İntifa Hakkı

1 post

İntifa Hakkı Nedir?
Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.