İmarhaber

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 10 İlde Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 10 ilde bulunan 32 taşınmaz ‘satış’ yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 10 İlde Taşınmazlar Satışa Çıkarıldı
Google News
17 Haziran 2021 - 22:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 10 ilde bulunan 32 taşınmaz ‘satış’ yöntemiyle özelleştirilecek.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.
Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

Sıra No – İhale Konusu Taşınmazlar – Teminat Bedeli (TL) – Şartnamesi Bedeli (TL)

 • İstanbul/Şile/Çayırbaşı 643 parseldeki 28.999,85 m2 750.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
 • İstanbul/Şile/Çayırbaşı 691 ada 11 parseldeki 6.426,96 m2 250.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
 • İstanbul/Şile/Domalı 3030 ada 23 parseldeki 5.325,62 m2 300.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
 • İstanbul/Şile/Domalı 3023 ada 36 parseldeki 2.064,07 m2 150.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858340
 • İstanbul/Şile/Domalı 3023 ada 32 parseldeki 4.481,16 m2 200.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
 • İstanbul/Şile/Domalı 3023 ada 4 parseldeki 5.687,34 m2 350.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
 • İstanbul/Şile/Doğancılı 2573 ada 23 parseldeki 7.851,29 m2 300.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858340
 • Ankara/Mamak/Nenek 185 ada 24 parseldeki 8.294,76 m2 100.000.- 500.- 06.07.2021 (0312) 5858270
 • Ankara/Gölbaşı/İncek 111476 ada 11 parseldeki 1.094 m2 30.000.- 500.- 06.07.2021 (0312) 5858230
 • Ankara/Gölbaşı/İncek 111478 ada 25 parseldeki 1.424 m2 40.000.- 500.- 06.07.2021 (0312) 5858230
 • Ankara/Gölbaşı/Oğulbey-İmar 112886 ada 1 parseldeki 5.356 m2 250.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858110
 • Ankara/Gölbaşı/Oğulbey-İmar 112900 ada 2 parseldeki 5.446 m2 85.000.- 500.- 13.07.2021 (0312) 5858110
 • Ankara/Gölbaşı/Karagedik 125373 ada 2 parseldeki 954 m2 10.000.- 250.- 01.07.2021 (0312) 5858330
 • Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112596 ada 8 parseldeki 1.000 m2 140.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
 • Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112596 ada 10 parseldeki 1.000 m2 140.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
 • Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112597 ada 2 parseldeki 1.002 m2 155.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
 • Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112597 ada 6 parseldeki 1.000 m2 140.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
 • Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112597 ada 8 parseldeki 1.693 m2 240.000.- 1.000.- 01.07.2021 (0312) 5858330
 • Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112600 ada 5 parseldeki 1.253 m2 175.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330
 • Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112648 ada 6 parseldeki 1.000 m2 140.000.- 500.- 01.07.2021 (0312) 5858330

Antalya Döşemealtı’nda Satışa Çıkan Taşınmaz

 • Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır 531 ada 1 parseldeki 15.878 m2 750.000.- 1.000.- 06.07.2021 (0312) 5858230

Aydın’da Satışa Çıkan Taşınmazlar

 • Aydın/İncirliova/İncirliova 7566 parseldeki 162,58 m2 10.000.- 250.- 13.07.2021 (0312) 5858110
 • Aydın/Koçarlı/Yeniköy 47 parseldeki 979 m2 9.000.- 250.- 13.07.2021 (0312) 5858110
 • Aydın/Koçarlı/Bıyıklı 1662 parseldeki 396 m2 5.000.- 250.- 13.07.2021 (0312) 5858110

Balıkesir’de Satışa Sunulan Taşınmazlar

 • Balıkesir/Gönen/Kurtuluş 962 ada 119 parseldeki 1.480,38 m2 ve üzerindeki yapılar 220.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858110
 • Balıkesir/Ayvalık/150 Evler 1840 ada 29 parseldeki 7.119,49 m2 300.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858270
 • Balıkesir/Ayvalık/150 Evler 1840 ada 32 parseldeki 5.035,49 m2 300.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858270

Hatay Dörtyol’da Satışa Sunulan Taşınmaz

 • Hatay/Dörtyol/Yeniyurt-İmar 1941 parseldeki 17-70 no.lu bağımsız bölümler bir bütün halinde 350.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858110

İzmir Karşıyaka’da Satışa Sunulan Taşınmaz

 • İzmir/Karşıyaka/Şemikler 25386 ada 1 parseldeki 6.084,71 m2 600.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858270

Karaman’da Satışa Çıkan Taşınmaz

 • Karaman/Merkez/Zembilli 1601 ada 2 parseldeki 8.316,14 m2 1.000.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858110

Kırıkkale Yahsihan’da Satılacak Taşınmaz

 • Kırıkkale/Yahşihan/Erenler 918 ada 8 parseldeki 2.285,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3025000/5714000 hissesi (1.210 m2) 125.000.- 500.- 13.07.2021 (0312) 5858110

Malatya Battalgazi’de Satılacak Taşınmaz

 • Malatya/Battalgazi/Dernek 1043 ada 119 parseldeki 9.309,38 m2 ve üzerindeki yapılar 1.200.000.- 1.000.- 13.07.2021 (0312) 5858110
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları