Amortisman Süreleri

2 posts

Satın alınan malın kiralanmasıyla, verilen toplam bedeli ne kadar zamanda amorti edeceği tespitine amortisman süresi denir. Ülkemizdeki konutların gerçek bedeli yaklaşık 200 kira bedelidir.