İfraz

1 post

İfraz Nedir?
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesi işlemidir.