İmarhaber

Muğla Büyükşehir Belediyesi 111 İşyerini Kiraya Veriyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 111 adet işyeri kiraya verilecektir

Muğla Büyükşehir Belediyesi 111 İşyerini Kiraya Veriyor
Google News
10 Temmuz 2021 - 21:40

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 111 adet taşınmaz kiraya verilecek. 

İşyeri, market, büfe, bilet satış yeri, restoran, terzi, berber vb. nitelikteki işyerleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan çok amaçlı salonda toplanacak ihale komisyonu huzurunda 29 Temmuz 2021 tarihinde açık teklif usulü ile kiralanacak. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi ise saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 111 adet taşınmaz; Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salon’da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanmak üzere 29.07.2021 tarihinde ihale edilecektir. İlanda yer alan Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, 1 Nolu Belediye Hizmet Binası, Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), Menteşe, Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 27.07.2021 Salı günü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Kiralananın yıllık kira bedelleri aylık olarak 12 eşit taksitte ödenecektir.

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 • Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
 • Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
 • Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,
 • Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.
 • Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
 • Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
 • Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 • İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,
 • İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,
 • Bilet Satış Yeri başvurusu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

 • Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
 • İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

 • İlan Sahibi: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01409341
 • Şehir: MUĞLA
 • İlçe: Menteşe
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi:29.07.2021 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru AdresiOrhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan ‘Çok Amaçlı Salonu
S.N.İLÇEMAHALLEMEVKİNİTELİK(m²)NOKAPI NOKİRA SÜRESİ (Yıl)YILLIK BEDELTEMİNAT
1BodrumGündoğanYalıTuvalet20,0031.300,00+KDV117,00
2BodrumTorbaTorbaTuvalet81,00233370.000,00+KDV33.300,00
3BodrumTürkkuyusu –Taksi Durağı12,0047/12338.500,00+KDV3.465,00
4DalamanTaşlıburunMilcivarıBüfe11,73253.800,00+KDV570,00
5DalamanTaşlıburunMilcivarıBilet Satış Yeri11,65355.400,00+KDV810,00
6DalamanTaşlıburunMilcivarıBilet Satış Yeri11,46455.400,00+KDV810,00
7DalamanTaşlıburunMilcivarıBilet Satış Yeri12,36555.400,00+KDV810,00
8DalamanTaşlıburunMilcivarıBilet Satış Yeri12,32755.400,00+KDV810,00
9DalamanTaşlıburunMilcivarıBilet Satış Yeri12,01852.400,00+KDV360,00
10DalamanTaşlıburunMilcivarıSantral Odası12,003153.600,00+KDV540,00
11DatçaİskeleKavakyanıBilet Satış Yeri5,752511.000,00+KDV1.650,00
12DatçaİskeleKavakyanıBilet Satış Yeri5,753511.000,00+KDV1.650,00
13DatçaİskeleKavakyanıBilet Satış Yeri4,005510.000,00+KDV1.500,00
14DatçaİskeleKavakyanıBilet Satış Yeri8,766513.500,00+KDV2.025,00
15DatçaİskeleKavakyanıKafeterya14,063-G58.300,00+KDV1.245,00
16FethiyeEldirekKöyiçiKahvehane67,5033.800,00+KDV342,00
17FethiyeGöcekİskeleTuvalet84,005-61013.500,00+KDV4.050,00
18FethiyeKaraçulhaToptancı HaliLokanta54,001-f520.000,00+KDV3.000,00
19FethiyeKaraçulhaToptancı HaliLokanta54,002-f519.000,00+KDV2.850,00
20FethiyeKaraçulhaToptancı HaliZirai İlaç Satış Yeri54,005-f517.500,00+KDV2.625,00
21FethiyeKaraçulhaToptancı HaliLokanta54,006-f517.500,00+KDV2.625,00
22FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri54,008-f517.000,002.550,00
23FethiyeKaraçulhaToptancı HaliMarket54,0011-f516.000,00+KDV2.400,00
24FethiyeKaraçulhaToptancı HaliMarket54,0012-f514.500,00+KDV2.175,00
25FethiyeKaraçulhaToptancı HaliMarket54,0013-f514.000,00+KDV2.100,00
26FethiyeKaraçulhaToptancı HaliMarket54,0014-f514.000,00+KDV2.100,00
27FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri54,0016-f510.500,001.575,00
28FethiyeKaraçulhaToptancı HaliKafeterya54,0017-f59.900,00+KDV1.485,00
29FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri54,0018-f55.600,00840,00
30FethiyeKaraçulhaToptancı HaliFırın54,0019-f511.500,00+KDV1.725,00
31FethiyeKaraçulhaToptancı HaliFırın54,0020-f511.500,00+KDV1.725,00
32FethiyeKaraçulhaToptancı HaliCep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri28,002-g54.700,00+KDV705,00
33FethiyeKaraçulhaToptancı HaliTüp Satış Yeri28,003-g54.700,00+KDV705,00
34FethiyeKaraçulhaToptancı HaliBerber28,005-g56.200,00+KDV930,00
35FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri28,007-g54.400,00660,00
36FethiyeKaraçulhaToptancı HaliCep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri28,0013-g511.000,00+KDV1.650,00
37FethiyeKaraçulhaToptancı HaliBerber28,0014-g511.500,00+KDV1.725,00
38FethiyeKaraçulhaToptancı HaliBerber28,0015-g512.500,00+KDV1.875,00
39FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri28,0017-g514.000,002.100,00
40FethiyeKaraçulhaToptancı HaliNakliye ve Ambar İşletmeciliği Bürosu60,001-h517.000,00+KDV2.550,00
41FethiyeKaraçulhaToptancı HaliNakliye ve Ambar İşletmeciliği Bürosu60,005-h517.000,00+KDV2.550,00
42FethiyeKaraçulhaToptancı HaliZirai İlaç Satış Yeri60,006-h517.000,00+KDV2.550,00
43FethiyeKaraçulhaToptancı Haliİşyeri60,007-h519.000,002.850,00
44FethiyeKaraçulhaToptancı HaliAmbalaj Malzemeleri Satış Yeri60,008-h517.000,00+KDV2.550,00
45FethiyeKaraçulhaToptancı HaliPastane60,009-h517.000,00+KDV2.550,00
46FethiyeKaraçulhaToptancı HaliZirai İlaç Satış Yeri60,0011-h520.000,00+KDV3.000,00
47FethiyeKaraçulhaToptancı HaliKantar ve Yeri100,001-O532.000,00+KDV4.800,00
48FethiyeKesikkapıTuvalet86,0032.900,00+KDV261,00
49KöyceğizToparlarKöy İçiSantral Odası24,0032.800,00+KDV252,00
50KöyceğizToparlarKöy İçiKahvehane113,8018-C38.500,00+KDV765,00
51KöyceğizUlucamiFethiye ŞosesiBüfe63,001523.500,00+KDV3.525,00
52KöyceğizUlucamiFethiye ŞosesiBilet Satış Yeri10,20359.700,00+KDV1.455,00
53KöyceğizUlucamiFethiye ŞosesiBilet Satış Yeri10,20659.800,00+KDV1.470,00
54MarmarisArmutalanBakacakBüfe ve Çay BahçesiKapalı Alan:48,00
Açık Alanı:100,00
360.000,00+KDV5.400,00
55MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri39,0517/T-U551.000,00+KDV7.650,00
56MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri17,5417/S526.000,00+KDV3.900,00
57MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri17,6717/R523.500,00+KDV3.525,00
58MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri34,4117/N-O545.000,00+KDV6.750,00
59MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri35,6717/L-M546.000,00+KDV6.900,00
60MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri18,9917/K525.000,00+KDV3.750,00
61MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri18,9217/I525.000,00+KDV3.750,00
62MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri17,0817/D522.500,00+KDV3.375,00
63MarmarisTepeOtobüs TerminaliBilet Satış Yeri34,4917/A-B545.000,00+KDV6.750,00
64MarmarisTepeOtobüs TerminaliBerber14,0917/6512.500,00+KDV1.875,00
65MarmarisTepeOtobüs TerminaliTuvalet71,5017/85172.000,00+KDV25.800,00
66MarmarisTepeOtobüs TerminaliTaksi Durağı6,2517/9515.000,00+KDV2.250,00
67MarmarisTepeOtobüs TerminaliŞoför Bekleme Kabini9,7017/1155.100,00+KDV765,00
68MarmarisTepeOtobüs TerminaliŞoför Bekleme Kabini15,2017/1257.900,00+KDV1.185,00
69MenteşeEmibeyazıtMuğla 2000 Derneği ParkıBüfe ve Çay BahçesiKapalı Alan:84,00
Açık Alanı:250,00
303290.000,00+KDV26.100,00
70MenteşeEmirbeyazıtSaatli Kule Kurşunlu Cad.Restoran-Kafeterya177,2013180.000,00+KDV16.200,00
71MenteşeEmirbeyazıtSaatli Kule Kurşunlu Cad.Restoran-Kafeterya75,002380.000,00+KDV7.200,00
72MenteşeMuslihittinDirgeme YoluLokantaKapalı Alan:94,75
Teras Alanı:24,50
Depo: 7,07
1542.000,00+KDV6.300,00
73MenteşeOrhaniye –Halı Saha-Soyunma Odaları ve Kafeterya2.200,00343.000,00+KDV3.870,00
74MenteşeOrhaniyeKurupınarBüfe-Kafeterya29,54312.500,00+KDV1.125,00
75MenteşeOrhaniye –Atölye860,0023180.000,00+KDV16.200,00
76MenteşeOrhaniye –Kafeterya395,006360.000,00+KDV5.400,00
77MenteşeOrhaniye –Spor SalonuKapalı Alan:758,00
Açık Alan:291,00
233216.000,00+KDV19.440,00
78MilasBahçeburun –Kahvehane80,0036.900,00+KDV621,00
79Milas BurgazKuleBilet Satış Yeri12,1611524.000,00+KDV3.600,00
80Milas BurgazKuleBilet Satış Yeri15,6013525.000,00+KDV3.750,00
81Milas BurgazKuleMarket26,1522518.000,00+KDV2.700,00
82Milas BurgazKuleMarket14,1824514.000,00+KDV2.100,00
83Milas BurgazKulePide Salonu65,3025535.500,00+KDV5.325,00
84Milas BurgazKuleLokanta12,6226520.500,00+KDV3.075,00
85Milas BurgazKuleLokanta16,3027524.000,00+KDV3.600,00
86Milas BurgazKuleTuvalet18,00C5118.000,00+KDV17.700,00
87MilasİkiztaşKöyiçiİşyeri60,003600,0054,00
88OrtacaMerkezKöyiçiİşyeri25,751314.500,001.305,00
89OrtacaMerkezKöyiçiBerber6,58635.000,00+KDV450,00
90OrtacaMerkezKöyiçiHırdavatçı26,186312.500,00+KDV1.125,00
91OrtacaMerkezKöyiçiBilet Satış Yeri18,557316.500,00+KDV1.485,00
92OrtacaMerkezKöyiçiBüfe68,3612342.000,00+KDV3.780,00
93OrtacaMerkezKöyiçiİşyeri28,6016314.000,001.260,00
94OrtacaMerkezKöyiçiMarket30,4418314.000,00+KDV1.260,00
95OrtacaMerkezKöyiçiSigorta Acentesi46,8920/1312.500,00+KDV1.125,00
96OrtacaMerkezKöyiçiBüfeKapalı Alan:35,60
Açık Alanı:28,00
24325.000,00+KDV2.250,00
97OrtacaMerkezKöyiçiBerber19,6588316.500,00+KDV1.485,00
98OrtacaMerkezKöyiçiCep Telefonu ve Aksesuarları Satış Yeri17,1390326.500,00+KDV2.385,00
99OrtacaMerkezKöyiçiBüfe22,7694330.000,00+KDV2.700,00
100OrtacaMerkezKöyiçiİşyeri20,7496325.000,002.250,00
101OrtacaMerkezKöyiçiZirai İlaç Satış Yeri26,4998330.000,00+KDV2.700,00
102SeydikemerEşenKırtasiye29,501-B33.900,00+KDV351,00
103SeydikemerEşenTerzi21,001-C33.900,00+KDV351,00
104SeydikemerKumluovaHarıkağzıİşyeri51,3537.300,00657,00
105SeydikemerSekiAkpınarİşyeri50,001734.200,00378,00
106SeydikemerSekiAkpınarİşyeri50,001934.200,00378,00
107UlaGökovaKozlukuyuKahvehane51,15318.000,00+KDV1.620,00
108YatağanBencikKarakullukHalı Saha
2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WC
Halı Saha:
1,415,00
2 Adet Soyunma Odası-Kafeterya-WC:106,60
31.500,00+KDV135,00
109YatağanŞahinlerKöyiçiİşyeri38,0031.200,00108,00
110YatağanBozüyükKöyiçiKafeterya3.314,16575.000,00+KDV11.250,00
111YatağanEskihisarKöyiçiYöresel El Ürünleri
 İmalat ve Satış Yeri
35,0034.500,00+KDV405,00
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu