Amortisman Süreleri

1 post

Satın alınan malın kiralanmasıyla, verilen ücreti ne kadar zamanda amorti edeceği tespitine amortisman süresi denir.