İmarhaber

Sivas’ta Satılık Hazine Arazileri

Sivas Şarkışla’da bulunan 23 adet imarsız taşınmazın satışı ile 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi 25 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.

Sivas’ta Satılık Hazine Arazileri
Google News
08 Ağustos 2021 - 13:46

Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 23 adet taşınmazın satışı ile 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Şarkışla Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Şarkışla Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde görülebilir veya bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 • Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Şarkışla Malmüdürlüğü (Muhasebe Servisi ) veya Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
 • Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)
 • Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
 • Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları usulüne uygun olarak düzenlenmiş teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
(1) Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince taşınmaz malların satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000.TL’yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3′ er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.

Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S.NoMahalle / KöyAdaParselCinsi(m²)HissesiBedeliTeminat
1Alaçayır 11424Hali Arazi1.474Tam18.5004.625
2Alaçayır 1152Hali Arazi1.829Tam23.0005.750
3Beyyurdu10927Ham Toprak4.384Tam13.2003.300
4Emlakkale1233Hali Arazi5.323Tam14.6003.650
5Kayapınar12547Arsa177Tam3.100775
6Kayapınar1391Tarla503Tam8.5002.125
7Kayapınar13923Sebze Bahçesi1.914Tam32.0008.000
8Kömürkaya1693Arsa1.005Tam13.9003.475
9Kömürkaya1388Arsa699Tam9.7002.425
10Kömürkaya1416Arsa1.163Tam16.1004.025
11Kömürkaya1418Arsa867Tam12.1003.025
12Kömürkaya1385Arsa696Tam9.7002.425
13Kömürkaya1601Bağ ve Tarla1.597Tam22.1005.525
14Kömürkaya1614Arsa1.142Tam15.8003.950
15Maksutlu15493Hali Arazi2.282Tam10.3002.575
16Mengensofular11225Ham Toprak1.980Tam5.0001.250
17Mengensofular11139Ham Toprak2.351Tam5.9001.475
18Mengensofular11916Ham Toprak11.451Tam28.7007.175
19Ortaköy128359Hali Arazi2.576Tam37.4009.350
20Yahyalı13825Hali Arazi1.468Tam18.6004.650
21Harun11339Hali Arazi903Tam2.500625
22Harun11340Hali Arazi6.093Tam16.9004.225
23Mengensofular1073Ham Toprak1.924Tam5.0001.250

Kiralaması Yapılacak Taşınmaz

S.NoMahalle AdaParsel(m²)
HissesiKiralama Amacı Kiralama süresiBedeli (Yıl)Teminat
1Cemel Köyü/ Yeni Mah.154D.H.T.A-TH4-A67.308,20TAMŞantiye, Stok sahası, malzeme koyma yeri ve İdari bina5 (Yıl)20.0005.000

Şarkışla İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları