İmarhaber

Nevşehir’de Hazine Arazileri Satışa Çıkarıldı

Hazine’ye ait 17 adet taşınmazın satış işi ihale edilecektir

Nevşehir’de Hazine Arazileri Satışa Çıkarıldı
Google News
28 Haziran 2021 - 21:15

Hazine’ye ait 17 adet taşınmazın satış işi ihale edilecektir:

1 – Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Avanos Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2 – Taşınmaz malların satışı K.D.V.’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
3 – İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4’ü peşin kalan kısma Kanuni faiz uygulamak suretiyle, 24 aya kadar taksitlendirme yapılabilecektir. Taksitlendirme dışı bırakılacak bedel ile taksit süresini belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.
4 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
5 – İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici teminat bedelinin Avanos Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu (2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “ Teminat Mektubunun , Geçici, Süresiz,Limit içi olması” ve teyit yazısının da ayrıca ibrazı gerektiği gibi teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.)
b) Gerçek kişilerin; Yerleşim Yeri Belgesi ( İkametgah ilmühaberi) ve T.C Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), vekaleten katılacakların ise ayrıca Noter tasdikli vekaletnameyi,
c) Tüzel kişilerin ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini, vergi kimlik numaralarını, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesini ve imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başbakanlığına vermeleri gerekmektedir.
6 – Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve tekliflerin ihale gün ve saatinden önce İhale Komisyonu Başkanğına ulaşmış olması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 – Komisyon, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.
9-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’ den 10 Milyon TL’ ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL’ yi aşan kısmı için % 0,25 ( on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

AVANOS KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) İHALE İLANI

S.NO TAŞINMAZ NO MAHALLE -KÖY – KASABA MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZİNE PAYI İMAR DUR. TAKDİR EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 50030101653 Mahmat Köyiçi Arsa 15.A 194 254 1.543,28 Tam İmarsız 46.300,00 13.890,00 13.07.2021 10:00

2 50030103515 Kalaba Köyiçi Kargir ev ve arsası 15 671 1.472,00 Tam İmarlı 117.760,00 35.328,00 13.07.2021 10:15

3 50030103569 Akarca Köyiçi Arsa K33b10a 169 93 5.838,35 Tam İmarsız 116.767,00 35.030,10 13.07.2021 10:30

4 50030106186 Topaklı Köyiçi Arsa 3 250 10 394,20 Tam İmarsız 31.536,00 9.460,80 13.07.2021 10:45

5 50030103417 Altıpınar Köyiçi Ham Toprak K33b08a4d4c 261 21 1.981,59 Tam İmarsız 59.500,00 17.850,00 13.07.2021 11:00

6 50030103227 Karacauşağı Köyiçi Arsa K33b09d3b 113 128 214,51 Tam İmarsız 6.440,00 1.932,00 13.07.2021 11:15

7 50030103223 Karacauşağı Köyiçi Arsa K33b03b 113 120 404,14 Tam İmarsız 12.125,00 3.637,50 13.07.2021 11:30

8 50030103454 Üçkuyu Köyiçi Arsa J33c25b1c 184 3 1.951,99 Tam İmarsız 58.560,00 17.568,00 13.07.2021 11:45

9 50030103513 Üçkuyu Köyiçi Arsa J33c25a1b 191 1 4.391,88 Tam İmarsız 131.800,00 39.540,00 13.07.2021 13:15

10 50030103451 Üçkuyu Köyiçi Arsa J33c25b1b 159 2 666,35 Tam İmarsız 20.000,00 6.000,00 13.07.2021 13:30

11 50030103446 Üçkuyu Köyiçi Arsa J33c25b1a 126 5 3.367,56 Tam İmarsız 101.030,00 30.309,00 13.07.2021 13:45

12 50030103514 Üçkuyu Köyiçi Arsa J33c25b 192 1 703,26 Tam İmarsız 21.100,00 6.330,00 13.07.2021 14:00

13 50030103515 Üçkuyu Köyiçi Arsa J33c25a1b 192 12 733,67 Tam İmarsız 22.010,00 6.603,00 13.07.2021 14:15

14 50030105372 Bozca Köyiçi Hamtoprak K34A21D1C 123 17 13.72 Tam İmarsız 686,00 205,80 13.07.2021 14:30

15 50030105371 Bozca Köyiçi Hamtoprak K34a21d1c 123 14 3,22 Tam İmarsız 161,00 48,30 13.07.2021 14:45

16 50030104594 Bozca Köyiçi Hamtoprak K34a21d1d 162 3 1.723,64 Tam İmarsız 51.750,00 15.525,00 13.07.2021 15:00

17 50030104591 Bozca Köyiçi Hamtoprak K34a21d1d 160 4 2.158,10 Tam İmarsız 64.750,00 19.425,00 13.07.2021 15:15

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları