İmarhaber

Özelleştirme İdaresince 42 adet Taşınmaz Satışa Çıkarıldı

Özelleştirme İdaresince 42 adet Taşınmaz Satışa Çıkarıldı

Özelleştirme İdaresince 42 adet Taşınmaz Satışa Çıkarıldı
Google News
04 Temmuz 2021 - 13:01

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin; Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda İdare’nin; Teminat Hesabına yatırılacaktır.

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

S.NoTaşınmazlarTeminatŞartname BedeliTarihİletişim
1Ankara/Yenimahalle/Macun-1 42876 ada 4 parseldeki 2.746,00 m2300.000100002.08.2021(0312) 5858340
2Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4214 ada  1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerdeki toplam 3.850,00 m2250.000100002.08.2021(0312) 5858340
3Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4216 ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 parsellerdeki toplam 5.394,00 m2250.000100002.08.2021(0312) 5858340
4Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4217 ada  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parsellerdeki toplam 5.872,00 m2250.000100002.08.2021(0312) 5858340
5Manisa/Alaşehir/Kavaklıdere 143 ada 1 parseldeki 298,00 m210.00025002.08.2021(0312) 5858340
6Manisa/Alaşehir/Yeşilyurt 3317 parseldeki 458,00 m220.00025002.08.2021(0312) 5858340
7Manisa/Demirci/Akıncılar 2111 ada5 parseldeki 249,81 m2’nin (1800/2400),           7 parseldeki 315,11 m2’nin (324/2400),10 parseldeki 387,89 m2’nin (1800/2400),11 parseldeki 320,82 m2’nin (1800/2400),12 parseldeki 307,56 m2’nin (1330/2400)  hisseleri toplam 931,88 m230.00050002.08.2021(0312) 5858340
8Manisa/Gördes/Güneşli 5384 parseldeki 775,00 m25.00025002.08.2021(0312) 5858340
9Manisa/Gördes/Kayacık 1987 parseldeki 428,00 m22.50025002.08.2021(0312) 5858340
10Manisa/Salihli/Adala 6 ada 24 ve 25 parsellerdeki toplam 368,00 m215.00025002.08.2021(0312) 5858340
11Manisa/Sarıgöl/Sarıgöl 593 parseldeki 540,00 m210.00025002.08.2021(0312) 5858340
12Manisa/Saruhanlı/Nuriye 192 ada 7 parseldeki 252,78 m210.00025002.08.2021(0312) 5858340
13Manisa/Saruhanlı/Mütevelli 216 ada 4 parseldeki 217,94 m220.00025002.08.2021(0312) 5858340
14Manisa/Kırkağaç/Kayadibi 267 ada 4 parseldeki 6.433,00 m2350.0001.00002.08.2021(0312) 5858340
15Amasya/Merkez/Kayabaşı 103 ada 3 parseldeki 3.614,61 m2 ve üzerindeki yapılar40.00050003.08.2021(0312) 5858240
16Amasya/Merkez/Kayabaşı 150 ada 3 parseldeki 3.818,39 m2 ve üzerindeki yapılar50.00050003.08.2021(0312) 5858240
17Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 106 parseldeki 6.852,55 m230.00050003.08.2021(0312) 5858240
18Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 104-107 parsellerdeki toplam 8.642,49 m2 ve üzerindeki yapı45.00050003.08.2021(0312) 5858240
19Çorum/Mecitözü/Camikebir 28 ada 69-70 parsellerdeki toplam 4.192,16 m2 ve üzerindeki yapılar45.00050003.08.2021(0312) 5858240
20Edirne/Merkez/Kirişhane 2242 ada 1 parseldeki 11.250 m2 ve üzerindeki yapılar1.500.0002.00003.08.2021(0312) 5858240
21Edirne/Keşan/Yukarızaferiye 214 ada 16 parseldeki 415 m2 ve üzerindeki yapılar35.00050003.08.2021(0312) 5858240
22Kastamonu/Daday/Merkez 283 ada 2 parseldeki 7.275,74 m2 ve üzerindeki yapılar90.00050003.08.2021(0312) 5858240
23Kırklareli/Lüleburgaz/Durak 1492 ada 1 parseldeki 1.515,68 m235.00050003.08.2021(0312) 5858240
24Kütahya/Simav/Çavdır 949 ada 5 parseldeki 3.184,83 m2 ve üzerindeki yapılar100.00050003.08.2021(0312) 5858240
25Manisa/Soma/Kurtuluş 151 ada 2 parseldeki 2.388 m2 ve üzerindeki yapılar500.0001.00003.08.2021(0312) 5858240
26Samsun/Çarşamba/Beyyenice 797 ada 3 parseldeki 8.070,37 m2200.0001.00003.08.2021(0312) 5858240
27Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 396 ada 3-4-5 parsellerdeki toplam 4.500 m2175.00050004.08.2021(0312) 5858110
28Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112246 ada 2 parseldeki 1.060 m2100.00050004.08.2021(0312) 5858110
29Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112247 ada 6 parseldeki 1.111 m2100.00050004.08.2021(0312) 5858110
30Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112592 ada 1-2-3-16 parsellerdeki toplam 4.000 m2900.0001.00004.08.2021(0312) 5858110
31İzmir/Menemen/Ahıhıdır 427 ada 27 parseldeki 1.889,55 m2175.00050004.08.2021(0312) 5858110
32Konya/Kulu/Zincirlikuyu-Torunlar 103 ada 8 parseldeki 105.857,32 m230.00050004.08.2021(0312) 5858110
33Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 1 parseldeki 12.122,06 m21.500.0002.00004.08.2021(0312) 5858110
34Sakarya/Kocaali/Kocaali 898 ada 1 parseldeki 4.566,98 m2350.0001.00004.08.2021(0312) 5858110
35Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 1 parseldeki 1.722,28 m275.00050010.08.2021(0312) 5858240
36Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 9 parseldeki 1.845,31 m280.00050010.08.2021(0312) 5858240
37Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 2 parseldeki 1.747,21 m280.00050010.08.2021(0312) 5858240
38Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 3 parseldeki 1.747,63 m280.00050010.08.2021(0312) 5858240
39Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 4 parseldeki 1.841,77 m280.00050010.08.2021(0312) 5858240
40Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 5 parseldeki 1.863,66 m290.00050010.08.2021(0312) 5858240
41Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 1 parseldeki 1.736,18 m275.00050010.08.2021(0312) 5858240
42Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 6 parseldeki 1.874,78 m270.00050010.08.2021(0312) 5858240
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları