İmarhaber

Muğla Büyükşehir Belediyesi 111 İşyerini Kiraya Veriyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 111 adet işyeri kiraya verilecektir

Muğla Büyükşehir Belediyesi 111 İşyerini Kiraya Veriyor
Google News
10 Temmuz 2021 - 21:40

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 111 adet taşınmaz kiraya verilecek. 

İşyeri, market, büfe, bilet satış yeri, restoran, terzi, berber vb. nitelikteki işyerleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan çok amaçlı salonda toplanacak ihale komisyonu huzurunda 29 Temmuz 2021 tarihinde açık teklif usulü ile kiralanacak. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi ise saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 111 adet taşınmaz; Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanmak üzere 29.07.2021 tarihinde ihale edilecektir. İlanda yer alan Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, 1 Nolu Belediye Hizmet Binası, Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 27.07.2021 Salı günü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Kiralananın yıllık kira bedelleri aylık olarak 12 eşit taksitte ödenecektir.

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 • Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
 • Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
 • Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,
 • Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.
 • Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
 • Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
 • Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 • İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,
 • İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,
 • Bilet Satış Yeri başvurusu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

 • Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
 • İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

 • İlan Sahibi: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01409341
 • Şehir: MUĞLA
 • İlçe: Menteşe
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi:29.07.2021 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru AdresiOrhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salonu
S.N.İLÇEMAHALLEMEVKİADAPARSELNİTELİKALAN
(m²)
BAĞ. BÖL. NOKAPI NOKİRA SÜRESİ (Yıl)YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺)GEÇİCİ TEMİNAT BEDEL(₺)
1BodrumGündoğanYalı511194Tuvalet20,0031.300,00+KDV117,00
2BodrumTorbaTorba15360Tuvalet81,00233370.000,00+KDV33.300,00
3BodrumTürkkuyusu –11434Taksi Durağı12,0047/12338.500,00+KDV3.465,00
4DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Büfe11,73253.800,00+KDV570,00
5DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri11,65355.400,00+KDV810,00
6DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri11,46455.400,00+KDV810,00
7DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,36555.400,00+KDV810,00
8DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,32755.400,00+KDV810,00
9DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Bilet Satış Yeri12,01852.400,00+KDV360,00
10DalamanTaşlıburunMilcivarı15110Santral Odası12,003153.600,00+KDV540,00
11DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri5,752511.000,00+KDV1.650,00
12DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri5,753511.000,00+KDV1.650,00
13DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri4,005510.000,00+KDV1.500,00
14DatçaİskeleKavakyanı2899Bilet Satış Yeri8,766513.500,00+KDV2.025,00
15DatçaİskeleKavakyanı2899Kafeterya14,063-G58.300,00+KDV1.245,00
16FethiyeEldirekKöyiçi1409Kahvehane67,5033.800,00+KDV342,00
17FethiyeGöcekİskele4161Tuvalet84,005-61013.500,00+KDV4.050,00
18FethiyeKaraçulhaToptancı HaliLokanta54,001-f520.000,00+KDV3.000,00
19FethiyeKaraçulhaToptancı HaliLokanta54,002-f519.000,00+KDV2.850,00
20FethiyeKaraçulhaToptancı HaliZirai İlaç Satış Yeri54,005-f517.500,00+KDV2.625,00
21FethiyeKaraçulhaToptancı HaliLokanta54,006-f517.500,00+KDV2.625,00
22FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri54,008-f517.000,002.550,00
23FethiyeKaraçulhaToptancı HaliMarket54,0011-f516.000,00+KDV2.400,00
24FethiyeKaraçulhaToptancı HaliMarket54,0012-f514.500,00+KDV2.175,00
25FethiyeKaraçulhaToptancı HaliMarket54,0013-f514.000,00+KDV2.100,00
26FethiyeKaraçulhaToptancı HaliMarket54,0014-f514.000,00+KDV2.100,00
27FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri54,0016-f510.500,001.575,00
28FethiyeKaraçulhaToptancı HaliKafeterya54,0017-f59.900,00+KDV1.485,00
29FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri54,0018-f55.600,00840,00
30FethiyeKaraçulhaToptancı HaliFırın54,0019-f511.500,00+KDV1.725,00
31FethiyeKaraçulhaToptancı HaliFırın54,0020-f511.500,00+KDV1.725,00
32FethiyeKaraçulhaToptancı HaliCep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri28,002-g54.700,00+KDV705,00
33FethiyeKaraçulhaToptancı HaliTüp Satış Yeri28,003-g54.700,00+KDV705,00
34FethiyeKaraçulhaToptancı HaliBerber28,005-g56.200,00+KDV930,00
35FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri28,007-g54.400,00660,00
36FethiyeKaraçulhaToptancı HaliCep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri28,0013-g511.000,00+KDV1.650,00
37FethiyeKaraçulhaToptancı HaliBerber28,0014-g511.500,00+KDV1.725,00
38FethiyeKaraçulhaToptancı HaliBerber28,0015-g512.500,00+KDV1.875,00
39FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri28,0017-g514.000,002.100,00
40FethiyeKaraçulhaToptancı HaliNakliye ve Ambar İşletmeciliği Bürosu60,001-h517.000,00+KDV2.550,00
41FethiyeKaraçulhaToptancı HaliNakliye ve Ambar İşletmeciliği Bürosu60,005-h517.000,00+KDV2.550,00
42FethiyeKaraçulhaToptancı HaliZirai İlaç Satış Yeri60,006-h517.000,00+KDV2.550,00
43FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri60,007-h519.000,002.850,00
44FethiyeKaraçulhaToptancı HaliAmbalaj Malzemeleri Satış Yeri60,008-h517.000,00+KDV2.550,00
45FethiyeKaraçulhaToptancı HaliPastane60,009-h517.000,00+KDV2.550,00
46FethiyeKaraçulhaToptancı HaliZirai İlaç Satış Yeri60,0011-h520.000,00+KDV3.000,00
47FethiyeKaraçulhaToptancı HaliKantar ve Yeri100,001-O532.000,00+KDV4.800,00
48FethiyeKesikkapı10075Tuvalet86,0032.900,00+KDV261,00
49KöyceğizToparlarKöy İçi15971Santral Odası24,0032.800,00+KDV252,00
50KöyceğizToparlarKöy İçi15971Kahvehane113,8018-C38.500,00+KDV765,00
51KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Büfe63,001523.500,00+KDV3.525,00
52KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Bilet Satış Yeri10,20359.700,00+KDV1.455,00
53KöyceğizUlucamiFethiye Şosesi1022Bilet Satış Yeri10,20659.800,00+KDV1.470,00
54MarmarisArmutalanBakacak202Büfe ve Çay BahçesiKapalı Alan:48,00
Açık Alanı:100,00
360.000,00+KDV5.400,00
55MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri39,0517/T-U551.000,00+KDV7.650,00
56MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri17,5417/S526.000,00+KDV3.900,00
57MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri17,6717/R523.500,00+KDV3.525,00
58MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri34,4117/N-O545.000,00+KDV6.750,00
59MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri35,6717/L-M546.000,00+KDV6.900,00
60MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri18,9917/K525.000,00+KDV3.750,00
61MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri18,9217/I525.000,00+KDV3.750,00
62MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri17,0817/D522.500,00+KDV3.375,00
63MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri34,4917/A-B545.000,00+KDV6.750,00
64MarmarisTepeOtobüs TerminaliBerber14,0917/6512.500,00+KDV1.875,00
65MarmarisTepeOtobüs TerminaliTuvalet71,5017/85172.000,00+KDV25.800,00
66MarmarisTepeOtobüs TerminaliTaksi Durağı6,2517/9515.000,00+KDV2.250,00
67MarmarisTepeOtobüs TerminaliŞoför Bekleme Kabini9,7017/1155.100,00+KDV765,00
68MarmarisTepeOtobüs TerminaliŞoför Bekleme Kabini15,2017/1257.900,00+KDV1.185,00
69MenteşeEmibeyazıtMuğla 2000 Derneği ParkıBüfe ve Çay BahçesiKapalı Alan:84,00
Açık Alanı:250,00
303290.000,00+KDV26.100,00
70MenteşeEmirbeyazıtSaatli Kule Kurşunlu Cad.37046Restoran-Kafeterya177,2013180.000,00+KDV16.200,00
71MenteşeEmirbeyazıtSaatli Kule Kurşunlu Cad.37046Restoran-Kafeterya75,002380.000,00+KDV7.200,00
72MenteşeMuslihittinDirgeme Yolu432271LokantaKapalı Alan:94,75
Teras Alanı:24,50
Depo: 7,07
1542.000,00+KDV6.300,00
73MenteşeOrhaniye –1026333Halı Saha-Soyunma Odaları ve Kafeterya2.200,00343.000,00+KDV3.870,00
74MenteşeOrhaniyeKurupınar11161Büfe-Kafeterya29,54312.500,00+KDV1.125,00
75MenteşeOrhaniye –10276Atölye860,0023180.000,00+KDV16.200,00
76MenteşeOrhaniye –10276Kafeterya395,006360.000,00+KDV5.400,00
77MenteşeOrhaniye –10276Spor SalonuKapalı Alan:758,00
Açık Alan:291,00
233216.000,00+KDV19.440,00
78MilasBahçeburun –1193Kahvehane80,0036.900,00+KDV621,00
79Milas BurgazKule386Bilet Satış Yeri12,1611524.000,00+KDV3.600,00
80Milas BurgazKule386Bilet Satış Yeri15,6013525.000,00+KDV3.750,00
81Milas BurgazKule386Market26,1522518.000,00+KDV2.700,00
82Milas BurgazKule386Market14,1824514.000,00+KDV2.100,00
83Milas BurgazKule386Pide Salonu65,3025535.500,00+KDV5.325,00
84Milas BurgazKule386Lokanta12,6226520.500,00+KDV3.075,00
85Milas BurgazKule386Lokanta16,3027524.000,00+KDV3.600,00
86Milas BurgazKule386Tuvalet18,00C5118.000,00+KDV17.700,00
87MilasİkiztaşKöyiçi1095İşyeri60,003600,0054,00
88OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri25,751314.500,001.305,00
89OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Berber6,58635.000,00+KDV450,00
90OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Hırdavatçı26,186312.500,00+KDV1.125,00
91OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Bilet Satış Yeri18,557316.500,00+KDV1.485,00
92OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Büfe68,3612342.000,00+KDV3.780,00
93OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri28,6016314.000,001.260,00
94OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Market30,4418314.000,00+KDV1.260,00
95OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Sigorta Acentesi46,8920/1312.500,00+KDV1.125,00
96OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18BüfeKapalı Alan:35,60
Açık Alanı:28,00
24325.000,00+KDV2.250,00
97OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Berber19,6588316.500,00+KDV1.485,00
98OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri17,1390326.500,00+KDV2.385,00
99OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Büfe22,7694330.000,00+KDV2.700,00
100OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18İşyeri20,7496325.000,002.250,00
101OrtacaMerkezKöyiçi3217,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Zirai İlaç Satış Yeri26,4998330.000,00+KDV2.700,00
102SeydikemerEşen1672Kırtasiye29,501-B33.900,00+KDV351,00
103SeydikemerEşen1672Terzi21,001-C33.900,00+KDV351,00
104SeydikemerKumluovaHarıkağzı21611İşyeri51,3537.300,00657,00
105SeydikemerSekiAkpınar1395İşyeri50,001734.200,00378,00
106SeydikemerSekiAkpınar1395İşyeri50,001934.200,00378,00
107UlaGökovaKozlukuyu3290Kahvehane51,15318.000,00+KDV1.620,00
108YatağanBencikKarakulluk17111Halı Saha
2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WC
Halı Saha:
1,415,00
2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WC:106,60
31.500,00+KDV135,00
109YatağanŞahinlerKöyiçi522İşyeri38,0031.200,00108,00
110YatağanBozüyükKöyiçi1197Kafeterya3.314,16575.000,00+KDV11.250,00
111YatağanEskihisarKöyiçi2877Yöresel El Ürünleri
 İmalat ve Satış Yeri
35,0034.500,00+KDV405,00
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları