Amortisman

1 post

Satın alınan bir malın, kira bedeli karşılaştırılarak ödenen mal bedelini amorti etmesidir.