Pandemi Sürecinde IV. Anadolu Medyası Çalıştayı | 22 Haziran 2024İmar Haber

22 Haziran 2024 - 22:50

Pandemi Sürecinde IV. Anadolu Medyası Çalıştayı

PANDEMİ SÜRECİNDE IV. ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI, 81 İLİ TEMSİLEN HER BİRİ ALANINDA YETKİN GAZETE, RADYO, TELEVİZYON VE İNTERNET HABER PORTALI SAHİBİ GAZETECİLERİN ÇEVRİMİÇİ KATILIMIYLA YAPILDI.

Pandemi Sürecinde IV. Anadolu Medyası Çalıştayı
Son Güncelleme :

20 Aralık 2020 - 17:05

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/pandemi-surecinde-iv-anadolu-medyasi-calistayi/42073/" title="facebook">

Pandemi Sürecinde IV. Anadolu Medyası Çalıştayı, 81 ili temsilen her biri alanında yetkin gazete, radyo, televizyon ve internet haber portalı sahibi gazetecilerin çevrimiçi katılımıyla yapıldı.

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF), İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Dijital Medya Federasyonu (DİMEF), Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF), Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanları ve bağlı dernek başkanlarının sunum yaptıkları Çalıştayda, Türkiye’nin yedi bölgesindeki 81 ili temsilen, her biri alanında yetkin gazete, radyo, televizyon ve internet haber portalı sahibi 150 gazeteci çevrimiçi hazır bulundu.

Çalıştayın sunumlarını ve tartışmaları değerlendiren komisyon, 8 maddelik bir sonuç bildirisi kaleme aldı. Pandemi Sürecinde IV. Anadolu Medyası Çalıştayı Sonuç Bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünya gibi Türkiye de, COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele ediyor. Anadolu medyası olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın, dolayısıyla okuyucu, dinleyici ve izleyicilerin salgın tehlikesinden uzak kalabilmeleri, bu süreci maddi ve manevi en az hasarla atlatabilmeleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm özel ve kamu otoritelerine, yerel medya için acil pandemi özel destek paketi hazırlanması çağrısında bulunuyoruz. İlk üç çalıştayda ısrarla üzerinde durduğumuz medya meslek odası kurulması kararlılığımızı teyit ediyor ve yineliyoruz.

Yerel medya ayakta kalacaksa, hızla değişen teknolojiye ayak uydurmak zorundandır. Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler nedeniyle yerel medya kavramı değişmiş, yerini yerel kültürü genele taşıyan yerelden yayın yapan medya kavramı almıştır. Bunun için Dijital Gazetecilik Dönüşüm Ofisleri kurulması da dahil, bilgi ve teknolojiye dayalı her türlü imkan iyi kullanılmalıdır.

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen basın kartlarının, hak sahiplerine verilmemesi veya geciktirilmesinin varsa nedenleri açıklanmalı, yoksa geciktirilmeden verilmelidir.

Medya meslek odası kuruluncaya kadar veya kurulurken, İletişim Başkanlığı’nın nezareti, medya STK’larının öncülüğünde İnternet Yasası, dijital medya, medya etiği tartışılmalı, bunlarla ilgili yasa tasarısı hazırlanmalı ve bir an önce yasalaştırılmalıdır.

Kamu spotları ücretlendirilmeli, gazetelere verilen resmi ilanlarda olduğu gibi radyo ve televizyonlar da desteklenmelidir.

Yokluk içinde varlık mücadelesi veren yerel medya, özellikle de yerel radyo ve televizyonlar, iktidarın çıkardığı sayısız teşviklerden, hatta borç yapılandırmalarından yararlandırılmamaktadır. Medya karşıtı bu ayrımcılık acilen ortadan kaldırılmalıdır.

Son on yılda sayıları 100’ün üzerine çıkan iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin, medya STK’larında staj yapmalarının önü açılmalı, bunun için ilgili STK’larla iletişim fakülteleri arasında işbirliği protokolü imzalanmalıdır.”