat Konut Alan       139.30027.860
16ALPARSLAN15543321,48TAMİkiz Nizam                               3 Kat Konut Alan       160.75032.150
17ALPARSLAN15544344,78TAMİkiz Nizam                               3 Kat Konut Alan       172.40034.480
18ALPARSLAN155411228,58TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       121.15024.230
19ALPARSLAN155412228,70TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       121.25024.250
20ALPARSLAN155413345,07TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       182.90036.580
21ALPARSLAN155414337,43TAMİkiz Nizam                               4 Kat Konut Alan       178.85035.770
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları